Universiteit Leiden

nl en

Michel Ruijschop

Docent

Naam
Mr. M.H.C. Ruijschop
Telefoon
+31 71 527 8812
E-mail
m.h.c.ruijschop@law.leidenuniv.nl

Michel Ruijschop is fiscaalrechtelijk docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Opleiding

 • Fiscaal recht, Universiteit van Tilburg, voltooid 1989

 

Vaste medewerkerschappen

 • Lid commissie wetsvoorstellen van de NOB

 • Lid programmacommissie PAO Belastingwetenschap

 • Annotator Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR)

 • Vaste columnist WFR

 • NTFR Beschouwingen

 • Vaste commentator Tax Talks Academy

 • Docent PAO Belastingwetenschap

 • Docent Stichting Opleidingen Belastingadviseurs

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B219

Contact

 • Ruijschop M.H.C. (28 september 2016), Renteaftrek Vpb verder aan banden gelegd. Taxence: Fiscaal nieuws voor professionals [blog entry].overig
 • Ruijschop M.H.C. (6 juni 2016), Aanpassing fiscale eenheid blijft op punten discutabel. Taxlive: kennisplatform voor de fiscalist [blog entry].overig
 • Ruijschop M.H.C. (2 februari 2016), Vennootschapsbelasting 2016: het jaar van de Aap. Taxence: fiscaal nieuws voor professionals [blog entry].overig
 • Boer J.P. & Ruijschop M.H.C. (2016), Terbeschikkingstellingsregelingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2016(142.1).artikel in tijdschrift
 • Kooiman W.R. & Ruijschop M.H.C. (2016), De broncode van compartimenteren, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7148 / 122).artikel in tijdschrift
 • Kooiman W.R. & Ruijschop M.H.C. (2016), Het nieuwe compartimenteren Fiscaal Actueel nr. 20. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Ruijschop M.H.C. (2016), Hoe heurt het eigenlijk? (Minister - Financiën 15 september 2015, nr. 34 306), NTFR-Beschouwingen 2016(6 / 22).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2016), Kabinetsreactie initiatiefnota 'Private Equity: einde aan de excessen' (Minister - Financiën 21 december 2015, nr. 34 267), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(5 / 555).artikel in tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Voortgang wetsvoorstel Aanpassing fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 16 maart 2016, nr. 34 323), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(15 / 1061).artikel in tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Voortgang wetsvoorstel Aanpassing fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 31 mei 2016, nr. 34 323), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(23 / 1455).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2016), Internetconsultatie aanpassing art. 15ad en art. 10a Wet VPB 1969 (Staatssecretaris - Financiën 21 juni 2016, nr. consultatie), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(27 / 1730).artikel in tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Derde nota van wijziging inzake de Wet aanpassing fiscale eenheid (Staatssecretaris - Financiën 17 augustus 2016, nr. 34 323), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(37 / 2269).artikel in tijdschrift
 • Lohuis H. & Ruijschop M.H.C. (2016), Wetsvoorstel Belastingplan 2017 (Staatssecretaris - Financiën 20 september 2016, nr. 34 552), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(39 / 2354).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2016), Noot bij HR 9 september 2016, nr. 15/00707, NLFiscaal 2016(0105).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2016), Wijziging aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente en Besluit fiscale eenheid 2003, NLFiscaal 2016(0517).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (3 september 2015), De fiscale eenheid is dood, lang leve de fiscale eenheid. Taxence [blog entry].overig
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,309 (Fiscale-eenheidsregime wordt aangepast na uitspraken Hof Amsterdam).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,308 (Memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel 33 713 (Wet compartimenteringsreserve) naar Eerste Kamer).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,363 (Wijziging besluit FE 2003).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2015), Capita selecta herinvesteringsreserve, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2015(137.4).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,840 (Besluit juridische afsplitsing).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,840 (Besluit juridische afsplitsing).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,841 (Besluit juridische fusie).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,842 (Besluit zuivere splitsing).