Universiteit Leiden

nl en

Martin Baasten

Docent

Naam
Dr. M.F.J. Baasten
Telefoon
+31 71 527 2257
E-mail
m.f.j.baasten@hum.leidenuniv.nl

Martin Baasten is docent aan het Instituut voor Regiostudies.

Meer informatie over Martin Baasten

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Docent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Institute for Area Studies
 • SMES APT
 • Baasten M.F.J. (2014), A. Schopenhauer, "De doctrina deque viris doctis" [translation], Melissa. Folia perenni Latinitati dicata 182: 8-13.
 • Baasten M.F.J. (2012) Een nieuwe leergrammatica voor het Bijbels Hebreeuws. Bespreking van: (2010), K.A.D. Smelik i.s.m. K. Vermeulen, Leergrammatica Bijbels-Hebreeuws nr. 1. Gen: Academia Press. Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 22: 42-46.
 • Lettinga J.P., Baasten M.F.J. & Peursen W.T. van (2012), Grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Leiden: Brill.
 • Baasten M.F.J. & Peursen W.T. van (2012), Leerboek van het Bijbels Hebreeuws. Leiden: Brill.
 • Baasten M.F.J. (2010), Reactie op "Scheppen of Scheiden?", Met Andere Woorden 29(2): 33-33.
 • Baasten M.F.J. (2010), "Scheppen of Scheiden?" Een analyse van Van Woldes reactie", www.scribd.com. .
 • Baasten M.F.J. (2009) Review of E. Jenni, Studien zur Sprachwelt des AT (2005). Bespreking van: (2005), E. Jenni, Studien zur Sprachwelt des Alten Testaments II. Stuttgart: Kohlhammer. Journal of Semitic Studies 54: 283-287.
 • Baasten M.F.J. (2009) Review of Maman, Fassberg & Breuer (eds), Sha'arei lashon (2007). Bespreking van: Maman A., Fassberg Y. & Breuer S.E. (2007), Sha'arei Lashon. Studies in Hebrew, Aramaic and Jewish Languages presented to Moshe Bar Asher (3 vols). Jerusalem: Bialik. Journal of Jewish Studies 60: 347-349.
 • Baasten M.F.J. (2009) Review of S.D. Luzzatto, Prolegomena to a Grammar of the Hebrew Language (2005). Bespreking van: Rubin A.D. (2005), S.D. Luzzatto, Prolegomena to a Grammar of the Hebrew Language. Piscataway, NJ: Gorgias. Journal of Jewish Studies 60: 151-153.
 • Baasten M.F.J. (2009), Scheppen of Scheiden? Over de interpretatie van Genesis 1, Met Andere Woorden 28(4): 3-14.
 • Baasten M.F.J. (2007), First Things First. The Syntax of Gen. 1:1-3 Revisited. In: Baasten M.F.J. & Munk R.W. (red.), Studies in Hebrew Literature and Jewish Culture. Dordrecht: Springer. 169-188.
 • Baasten M.F.J. (2007) Review of Kaltner & McKenzie, Beyond Babel (2002). Bespreking van: (2002), J. Kaltner & S.L. McKenzie (eds), Beyond Babel. A Handbook for Biblical Hebrew and Related Languages. Atlanta, GA: Society for Biblical Literature. Bibliotheca Orientalis 65: 162-178.
 • Baasten M.F.J. (2007) Review of M. Bar-Asher & M. Florentin (eds), Samaritan, Hebrew and Aramaic Studies presented to Professor Abraham Tal. Bespreking van: Bar-Asher M. & Florentin M. (2005), Samaritan, Hebrew and Aramaic Studies Presented to Professor Abraham Tal (Hebr.). Jerusalem: Bialik Institute. Journal of Jewish Studies 58: 350-352.
 • Baasten M.F.J. (2007) Review of R. Saari, The Maltese Prepositions. Bespreking van: (2002), R. Saari, The Maltese Prepositions (Hebr.). Jerusalem: Carmel. Bibliotheca Orientalis 64: 768-770.
 • Baasten M.F.J. & Munk R.W. (2007), Studies in Hebrew Literature and Jewish Culture. Dordrecht: Springer.
 • Baasten M.F.J. (31 oktober 2006), The non-verbal clause in Qumran Hebrew (Dissertatie. Hebrew and Aramaic Languages and Cultures, Faculty of Humanities, Leiden University). Promotor(en) en copromotor(en): Gzella H., Peursen W.T. van.
 • Baasten M.F.J. (2004), Anticipatory Pronominal Agreement and Qumran Hebrew Phraseology, Miscelánea de estudios árabes y hebraicos : anejo al "Boletín de la Universidad de Granada 53: 59-72.
 • Baasten M.F.J. (2004) Een nieuwe kijk op de Koran: de "Syrische lezing" van Luxenberg. Bespreking van: (2000), C. Luxenberg, "Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache nr. 1. Berlin: Das Arabische Buch. Te-Ef : Blad van de Theologische Faculteit van de R.U. Leiden 34: 41-47.
