Universiteit Leiden

nl en

Marishka Neekilappillai

Ph.D.-fellow

Naam
Mr. M. Neekilappillai
Telefoon
+31 71 527 6938
E-mail
m.neekilappillai@law.leidenuniv.nl

Marishka Neekilappillai is sinds 1 maart 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als promovenda en docent.

Meer informatie over Marishka Neekilappillai

Achtergrond

M. (Marishka) Neekilappillai studeerde de onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht (LL.M. 2014) aan de Rijksuniversiteit Groningen en de master International Business Law (LL.M. 2015) aan de London School of Economics and Political Science (LSE). Naast haar studie was zij onder meer werkzaam als redacteur bij het maandblad Ars Aequi en student-assistent bij de vakgroep Rechtsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Onderzoek

Marishka Neekilappillai werkt aan een proefschrift over de aantrekkelijkheid van het Nederlandse contractenrecht voor grensoverschrijdende business-to-business transacties. Het onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in de factoren die van invloed zijn voor de aantrekkelijkheid van het Nederlandse contractenrecht in het kader van grensoverschrijdende business-to-business-transacties.

Ph.D.-fellow

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.06

Contact

 • Neekilappillai M. (2017), Goederenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2017(142): 8257-8258.artikel in tijdschrift
 • Neekilappillai M. (2017), Netherlands Commercial Court: regelgevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting, Nederlands Juristenblad 2017(23): 1594-1601.artikel in tijdschrift
 • Neekilappillai M. (2014), Naar een effectieve vormgeving van het civielrechtelijk bestuursverbod. Lessen uit de Engelse Company Directors Disqualification Act 1986, Ondernemingsrecht 2014(8): 411-416.artikel in tijdschrift
 • Berge L. van den, Neekilappillai M., Kindt R. & Valk J.J. (red.) (2014), Historische Wortels van het Recht. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boekredactie
 • Neekilappillai M. & Samadi M. (2014), Interview met staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven, Ars Aequi 2014(3): 168-169.artikel in tijdschrift
 • Neekilappillai M. & Verheul E. (2014), Het recht is intellectueel buitengewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving. Interview met prof.mr. P. Van Schilfgaarde, Ars Aequi 2014(2): 146-150.artikel in tijdschrift
 • Bakker F. & Neekilappillai M. (2014), Over appels en peren, Ars Aequi 2014(2): 87.artikel in tijdschrift
 • Graaff R. de, Neekilappillai M., Streefkerk J., Valk J.J. & Verheul E.F. (2014), Woord vooraf, Ars Aequi 63(7/8): 510-513.artikel in tijdschrift
 • Berge L. van den & Neekilappillai M. (2013), De eeuwige stem van de verdachte, Ars Aequi 2013(5): 349.artikel in tijdschrift
 • Ahlers F. & Neekilappillai M. (2012), Faked in China, Ars Aequi 2012(12): 897.artikel in tijdschrift
 • Neekilappillai M. & Scholte C. (2012), Toezicht op de advocatuur in de rechtsstaat’, Ars Aequi 2012(2): 77.artikel in tijdschrift
 • Buggenum I. van, Koopmans E., Loomeyer M. & Neekilappillai M. (2012), Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Main Street versus Wall Street?. In: Sikkema M. (red.) Generatie CRISIS. Verder kijken dan #Occupy.. Groningen: Uitgeverij kleine Uil. 154-171.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden