Universiteit Leiden

nl en

Nick Huls

Emeritus hoogleraar Rechtssociologie

Naam
Prof.mr. N.J.H. Huls
Telefoon
+31 71 527 7260
E-mail
n.j.h.huls@law.leidenuniv.nl

Voor meer informatie zie de Engelstalige profielpagina van prof. mr. N.J.H. Huls.

Emeritus hoogleraar Rechtssociologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Van Vollenhoven Instituut

Werkadres

Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 101 B

Contact

 • Huls N.J.C., Heerden C. van & Niekerk G. van (2020), Two takes on Twin Peaks: A comparative appraisal of the models of financial regulations in the Netherlands and South Africa, Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg = Journal of Contemporary Roman-Dutch Law 83(4): 491-513. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2020), Naar een maatschappelijk effectieve schuldenrechter, Justitiële Verkenningen 46(1): 56-70. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2020) Over het incassobeleid van het CJIB. Het laatste onderzoek van Roland Eshuis (1960-2020). Bespreking van: Eshuis R.J.J. (2020), Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv. Instrumenten, kosten en resultaat. Cahiers 2020-05. Den Haag: WODC . Justitiële Verkenningen 46(1): 105-109. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. & Leuven C.A.R.M. van (2020), Maatschappelijke ontwikkelingen rond gezag- en omgangsrecht bij echtscheidingen, Tijdschrift relatierecht en praktijk 2020(7): 47-55 (REP 2020/588). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2020), Schuldenrechters en de coronacrisis, Tijdschrift voor Schuldsanering 2020(2): 26-28. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2020), Van big five naar high five? Plaats en invloed van de rechtssociologische hoogleraren aan de Nederlandse juridische faculteiten, Recht der Werkelijkheid 41(2): 128-134. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2018), Missions Impossible to Try Rwandan Genocide Suspects?. In: Bedner A.W. & Oomen B. (red.), Real Legal Certainty and its Relevance. Essays in Honour of Jan Michiel Otto. Leiden: Leiden University Press. 143-159. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2017), Constitutionalism à la Rwandaise. In: Adams M., Meuwese A. & Hirsch Ballin E. (red.), Constitutionalism and the Rule of Law. Bridging Idealism and Realism. Cambridge: Cambridge University Press. 195-225. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2016), Constitutionalism a la Rwandaise. In: Adams Maurice, Hirsch Ballin Ernst & Meeuwse Anne (red.), Constitutions between ideals and reality. Cambridge University Press: Cambridge University Press. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2016), Meer ruimte voor een schone lei bij schulden, Tijdschrift voor klachtrecht 12(3): 3-5. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2016), Vergeef ons vaker onze schulden: Naar een schone lei 2.0. Den Haag: Boom juridisch. Boek
 • Huls N.H.J. (2016), Twee 'wicked problems' van de rechterlijke macht, Rechtstreeks 2016(2): 56-59. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2015), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. Den Haag: Boom Juridisch. Boek
 • Huls N.J.H. (2015), Bruggen bouwen. Interview met de nieuwe president van de Hoge Raad, Maarten Feteris, Nederlands Juristenblad 90(8): 488-496. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2015), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssoociologie. Rotterdam: BoomJu. Boek
 • Huls N.J.H. (2013), Van Recht en Sociologie naar rechtssociologie. In: Laurens Winkel & Lodewijk Rogier (red.), De Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Rotterdam: BoomJU. 199-212. Boekdeel
 • Huls N.J.H.. Rwanda, een rechtsstaat in de mist. Rotterdam. [oratie].
 • Huls N.J.H. (2013), The Dutch Hoge Raad. Judicial Roles played, lost and not played. In: D. Kapiszewski G. Silverstein & Robert Kagan (red.), Consequential Courts. Cambridge: Cambridge University Press. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2012), A next step in Debt enforcement: The merger of debt help and debt collection, Journal of Consumer Policy: Consumer Issues in Law, Economics and Behavioural Sciences : . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2012), The Eb and Flow of judicial leadership, Utrecht Law Journal : . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2011), Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces?. In: M. Hertogh & H. Weyers (red.), Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie. Nijmegen: Ars Aequi Libri. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2011), Consumer bankruptcy: A third way between autonomy and paternalism in private law. In: A. Ogus & W.H. van Boom (red.), Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law. Oxford: Hart Publishing. 