Universiteit Leiden

nl en

Nick Huls

Emeritus hoogleraar Rechtssociologie

Naam
Prof.mr. N.J.H. Huls
Telefoon
+31 71 527 7260
E-mail
n.j.h.huls@law.leidenuniv.nl

Voor meer informatie zie de Engelstalige profielpagina van prof. mr. N.J.H. Huls.

Emeritus hoogleraar Rechtssociologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Van Vollenhoven Instituut

Werkadres

Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 101 B

Contact

 • Huls N.J.H. (2018), Missions Impossible to Try Rwandan Genocide Suspects?. In: Bedner A.W., Oomen B. (red.) Real Legal Certainty and its Relevance. Essays in Honour of Jan Michiel Otto. Leiden: Leiden University Press. 143-159.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2017), Constitutionalism à la Rwandaise. In: Adams M., Meuwese A., Hirsch Ballin E. (red.) Constitutionalism and the Rule of Law. Bridging Idealism and Realism. Cambridge: Cambridge University Press. 195-225.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2016), Constitutionalism a la Rwandaise. In: Maurice Adams, Ernst Hirsch Ballin & Anne Meeuwse (red.) Constitutions between ideals and reality. Cambridge University Press: Cambridge University Press.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2016), Meer ruimte voor een schone lei bij schulden, Tijdschrift voor klachtrecht 12(3): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.H.J. (2016), Twee 'wicked problems' van de rechterlijke macht, Rechtstreeks 2: 56-59.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2016), Vergeef ons vaker onze schulden. Naar een schone lei 2.0. Leiden: Boom juridisch.boek
 • Huls N.J.H. (2015), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. Den Haag: Boom Juridisch.boek
 • Huls N.J.H. (2015), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssoociologie. Rotterdam: BoomJu.boek
 • Huls N.J.H. (2015), Bruggen bouwen, Interview Maarten Feteris, President Hoge Raad voor NJB-kronieken [interview].overig
 • Huls N.J.H. (2015), Bruggen bouwen. Interview met de nieuwe president van de Hoge Raad, Maarten Feteris, Nederlands Juristenblad 90(8): 488-496.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2015), Rwanda, een rechtsstaat in de mist. Afscheidsrede Erasmus School of Law (Lezing). Den Haag: Boom Juridisch.overig
 • Huls N.J.H. (2013), Rwanda, een rechtsstaat in de mist (Oratie). Rotterdam: BoomJu.Inaugurale rede
 • Huls N.J.H. (2013), The Dutch Hoge Raad. Judicial Roles played, lost and not played. In: D. Kapiszewski, G. Silverstein & Robert Kagan (red.) Consequential Courts. Cambridge: Cambridge University Press.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2013), Van Recht en Sociologie naar rechtssociologie. In: Laurens Winkel & Lodewijk Rogier (red.) De Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Rotterdam: BoomJU. 199-212.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2012), A next step in Debt enforcement: The merger of debt help and debt collection, Journal of Consumer Policy .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2012), The Eb and Flow of judicial leadership, Utrecht Law Journal .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2011), Consumer bankruptcy: A third way between autonomy and paternalism in private law. In: A. Ogus & W.H. van Boom (red.) Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law. Oxford: Hart Publishing. 73-94.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2011), De WSNP anno 2025, Schuldsanering : 3-6.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2011), Jurisimprudentie of recht als mensenwerk? Een essay over recente rechterlijke openbaringen, Nederlands Juristenblad 2011(16): 1045-1051.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2011), Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces?. In: M. Hertogh & H. Weyers (red.) Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2010), Consumer bankruptcy: A third way between autonomy and paternalism in private law, Erasmus Law Review 3(1): 7-21.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2010), De constitutionele plaats van de rechter, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2: 189-192.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H., Rossum W. van & Doornbos N. (2010), De Hoge Raad van boven. Het Dexia-arrest door de blik van een niet gevolgde deskundige. In: Doornbos N., Huls N.J.H., Rossum W. van (red.) Liber amicorum prof. dr J.F. Bruinsma. Deventer: Kluwer. 81-87.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2010), Ongedeeld integer. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Reifner U., Niemi-Kiesiläinen J., Huls N.J.H. & Springeneer H. (2010), Overindebtedness in European Consumer Law. Principles from 15 European States Norderstedt: Books on Demand GmbH.boek
 • Huls N.J.H., Doornbos N. & Rossum W. van (2010), Rechtspraak van buiten. Liber Amicorum prof. dr J.F. Bruinsma. Deventer: Kluwer.boek
 • Huls N.J.H. (2009), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Huls N.J.H., Dijkshoorn W. & Lindenbergh S.D. (2009), Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In: Dijkshoorn W., Huls N.J.H., Lindenbergh S.D. (red.) Waar gehakt wordt .... Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 229-240.boekdeel