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,919 (Nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel 'Compartimenteringsreserve' (33 713) naar de Eerste Kamer).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,1163 (Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel compartimenteringsreserve).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2015), The answer - Beleggingsdeelnemingen. Wanneer is sprake van voldoende onderworpenheid?, Tax Talks Magazine 2015(Q2).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,2382 (Besluit inzake toepassing bedrijfsfusiefaciliteit).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,2500 (Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2016).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,2815 (Nota n.a.v. verslag Overige fiscale maatregelen 2016 naar Tweede Kamer).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2015,2830 (Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2015), Verlanglijstje, Weekblad Fiscaal Recht 2015(1440).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2015), CO2-orientierter Wandel voor Autoflotte(12) [interview].overig
 • Ruijschop M.H.C. (1 juni 2014), Het nieuwe compartimenteren voor Belastingmagazine [interview].overig
 • Ruijschop M.H.C. (2014), Een fiscaal mulitversum, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7025): 216-217.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2014,881 (Nieuw besluit inzake beleggingsinstellingen).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2014,345; 8-9 (Commentaar stakingsverlies bij voeging (art. 7b besluit fiscale eenheid 2003)).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Besluit inzake art 10a Wet VPB 1969, 25 maart 2013, NTFR 2014,806; 9-10.annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2014), Compartimenteren zonder reserve, Weekblad Fiscaal Recht 2014(1124).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2014,2298 (Wetsvoorstel Belastingplan 2015).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2014,1884 (Nieuw beleidsbesluit inzake juridische fusie).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2014,1579 (Tweede nota van wijziging wetsvoorstel 'Compartimenteringsreserve').annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2014), Compartimenteren met reserve, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2014(132.3).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2014), Kaptaal, Weekblad Fiscaal Recht 2014/1602.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. & Kooiman R.J. (2013), Het nieuwe compartimenteren, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7022): 1282-1293.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2013), Compartimenteringsmoeras, NTFR-Beschouwingen 2013(19).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. & Lohuis H. (2013), De beleggingsdeelneming SDU Fiscale geschriften nr. 32. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2013,225; 15-16.annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2013), De Hoge Raad en de ondernemersparalleldoelstelling in de terbeschikkingstellingsregeling. In: Boer J.P. (red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Liber Amicorum aangeboden aan prof.dr. Lubbers. nr. 48. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekdeel
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2013.annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2012), Renteaftrekbeperking overnameholdings, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 120(2012): 124-133.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. & Lohuis H. (2012), Recht op winst en vermogen van de dochtermaatschappij, Weekblad Fiscaal Recht 2012(1388).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. & Wijtvliet L.W.D. (2012), The Dutch Extreme Default Risk Loan: A New Dimension in International Debt/Equity Mismatches, Intertax 2012(11): 621–631.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2012.annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2012.annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2011), Wetsvoorstel Belastingplan 2012, NTFR 2112(2011).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2011), Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2012, NTFR 2413.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2011), Wetsvoorstel Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen, NTFR 1430.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2011), Besluit omzetten rechtspersonen, NTFR 1363.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2011), De Fiscale Kalender, NTFR 835(2011).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2011), Aankondiging wetsvoorstel inzake de deelnemingsvrijstelling, NTFR 851(2011).artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2011.annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2011.annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2011.annotatie
