Universiteit Leiden

nl en

Marga Groothuis

Gastmedewerker

Naam
Mr.dr. M.M. Groothuis
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.m.groothuis@law.leidenuniv.nl

Sinds 2005 is Marga Groothuis als universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Curriculum vitae

Mr. dr. M.M. (Marga) Groothuis studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en internationaal recht aan het Queen Mary and Westfield College te Londen (LLM). Daarna was zij eerst twee jaar als stafjurist werkzaam bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van 1997 tot 2005 was zij als onderzoeker en docent verbonden aan eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij, waar zij in 2004 promoveerde op een proefschrift over juridische aspecten van de digitale overheid.  Van 2001 tot 2005 was zij ook als wetgevingsjurist werkzaam bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2005 is Marga Groothuis als universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Zij publiceerde diverse artikelen en boeken over overheid en digitalisering.  

Proefschrift

Universiteit Leiden, 9 december 2004: 'Beschikken en digitaliseren. Over normering van de elektronische overheid'.  

Onderwijs

  • Staats- en bestuursrecht
  • Informatierecht
  • Mensenrechten en informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Scriptiebegeleiding
  • Post Academisch Onderwijs (PAO) op het gebied van de juridische aspecten van de elektronische overheid      

Onderzoek

Marga Groothuis verricht onderzoek op de hiervoor onder het kopje ‘onderwijs’ genoemde terreinen. Voor een indruk van de resultaten daarvan wordt verwezen naar de hierna opgenomen lijst van publicaties.

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.