 • Huls N.J.H. & Jungmann N. (2009), Debt counselling in the shadow of the Court: the Dutch experience. In: Niemi Johanna, Ramsay Iain, Whitford William C. (red.) Consumer Credit, Debt and Bankruptcy. Oxford: Hart publishing. 419-439.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2009), Enait: Wegwijzer of valse profeet?. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Huls N.J.H., Boom W. van, Faure M. & Philipsen N.J. (2009), Handelspraktijken, reclame en zelfregulering. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Huls N.J.H. (2009), Hoogste gerechten, legitimiteit en leiderschap, Justitiële Verkenningen 4: 112-130.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. & e.a. e.a. (2009), Inleiding. In: Dijkshoorn W., Huls N.J.H., Lindenbergh S.D. (red.) Waar gehakt wordt .... Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 1-5.boekdeel
 • Huls N.J.H., Loth M.A. & e.a. (2009), Versterking van de cassatierechtspraak door de Hoge Raad. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Huls N.J.H. (2008), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Huls N.J.H. & Jungmann N. (2008), Bedoelde en onbedoelde effecten van de WSNP, in het bijzonder op crediteurengedrag. In: Boom W.H. van, Giesen I., Verheij A.J. (red.) Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 487-506.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huls N.J.H. (2008), Een inleiding als kennismaking met de rechtssociologie. In: Bocker A., e.a. (red.) Migratierecht en rechtssociologie (afscheidsbundel Kees Groenendijk). Nijmegen: Wolf Legal publishers. 569-578.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huls N.J.H. (2008), Het Kortman uniform past de schuldsanering niet. In: Hel J.A. van der, Nieuwenhuijzen M.C.A. van den, Verdonchot J.H. (red.) Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd. Nijmegen: Ars Aequi libri. 271-282.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huls N.J.H., Adams M. & Bomhoff J.A. (red.) (2008), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings. Judicial Deliberations and Beyond. Den Haag: TMC Asser Press.boekredactie
 • Huls N.J.H. & Doorn Karlijn van (2007), De constructie van een massaclaim. Een rechtssociologische analyse van de eerste fase van de Dexia-affaire, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2: 51-60.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2007), Juristen observeren juristen. (Trema special “Zicht op elkaar”), Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 1: 307-311.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. & Laclé Z.D. (2007), More power to the consumer? Problems and possibilities in improving the price quality ratio by the Dutch bar, Legal Ethics : 51-71.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2007), More power to the consumer? Problems and possibilities in improving the price quality ratio by the Dutch bar. (Themanummer multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap), : 862-868.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2007), Profiles, Probabilities and Stereotypes Bespreking van: Frederick Schauer (2003) Profiles, Probabilities and Stereotypes, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 1: 99-102.boekbespreking
 • Huls N.J.H., Bergh R.J. & Loth M.A. (2007), Reguleren doe je samen. Pleidooi voor een nieuw Kabinetsstandpunt over de hervorming van de advocatuur na drie gemiste kansen, NJB-kronieken 10: 550-556.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. & Vermeer D.L. (2007), Vertrouwen in en zelfvertrouwen bij de rechterlijke macht. In: Berckel M. van, Roijers Y. (red.) Rechtspraak 2015. Den Haag: Sdu. 181-192.boekdeel
 • Huls N.J.H. & Laclé Z.D. (2006), Meer macht voor de consument?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Laclé Z.D., Krop B. & Huls N.J.H. (2005), Balansverschuiving? Notarissen over ontwikkelingen in de notariele beroepsethiek na 5 jaar Wet op het Notarisambt 1999. Den Haag: WODC.rapport
 • Huls N.J.H. (2004), Al het privaatrecht moet sociaal zijn, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie WPNR 6564: 101-106.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Laclé Z.D. & Huls N.J.H. (2004), De rechterlijke betrokkenheid bij tuchtrecht moet transparanter, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 231-237.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2004), Grenzen van rechterlijke domeinuitbreiding. In: Huls N.J.H., Loth M.A. (red.) Het domein van de rechter. Deventer: Kluwer. 81-92.boekdeel
 • Huls N.J.H. & Loth M.A. (2004), Het domein van de rechter. Een onderzoeksagenda. In: Huls N.J.H., Loth M.A. (red.) Het domein van de rechter. Deventer: Kluwer. 109-132.boekdeel
 • Adriaanse J.A.A., Kuijl J.G., Huls N.J.H. & Vos P. (2004), Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillisement. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Huls N.J.H. (2004), Normen en waarden in de civil society. Een aanvulling op het WRR-rapport.. In: Brugmans E., Buijsen M. (red.) Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal.. Nijmegen: Valkhof pers. 160-176.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2004), Over rechtshulpgolven en andere dingen die voorbijgaan. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.rapport
 • Huls N.J.H. (2004), Recht en veiligheid in de risicomaatschappij. In: Vos E., Van Calster G. (red.) Risico en voorzorg in de rechtsmaatschappij. Antwerpen-Groningen: Intersentia Uitgever.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2004), Rechter, ken uw rechtspolitieke positie!. Utrecht: Lemma.boek