73-94. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2011), De WSNP anno 2025, Schuldsanering : 3-6. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2011), Jurisimprudentie of recht als mensenwerk? Een essay over recente rechterlijke openbaringen, Nederlands Juristenblad 2011(16): 1045-1051. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2010), De constitutionele plaats van de rechter, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2: 189-192. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H., Doornbos N. & Rossum W. van (2010), Rechtspraak van buiten. Liber Amicorum prof. dr J.F. Bruinsma. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huls N.J.H. (2010), Ongedeeld integer. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Boek
 • Huls N.J.H., Rossum W. van & Doornbos N. (2010), De Hoge Raad van boven. Het Dexia-arrest door de blik van een niet gevolgde deskundige. In: Doornbos N., Huls N.J.H. & Rossum W. van (red.), Liber amicorum prof. dr J.F. Bruinsma. Deventer: Kluwer. 81-87. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2010), Consumer bankruptcy: A third way between autonomy and paternalism in private law, Erasmus Law Review 3(1): 7-21. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Reifner U., Niemi-Kiesiläinen J., Huls N.J.H. & Springeneer H. (2010), Overindebtedness in European Consumer Law. Principles from 15 European States. Norderstedt: Books on Demand GmbH. Boek
 • Huls N.J.H. (2009), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Boek
 • Huls N.J.H., Boom W. van, Faure M. & Philipsen N.J. (2009), Handelspraktijken, reclame en zelfregulering. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Boek
 • Huls N.J.H., Dijkshoorn W. & Lindenbergh S.D. (2009), Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In: Dijkshoorn W., Huls N.J.H. & Lindenbergh S.D. (red.), Waar gehakt wordt .... Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 229-240. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2009), Hoogste gerechten, legitimiteit en leiderschap, Justitiële Verkenningen 4: 112-130. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. & Jungmann N. (2009), Debt counselling in the shadow of the Court: the Dutch experience. In: Niemi Johanna, Ramsay Iain & Whitford William C. (red.), Consumer Credit, Debt and Bankruptcy. Oxford: Hart publishing. 419-439. Boekdeel
 • Huls N.J.H. & et al (2009), Inleiding. In: Dijkshoorn W., Huls N.J.H. & Lindenbergh S.D. (red.), Waar gehakt wordt .... Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 1-5. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2009), Enait: Wegwijzer of valse profeet?. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Boek
 • Huls N.J.H., Loth M.A. & et al (2009), Versterking van de cassatierechtspraak door de Hoge Raad. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Boek
 • Huls N.J.H. (2008), Het Kortman uniform past de schuldsanering niet. Hel J.A. van der, Nieuwenhuijzen M.C.A. van den & Verdonchot J.H. (red.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd. . Nijmegen: Ars Aequi libri. 271-282. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huls N.J.H. (2008), Een inleiding als kennismaking met de rechtssociologie. Bocker A. & et al. (red.), Migratierecht en rechtssociologie (afscheidsbundel Kees Groenendijk). . Nijmegen: Wolf Legal publishers. 569-578. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huls N.J.H., Adams M. & Bomhoff J.A. (red.) (2008), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings. Judicial Deliberations and Beyond. Den Haag: TMC Asser Press. Boekredactie
 • Huls N.J.H. (2008), Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Boek
 • Huls N.J.H. & Jungmann N. (2008), Bedoelde en onbedoelde effecten van de WSNP, in het bijzonder op crediteurengedrag. Boom W.H. van, Giesen I. & Verheij A.J. (red.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken. . Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 487-506. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huls N.J.H., Bergh R.J. & Loth M.A. (2007), Reguleren doe je samen. Pleidooi voor een nieuw Kabinetsstandpunt over de hervorming van de advocatuur na drie gemiste kansen, NJB-kronieken 10: 550-556. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2007), Juristen observeren juristen. (Trema special “Zicht op elkaar”), Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht 1: 307-311. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. & Vermeer D.L. (2007), Vertrouwen in en zelfvertrouwen bij de rechterlijke macht. In: Berckel M. van & Roijers Y. (red.), Rechtspraak 2015. Den Haag: Sdu. 181-192. Boekdeel
