Universiteit Leiden

nl en

Maria Schreuder-Vlasblom

Professor Emeritus of Constitutional and Administrative Law

Name
Prof.mr. M. Schreuder-Vlasblom

Professor Emeritus of Constitutional and Administrative Law

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Publications

No relevant ancillary activities

This website uses cookies.  More information.