 • Lohuis H., Ruijschop M.H.C. & Hageman E.P. (2010), De herziene Succesiewet 1956. Deventer: Kluwer.boek
 • Ruijschop M.H.C. (2010), Financiën grijpt in bij tbs-regeling: 'eerlijk zullen we alles delen', Vakblad MKB adviseur 9: 11-15.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2010; 18-20 (Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2010; 65-66 (Geactualiseerd kwalificatiebesluit buitenlandse samenwerkingsverbanden).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2010; 31-34 (Besluit deelnemingsvrijstelling).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2010; 12 (Besluit inbrengfaciliteit ter beschikking gestelde onroerende zaak).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2010; 22 (Verslag overleg inzake winstbelasting multinationals).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 7 (Besluit versoepeling voorlopige carry-back (kredietcrisis)).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 22 (Antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de terugbetaling).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 28-29 (Besluit fiscale beleggingsinstelling).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2009), Cacaobonen met ijzersmaak, NTFR-Beschouwingen (31): 1-4.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 20-22 (Memorie van antwoord EK fiscaal pakket 2010).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 36-38 (Verzamelbesluit dividendbelasting).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 28 (Brief inzake beleggingsinstellingen).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 13-14 (Voortgang wetgevingsoverleg Fiscaal pakket 2010).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 23-24 (Wetgevingsoverleg belastingplan 2010).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 44-46 (Nota n.a.v. verslag Overige fiscale maatregelen 2010).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009 (Overige fiscale maatregelen 2010 (nota n.a.v. verslag c.a.)).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009 (Besluit fiscale beleggingsinstelling herzien).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 53 (Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 19 (Wetsvoorstel Belastingplan 2010).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 10-11 (Verdeling VPB-druk en renteproblematiek).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009 (Besluit over inhoudsvrijstelling dividendbelasting).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009; 17-19 (Consultatiedocument verdeling VPB-druk en renteproblematiek).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2009), Vijf jaar thincap, BelastingBrief(6): 3-7.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2009), Wederom herziening deelnemingsvrijstelling, BelastingBrief(10/11): 14-20.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2009.annotatie
 • Ruijschop M.H.C., BelastingBrief 2008; 12-16 (Compenserende heffing en winstdrainage anno 2008).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2008), Peildata, partners en paarden, NTFR 05: 1-4.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Staatssecretaris 26 februari 2008, NTFR 2008; 28-32 (NTFR 2008/541; Staatssecretaris van Financiën, Besluit inzake de deelnemingsvrijstelling).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Staatssecretaris van Financiën 10 maart 2008, NTFR 2008 (2008/542; Staatssecretaris van Financiën, Besluit inzake de vrijgestelde beleggingsdeelneming).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Staatssecretaris 4 april 2008, NTFR 2008; 16-17 (2008/700; Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen II, TK).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Staatssecretaris van Financiën 29 september 2008, NTFR 2008; 30-32 (NTFR 2008/2095; Staatssecretaris van Financiën, besluit inzake de bedrijfsfusiefaciliteit).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Antwoorden op nagekomen vragen Eerste Kamer inzake werken aan winst 20 maart 2007, NTFR 2007; 14-19 (2007/1330; Aantekeningen bij:' Antwoorden op nagekomen vragen Eerste Kamer inzake Werken aan winst').annotatie