 • Huls N.J.H. & Laclé Z.D. (2007), More power to the consumer? Problems and possibilities in improving the price quality ratio by the Dutch bar, Legal Ethics : 51-71. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2007), More power to the consumer? Problems and possibilities in improving the price quality ratio by the Dutch bar. (Themanummer multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap), : 862-868. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. & Doorn Karlijn. van (2007), De constructie van een massaclaim. Een rechtssociologische analyse van de eerste fase van de Dexia-affaire, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2: 51-60. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2007) Profiles, Probabilities and Stereotypes. Bespreking van: Schauer Frederick (2003), Profiles, Probabilities and Stereotypes. Harvard: Harvard University Press. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 1: 99-102. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. & Laclé Z.D. (2006), Meer macht voor de consument?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Boek
 • Laclé Z.D., Krop B. & Huls N.J.H. (2005), Balansverschuiving? Notarissen over ontwikkelingen in de notariele beroepsethiek na 5 jaar Wet op het Notarisambt 1999. Den Haag: WODC. Rapport
 • Huls N.J.H. & Loth M.A. (2004), Het domein van de rechter. Een onderzoeksagenda. In: Huls N.J.H. & Loth M.A. (red.), Het domein van de rechter. Deventer: Kluwer. 109-132. Boekdeel
 • Adriaanse J.A.A., Kuijl J.G., Huls N.J.H. & Vos P. (2004), Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillisement. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Boek
 • Huls N.J.H. (2004), Rechter, ken uw rechtspolitieke positie!. Utrecht: Lemma. Boek
 • Huls N.J.H. (2004), Tien jaar consumentenbescherming in het Faillissementsrecht, Tijdschrift voor Insolventierecht 42: 210-216. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2004), Recht en veiligheid in de risicomaatschappij. In: Vos E. & Calster G. van (red.), Risico en voorzorg in de rechtsmaatschappij. Antwerpen-Groningen: Intersentia Uitgever. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2004), Grenzen van rechterlijke domeinuitbreiding. In: Huls N.J.H. & Loth M.A. (red.), Het domein van de rechter. Deventer: Kluwer. 81-92. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2004), Risikogesellschaft door Ulrich Beck: Tussen Apocalyps en Utopie, Christen Democratische Verkenningen winter: 200-207. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2004), Al het privaatrecht moet sociaal zijn, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie WPNR 6564: 101-106. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2004), Normen en waarden in de civil society. Een aanvulling op het WRR-rapport. In: Brugmans E. & Buijsen M. (red.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal.. Nijmegen: Valkhof pers. 160-176. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2004), Over rechtshulpgolven en andere dingen die voorbijgaan. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Rapport
 • Laclé Z.D. & Huls N.J.H. (2004), De rechterlijke betrokkenheid bij tuchtrecht moet transparanter, Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht : 231-237. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. & Schellekens V. (2001), Je ziet de gaten in hun handen. De eerste ervaringen van de rechtbanken en de gerechtshoven met de WSNP. Utrecht: Lemma. Boek
 • Huls N.J.H. (2001), Bloedtransfusie of operatie?, Rechtshulp 5: 1-5. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2001), Rechterlijke samenwerking in de praktijk: WSNP als sprekend voorbeeld. In: Cleiren C.P.M. & Schoep G.K. (red.), Rechterlijke Samenwerking. Deventer: Gouda Quint. 71-88. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Policy options for Portugal in the field of overindebtedness, O Endividamento dos Consumidores, Nota Economicas, Coimbra 14: 156-177. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H. & Schmidt A.H.J. (red.) (2001), It ain't necessarily so. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken. Deventer: Kluwer. Boekredactie
