Universiteit Leiden

nl en

Maria Schreuder-Vlasblom

Emeritus hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.mr. M. Schreuder-Vlasblom

Emeritus hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht
 • Rietveld, I.M.; Schreuder, M.; Reitsma, P.H. & Bos, M.H.A. (2018), Elevated coagulation factor levels affect the tissue factor-threshold in thrombin generation, Thrombosis Research 172: 104-109. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schreuder-Vlasblom M. (2007), Artikel 6:13 Awb: Van berustbepaling tot koekoeksjong, JB-plus 3: 134-153. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schreuder-Vlasblom M. (2007), Naschrift bij B.W.N. de Waard: Bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsleer en relativiteit, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (2): 58-60. artikel in een tijdschrift
 • Schreuder-Vlasblom M. & Tak A.Q.C. (2004), De Awb ter discussie, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht : 122-125. artikel in een tijdschrift
 • Schreuder-Vlasblom M. (2004), Iets kroms, dat gebogen is; het Nederlands bestuursprocesrecht naar de leer van Tak, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht : 73-83. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schreuder-Vlasblom M. (2004), Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure. Deventer: Kluwer. boek
 • Schreuder-Vlasblom M., annotatie bij: ABRS 3 april 2000, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2000; 1069-1071. annotatie
 • Schreuder-Vlasblom M. (2000), kronieken - bestuursprocesrecht, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht : 278-287. artikel in een tijdschrift
 • Schreuder-Vlasblom M., annotatie bij: ABRS 16 september 1999, AB Rechtspraak Bestuursrecht 1999; 1932-1934. annotatie
 • Schreuder-Vlasblom M., annotatie bij: ABRS 18 februari 1999, AB Rechtspraak Bestuursrecht 1999; 591-594. annotatie
 • Schreuder-Vlasblom M. (red.) (1997), De Awb, het bestuursprocesrecht. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. boekredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.