 • Huls N.J.H. (2004), Risikogesellschaft door Ulrich Beck: Tussen Apocalyps en Utopie, Christen Democratische Verkenningen winter: 200-207.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2004), Tien jaar consumentenbescherming in het Faillissementsrecht, Tijdschrift voor Insolventierecht 42: 210-216.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2001), Auf dem Weg zu einer sozialökonomischen Inzolvenzphilosophie. Nicht zurucksondern vorausschauen. In: Drobnig U., Sagel-Grande H.I., Snijders H.J. (red.) Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 45-56.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Bloedtransfusie of operatie?, Rechtshulp 5: 1-5.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2001), Consumentenbescherming. In: Stout H., Bergamin R. (red.) Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde electriciteitsmarkt. Utrecht: Lemma. 125-132.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Insolventierecht deel I en deel IX Bespreking van: Wessels B. (2001) Insolventierecht, deel I Faillietverklaring en deel IX Schuldsanering natuurlijke personen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 50-51.boekbespreking
 • Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H. & Schmidt A.H.J. (red.) (2001), It ain't necessarily so. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Huls N.J.H. & Schellekens V. (2001), Je ziet de gaten in hun handen. De eerste ervaringen van de rechtbanken en de gerechtshoven met de WSNP. Utrecht: Lemma.boek
 • Huls N.J.H. (2001), Meer geld voor rechten. Een nabeschouwing over het werk van de verkenningscommissie rechtsgeleerdheid (een commissie Franken). In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (red.) It ain't necessarily so. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken. Deventer: Kluwer. 95-105.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Over ambtelijke verantwoordelijkheden bij rampen in de risicomaatschappij. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (red.) Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers. 63-68.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Policy options for Portugal in the field of overindebtedness, O Endividamento dos Consumidores, Nota Economicas, Coimbra 14: 156-177.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2001), Rechterlijke samenwerking in de praktijk: WSNP als sprekend voorbeeld. In: Cleiren C.P.M., Schoep G.K. (red.) Rechterlijke Samenwerking. Deventer: Gouda Quint. 71-88.boekdeel
 • Huls N.J.H. & Kleiboer M.A. (2001), Tuchtrecht op de terugtocht? Wettelijk niet hiërarchisch tuchtrecht: een vergelijkende analyse. Utrecht: Lemma.boek
 • Huls N.J.H. (2001), Wat vinden rechters van de WSNP?, Schuldsanering 4: 1-5.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Boekbespreking Richard Posner Bespreking van: Posner R. (2000) The problematics of moral and legal theory, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2: 191-193.boekbespreking
 • Huls N.J.H. (2000), Can international standard setting contribute to cohesion of the technological society?. In: Nijboer J.F., Sprangers W.J.J.M. (red.) Harmonisation of Forensic Expertise. An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards. Amsterdam: Thela-Thesis. 363-376.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2000), Een helder scenario voor de buro's voor rechtshulp, Rechtshulp 5: 6-11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Gelijkheid en postmodern individualisme. In: Holtmaat R.T. (red.) De toekomst van gelijkheid. De juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijke behandelingsnorm. Deventer: Kluwer. 231-242.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2000), Het interne en externe natraject van rechterlijke uispraken. Van Luhman tot Leemhuis, Recht der Werkelijkheid 4: 133-146.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Bespreking van: Dirix E., Taelman P. Collectieve schuldenregeling in de praktijk, Tijdschrift voor Insolventierecht .boekbespreking
 • Huls N.J.H. (2000), Mediation the Alternative. Some afterthoughts. In: Schoenmaker H. (red.) Mediation the alternative?.: Department of Justice. 99-104.boekdeel
 • Huls N.J.H. (2000), Naar een nieuw faillissementesfilosofie: Niet terug- maar vooruit kijken, Justitiële Verkenningen 2: 20-30.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Nevenfuncties in het openbaar bestuur, Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 3: 6-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Rubriek Consumentenrecht, Nederlands Juristenblad 10: 538-547.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Wie bewaakt de eenheid en de kwaliteit van de rechterlijke macht, Opinie, NJB : 1776-1777.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Boekbespreking van Grat van den Heuvel Bespreking van: (1999) Collusie tussen overheid en bedrijf. Een vergeten hoofdstuk uit de organisatiecriminologie, Delict en Delinquent 4: 345-350.boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1999), Claimcultuur in een risicomaatschappij, in N.F. van Manen en R.H. Stutterheim, Honderd jaar billijkheid, Ars Aequi Libri : 91-100.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Een nieuwe kans voor particulieren en voor ondernemers. Een studie naar de toepassingsmogelijkheden van het Amerikaanse faillissementsrecht in Nederland. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.boek