 • Baasten M.F.J. (2004) Review of A. Verheij & M. Folmer, Oefenboek bij Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws. Bespreking van: (2004), A.J.C. Verheij & M.L. Folmer, Oefenboek bij Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws nr. 2. Delft: Eburon. Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 14: 34-38.
 • Baasten M.F.J. (2004) Review of Gluska, The Yemenite Weekday Prayer (1995). Bespreking van: (1995), I. Gluska, The Yemenite Weekday Prayer: Text and Language (Hebr.). Jerusalem: Magnes Press/Hebrew University. Bibliotheca Orientalis 61: 612-615.
 • Baasten M.F.J. (2004) Review of J. Blau, Handbook of Early Middle Arabic. Bespreking van: (2002), J. Blau, A Handbook of Early Middle Arabic. Jerusalem: Max Schloessinger Memorial Foundation / Hebrew University. Bibliotheca Orientalis 61: 415-418.
 • Baasten M.F.J. (2004) Review of Luxenberg (ps), Die syro-aramäische Lesart des Koran (2000). Bespreking van: (2000), Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache nr. 2. Berlin: Das Arabische Buch. Aramaic Studies 2: 268-272.
 • Baasten M.F.J. (2003), A Bibliography of Publications by Takamitsu Muraoka. In: Baasten M.F.J. & Peursen W.Th. van (red.), Hamlet on a Hill. Semitic and Greek Studies Presented to Professor T. Muraoka on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. Leuven: Peeters. 631-644.
 • Baasten M.F.J. (2003), A Note on the History of "Semitic". In: Baasten M.F.J. & Peursen W.Th. van (red.), Hamlet on a Hill. Semitic and Greek Studies Presented to Professor T. Muraoka on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. Leuven: Peeters. 57-72.
 • Baasten M.F.J. & Peursen W.T. van (red.) (2003), Hamlet on a Hill: Semitic and Greek Studies Presented to Professor T. Muraoka on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. Peeters: Leuven.
 • Baasten M.F.J. (2003), Nogmaals over Genesis 1:1-3, Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 13(2): 39-59.
 • Baasten M.F.J. (2002) A. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws (Delft 2002). Bespreking van: (2002), Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws nr. 2. Delft: Eburon. Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 12: 38-45.
 • Baasten M.F.J. (2002), Beginnen bij het begin. Over Genesis 1:1, Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 12(1): 13-26.
 • Baasten M.F.J. (2001) Boekbespreking. Bespreking van: Goldenberg G. (1998), Studies in Semitic Linguistics: Selected Writings. Jerusalem: Magness Press. Bibliotheca Orientalis 48: 2219-221.
 • Baasten M.F.J. (2000) Boekbespreking. Bespreking van: Pérez Fernández M. (1997), An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew. Leiden: Brill. Journal of Semitic Studies 45: 189-192.
 • Baasten M.F.J. (2000), Existential clauses in Qumran Hebrew. Muraoka T. & Elwolde J.F. (red.), Diggers at the well. Proceedings of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira. . Leiden: Brill. 1-11.
 • Baasten M.F.J. (2000), Rabbijns Hebreeuws als levende en als dode taal, Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 10(2): 22-30.
 • Baasten M.F.J. (1999), Een Genesiscommentaar uit Qumran (4A 252), Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 9(2): 14-26.
 • Baasten M.F.J. (1999), Nominal Clauses with Locative and Possessive Predicates in Qumran Hebrew. Muraoka T. & Elwolde J.F. (red.), Sirach, Scrolls and Sages. Proceedings of a Second International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Ben Sira, and the Mishnah, held at Leiden University, 15-17 December 1997. . Leiden: Brill. 25-52.
 • Baasten M.F.J. (1998) Boekbespreking. Bespreking van: Pérez Fernández M. (1997), An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew nr. 1. Leiden: Brill. Alef Beet : tijdschrift van de Vereniging tot Bevordering van de Kennis van Hebreeuws 8: 43-47.
 • Baasten M.F.J. (1997), Nominal clauses containing a personal pronoun in Qumran Hebrew. In: Muraoka T. & Elwolde J.F. (red.), The Hebrew of the Dead See Scrolls and Ben Sira. Leiden: Brill. 1-16.

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.