 • Ruijschop M.H.C. & Boer J.P. (2007), Afscheid van een eenduidig deelnemingsbegrip, Weekblad Fiscaal Recht 6710: 273-279.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ruijschop M.H.C. (2007), Tax Wars, BelastingBrief 7: 8-11.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2007), Aanpassing besluit fiscale eenheid 2003, BelastingBrief 03: 9-15.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2007; 14-15 (2007/2091; Aantekening bij 'Reactie op NOB-commentaar over nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2008').annotatie
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2007; 20-21 (2007/1032; Aantekening bij 'Antwoorden op Kamervragen inzake SAR-regelingen).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. (2007), Aantekening bij 'Overzicht stand van zaken dividendbelasting in Europa', Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 3: 10-11.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., NTFR 2007; 16-18 (2007/175; Aantekening bij 'Besluit vennootschapsbelasting Fonds voor gemene rekening').annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Werken aan winst (Kamerst II, 30117, nr 8) 14 augustus 2006, NTFR 2006; 28-30 (NTFR 2006/1211).annotatie
 • Ruijschop M.H.C. & Kavelaars-Niekoop R.M. (2006), Werken aan winst in het MKB. Amersfoort: SDU.boek
 • Ruijschop M.H.C. (2006), Mankerend overgangsrecht bij aanpassing van de deelnemingsvrijstelling?, Weekblad Fiscaal Recht 6671: 551-560.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ruijschop M.H.C. (2006), Afschrijven van onroerende zaken, Fiscaal Ondernemingsrecht 86: 109-125.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2006), Aanpassing artikel 13c Wet VPB 1969: de tijger krijgt zijn eerste tandjes, BelastingBrief 7: 7-11.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2006), De octrooibox en de groepsrentebox, BelastingBrief 8: 18-27.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2006), Tijd voor herijken van de entreeheffing bij fiscale eenheid voor afgewaardeerde vorderingen, Forfaitair 164: 6-11.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Wetsvoorstel FBI's voor ontwikkeling vastgoed 6 september 2006, nr. Kamerst II, 30389, nr 2/3, NTFR 2006; 18-19 (NTFR 2006/1293).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Tweede kamer 6 september 2006, NTFR 2006; 21-21 (NTFR 2006/1295; Antwoorden na technische briefing Werken aan winst).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Werken aan winst 20 september 2006, nr. Kamerst II, 30572, nr 12, NTFR 2006 (NTFR 2006/1295).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Nota van wijziging op wetsvoorstel introductie vrijgestelde ... (kamerst II, 30533, nr 8) 26 oktober 2006, NTFR 2006; 21-22 (NTFR 2006/1568).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Memorie van antwoord EK wetsvoorstel werken aan winst 6 november 2006, nr. Kamerst I, 30572, nr C, NTFR 2006; 27-28 (NTFR 2006/1605).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Werken aan winst: antwoorden op vragen Eerste kamer 21 november 2006, nr. Kamers I, 30572, nr E, NTFR 2006; 33-33 (NTFR 2006/1672).annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Werken aan winst brief 7-12-06 7 december 2006, nr. Kamerst I, 30572, nr F, NTFR 2006.annotatie
 • Ruijschop M.H.C., annotatie bij: Nadere memorie antwoord wetsvoorstel omzetting vaste inrichting... 8 december 2006, nr. Kamerst I, 30117, nr D, NTFR 2006.annotatie
 • Heithuis E.J.W. & Ruijschop M.H.C. (2006), De terbeschikkingstellingsregelingen. In: Rijkers A.C, Vording H. (Red.) Vijf jaar Wet IB 2001. Deventer: kluwer. 433-454.boekdeel
 • Ruijschop M.H.C. (2005), Recente ontwikkelingen nieuwe regime afgewaardeerde vorderingen, BelastingBrief 4: 4-7.artikel in tijdschrift
 • Schuver-Bravenboer M. & Ruijschop M.H.C. (2004), Loonbelasting: voorheffing of zelfstandige heffing?, Weekblad Fiscaal Recht 6579: 838-844.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. & Es J.A.G. van (2004), De nieuwe werkruimteregeling:studeerkamerwetgeving?!, Weekblad Fiscaal Recht: 1556-1569.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2003), Samenlevingsvormen en aanmerkelijk belang, Fiscaal tijdschrift vermogen 2003, nr.: 4-12.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2003), Enkele inkomstenbelastingaspecten van bedrijfsopvolging bij leven van eenmanszaken, Tijdschrift voor Fiscaal ondernemingsrecht: 39-47.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2003), De bijleenregeling, Weekblad Fiscaal Recht 2003: 1800-1808.artikel in tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2001), De nieuwe successiewet, Kwartaalbericht estate planning 4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ruijschop M.H.C. (2001), Dienstbetrekking. In: Kavelaars P. (Red.) Handboek voor de salarisadministratie. Den Haag: Elsevier/Delwel/IMP.boekdeel
 • Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs BV te Rotterdam Fiscalist