 • Huls N.J.H. (1999), Goede rechtshulp bespaart de rechter veel tijd, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 10a: 52-55.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Hoeveel petten kan een mens (ver)dragen, discussie met Fré le Poole, Nederlands Juristenblad 20.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), In polderprocessie naar een Mesothelioominstituut, Recht en werkelijkheid 2: 36-55.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Make my day. Deventer: Kluwer.boek
 • Huls N.J.H. (1999), Naar een nieuwe inrichting van de gefinancierde rechtsbijstand, Nederlands Juristenblad : 337-342.artikel in een tijdschrift
 • Brenninkmeijer A.F.M. & Huls N.J.H. (1999), Pretenties en prestaties van de rechtsstaat anno 2000, 48-12: 885-895.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Pretenties en prestaties van de rechtsstaat anno 2000, .artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Rechters als Medewetgevers, Column In Mr : 50-51.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Sterke argumenten om de zwakke contractspartij te beschermen, in Ton Hartlief en Carel Stolker, Contractsvrijheid, Meijers-reeks : 395-404.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Verbouwing in het huis van Moolengraaff, Tijdschrift voor Consumentrecht 2: 81-87.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Wie dient zich het belang van de rechtsbijstand aan te trekken?, Rechtshulp 5: 47-49.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), Boekbespreking van Cees Maris e.a. Recht en liefde Bespreking van: (1998) Recht en liefde, in bundel Paul Scholten Instituut, in 19 Filosofie & Praktijk 2: 110-111.boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998), Boekbespreking van Jeanne Gaakeer en H. Kerkmeester Bespreking van: (1998) De toenadering tussen law & economics en Law & Litterature. Liasons dangereuses of de werking van Adam Smiths onzichtbare hand?, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie : 174-176.boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998), boekbespreking van P.R. Rodrigues, "Anders niets" Bespreking van: (1998) Anders niets, LBR-bulletin 2: 32-34.boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998), De grondwettelijke positie vanhet Parlement als medewetgever bij onderhandelend bestuur, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal 19: 4-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), Bespreking van: Teijl R., Holzhauer R.W. (1998) Wisselende perspectieven in de rechtseconomie, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 373-374.boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998), Interventie bij preadviezen van J.T. schokker en W. Konijnenbelt, Wetsvoorstellen in uitvoering, Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid : 90-92.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), Leve de postmoderne ambtenaar!, Socialisme & Democratie 55: 229-237.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H., Hertogh M.L.M. & Wilthagen T. (red.) (1998), Omgaan met de onderhandelende overheid. Rechtstaat, onderhandelend bestuur en controle. Amsterdam: Amsterdam University Press.boekredactie
 • Huls N.J.H., Ackermann H., Ruyven & van E. (red.) (1998), Onderhandelend wetgeven. Over ambtelijk activisme op het middenniveau. Amsterdam: University Press.boekredactie
 • Huls N.J.H. (1998), Papieren barrières voor de electronische snelweg?, I&I, informatie en informatiebeleid 4: 62-69.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), Rechtshilfe in den Niederlanden, in Dagmar von Hoyningen-Huen, De Vorteile einder pragmatischen Rechtskultur. Was kann man von der Niederlandischen Rechtskultur lernen?, Duitsland Instituut, UVA : 11-16.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), Zijn ISO-normen de maizena van de technologische samenleving? In Paul Cliteur e.a., Sociale Cohesie en het recht : 237-248.artikel in een tijdschrift
 • Huls N.J.H., Kleiboer M.A., Kluiver & de A. (1997), Alternatieve wegen naar het recht? Een debat over de betekenis van Amerikaanse ontwikkelingen voor de Nederlandse rechtpraktijk. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boek
 • Huls N.J.H. (1997), Beleidsinstrumentalisering en rechtshandhaving van (supra) Nationaal gelijke-behandelingsrecht Bespreking van: (1997) Boekbespreking van Albertine Veldman, Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie., Recht en Kritiek 1: 93-96.boekbespreking
 • Franken H. & Huls N.J.H. (1996), Een eigen richting voor het recht.... Eindrapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid. Den Haag.rapport
 • Huls N.J.H. (1996), Typen van legaliteit Bespreking van: (1996) Boekbespreking van A.J. Hoekema en N.F. van Manen, Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 264-266.boekbespreking
 • Erasmus Universiteit Rotterdam Hoogleraar Rechtssociologie
 • OMV lid onderzoeksschool
 • Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch Voorzitter Adviescommissie Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 • Rechtbank Rotterdam en EUR "lid Stuurgroep ""Samenwerking aan de Maas"""
 • SER Lid Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA)
 • SER Voorzitter Commissie Zelfregulering (CZ)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.