 • Huls N.J.H. (2001) Insolventierecht deel I en deel IX. Bespreking van: Wessels B. (2001), Insolventierecht, deel I Faillietverklaring en deel IX Schuldsanering natuurlijke personen. Deventer: W.EJ. Tjeenk Willink. Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 50-51. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (2001), Auf dem Weg zu einer sozialökonomischen Inzolvenzphilosophie. Nicht zurucksondern vorausschauen. In: Drobnig U., Sagel-Grande H.I. & Snijders H.J. (red.), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 45-56. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Wat vinden rechters van de WSNP?, Schuldsanering 4: 1-5. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2001), Consumentenbescherming. In: Stout H. & Bergamin R. (red.), Recht op spanning. De kleinverbruiker in de geliberaliseerde electriciteitsmarkt. Utrecht: Lemma. 125-132. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Meer geld voor rechten. Een nabeschouwing over het werk van de verkenningscommissie rechtsgeleerdheid (een commissie Franken). In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H. & Schmidt A.H.J. (red.), It ain't necessarily so. Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken. Deventer: Kluwer. 95-105. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2001), Over ambtelijke verantwoordelijkheden bij rampen in de risicomaatschappij. In: Muller E.R. & Stolker C.J.J.M. (red.), Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers. 63-68. Boekdeel
 • Huls N.J.H. & Kleiboer M.A. (2001), Tuchtrecht op de terugtocht? Wettelijk niet hiërarchisch tuchtrecht: een vergelijkende analyse. Utrecht: Lemma. Boek
 • Huls N.J.H. (2000) Boekbespreking Richard Posner. Bespreking van: Posner R. (2000), The problematics of moral and legal theory. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2: 191-193. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (2000), Mediation the Alternative. Some afterthoughts. In: Schoenmaker H. (red.), Mediation the alternative?: Department of Justice. 99-104. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2000), Nevenfuncties in het openbaar bestuur, Openbaar Bestuur, Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek 3: 6-9. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Een helder scenario voor de buro's voor rechtshulp, Rechtshulp 5: 6-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Het interne en externe natraject van rechterlijke uispraken. Van Luhman tot Leemhuis, Recht der Werkelijkheid 4: 133-146. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Gelijkheid en postmodern individualisme. In: Holtmaat R.T. (red.), De toekomst van gelijkheid. De juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijke behandelingsnorm. Deventer: Kluwer. 231-242. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2000), Naar een nieuw faillissementesfilosofie: Niet terug- maar vooruit kijken, Justitiële Verkenningen 2: 20-30. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Rubriek Consumentenrecht, Nederlands Juristenblad 10: 538-547. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Can international standard setting contribute to cohesion of the technological society?. In: Nijboer J.F. & Sprangers W.J.J.M. (red.), Harmonisation of Forensic Expertise. An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards. Amsterdam: Thela-Thesis. 363-376. Boekdeel
 • Huls N.J.H. (2000), Wie bewaakt de eenheid en de kwaliteit van de rechterlijke macht, Opinie, NJB : 1776-1777. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (2000), Bespreking van: Dirix E. & Taelman P., Collectieve schuldenregeling in de praktijk. Tijdschrift voor Insolventierecht . Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1999), Wie dient zich het belang van de rechtsbijstand aan te trekken?, Rechtshulp 5: 47-49. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Een nieuwe kans voor particulieren en voor ondernemers. Een studie naar de toepassingsmogelijkheden van het Amerikaanse faillissementsrecht in Nederland. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken. Boek
 • Huls N.J.H. (1999), Goede rechtshulp bespaart de rechter veel tijd, Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht 10a: 52-55. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Claimcultuur in een risicomaatschappij, in N.F. van Manen en R.H. Stutterheim, Honderd jaar billijkheid, Ars Aequi Libri : 91-100. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. & Opstelten J. (1999), In polderprocessie naar een Mesothelioom-instituut, Recht der Werkelijkheid 1999(2): 36-55. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Hoeveel petten kan een mens (ver)dragen, discussie met Fré le Poole, Nederlands Juristenblad 20: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999) Boekbespreking. Bespreking van: Heuvel G.A.A.J. van den (1998), Collusie tussen overheid en bedrijf. Een vergeten hoofdstuk uit de organisatiecriminologie (oratie Maastricht). Maastricht: Universiteit Maastricht. Delikt en delinkwent 29(4): 345-350. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1999), Rechters als Medewetgevers, Column In Mr : 50-51. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Brenninkmeijer A.F.M. & Huls N.J.H. (1999), Pretenties en prestaties van de rechtsstaat anno 2000, 48-12: 885-895. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Naar een nieuwe inrichting van de gefinancierde rechtsbijstand, Nederlands Juristenblad : 337-342. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Verbouwing in het huis van Moolengraaff, Tijdschrift voor Consumentrecht 2: 81-87. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Make my day. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huls N.J.H. (1999), Sterke argumenten om de zwakke contractspartij te beschermen, in Ton Hartlief en Carel Stolker, Contractsvrijheid, Meijers-reeks : 395-404. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1999), Pretenties en prestaties van de rechtsstaat anno 2000, : . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), Bespreking van: Maris C.W., Lissenberg E. & Pessers D.W.J.M. (1996), Recht en liefde: bundel naar aanleiding van de conferentie gehouden op 28 juni 1996. Nijmegen: Ars Aequi Libri. Filosofie & Praktijk 19(2): 110-111. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998), Bespreking van: Teijl R. & Holzhauer R.W. (1998), Wisselende perspectieven in de rechtseconomie. Arnhem: Gouda Quint. Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 373-374. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998), Papieren barrières voor de electronische snelweg?, I&I, informatie en informatiebeleid 4: 62-69. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H., Ackermann H. & Ruyven E. van (red.) (1998), Onderhandelend wetgeven. Over ambtelijk activisme op het middenniveau. Amsterdam: University Press. Boekredactie
 • Huls N.J.H. (1998), Leve de postmoderne ambtenaar!, Socialisme & Democratie 55: 229-237. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), Zijn ISO-normen de maizena van de technologische samenleving? In Paul Cliteur e.a, Sociale Cohesie en het recht : 237-248. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H., Hertogh M.L.M. & Wilthagen T. (red.) (1998), Omgaan met de onderhandelende overheid. Rechtstaat, onderhandelend bestuur en controle. Amsterdam: Amsterdam University Press. Boekredactie
 • Huls N.J.H. (1998), Rechtshilfe in den Niederlanden, in Dagmar von Hoyningen-Huen, De Vorteile einder pragmatischen Rechtskultur. Was kann man von der Niederlandischen Rechtskultur lernen?, Duitsland Instituut, UVA : 11-16. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998) boekbespreking van P.R. Rodrigues, "Anders niets". Bespreking van: (1998), Anders niets. LBR-bulletin 2: 32-34. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998) Boekbespreking van Jeanne Gaakeer en H. Kerkmeester. Bespreking van: (1998), De toenadering tussen law & economics en Law & Litterature. Liasons dangereuses of de werking van Adam Smiths onzichtbare hand?. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie : 174-176. Boekbespreking
 • Huls N.J.H. (1998), Interventie bij preadviezen van J.T. schokker en W. Konijnenbelt, Wetsvoorstellen in uitvoering, Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid : 90-92. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H. (1998), De grondwettelijke positie vanhet Parlement als medewetgever bij onderhandelend bestuur, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal 19: 4-7. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huls N.J.H., Kleiboer M.A. & Kluiver A. de (1997), Alternatieve wegen naar het recht? Een debat over de betekenis van Amerikaanse ontwikkelingen voor de Nederlandse rechtpraktijk. Nijmegen: Ars Aequi Libri. Boek
 • Huls N.J.H. (1997) Beleidsinstrumentalisering en rechtshandhaving van (supra) Nationaal gelijke-behandelingsrecht. Bespreking van: (1997), Boekbespreking van Albertine Veldman, Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie.: Ars Aequi Libri. Recht en Kritiek 1: 93-96. Boekbespreking
 • Franken H. & Huls N.J.H. (1996), Een eigen richting voor het recht.... Eindrapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid. Den Haag. Rapport
 • Huls N.J.H. (1996) Typen van legaliteit. Bespreking van: (1996), Boekbespreking van A.J. Hoekema en N.F. van Manen. Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 264-266. Boekbespreking

Activiteiten

 • Erasmus Universiteit Rotterdam Hoogleraar Rechtssociologie
 • OMV lid onderzoeksschool
 • Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch Voorzitter Adviescommissie Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 • Rechtbank Rotterdam en EUR lid Stuurgroep Samenwerking aan de Maas
 • SER Lid Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA)
 • SER Voorzitter Commissie Zelfregulering (CZ)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.