Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Niels van de Ven is sinds februari 2007 werkzaam als docent Marketing, Strategie en Entrepreneurship bij de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van de Ven (1977) studeerde bedrijfseconomie met de specialisatie Marketing aan de Tilburg University.

Meer informatie Niels van de Ven

Niels van de Ven is sinds februari 2007 werkzaam als docent Marketing, Strategie en Entrepreneurship bij de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van de Ven (1977) studeerde bedrijfseconomie met de specialisatie Marketing aan de Tilburg University.

Van de Ven is verantwoordelijk voor alle onderwijsgerelateerde aangelegenheden van de afdeling Bedrijfswetenschappen.

Daarnaast verzorgt hij de vakken Entrepreneurship and Innovation, Marketing Management en Strategic Management and Leadership als onderdeel van de afstudeerrichting Recht - Entrerpeneurship and Management en de minor Bedrijfswetenschappen. Daarnaast begeleidt hij scribenten op het gebied van legal entrepreneurship.

Niels zijn onderzoek focust zich momenteel op zijn dissertatie met als werktitel ‘Customer-Orientation and Business Model Development in the Professional Services Industry’. Hierin tracht hij het business model van de Professional Service Firm te doorgronden en  aanbevelingen te doen gebaseerd op de wensen en behoeften van de B2B cliënten om zo de uitdagingen van het heden en de toekomst beter het hoofd te bieden. 

Van de Ven richt zich met name op de markt voor professionele dienstverlening, en buigt zich hier over vraagstukken rondom waardecreatie (strategie en marketing) en het genereren van omzet (i.e. het verzilveren van klantwaarde).

In 2010 nam hij deel aan een Entrepreneurship Colloquium van de Harvard Business School in Barcelona, en in 2014 an een Entrepreneurship Colloquium van de Harvard Business School in Brussel.

 

Geen relevante nevenwerkzaamheden