Universiteit Leiden

nl en

M. de Haas

Bijzonder hoogleraar Translationele Immunohematologie

Naam
Prof.dr. M. de Haas
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
m.de.haas@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-7044-0525

Masja de Haas is bijzonder hoogleraar Translationele Immunohematologie, namens de Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Zij is werkzaam binnen de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie en het Jon J van Rood Centrum voor Klinisch Tranfusiegeneeskundig onderzoek; een samenwerkingsverband van Sanquin en het LUMC. Daarnaast is zij hoofd van het landelijke referentiecentrum voor Immunohematologische Diagnostiek van Sanquin Diagnostiek. Sinds 2018 is zij vice voorzitter van de International Society of Blood Transfusion (ISBT). Zij ontving de Jean Julliard Prize van de ISBT in 2006.

Meer informatie over M. de Haas

Translationele Immunohematologie

Onderzoek binnen de leerstoel Translationele Immunohematologie richt zich op het verbeteren van de preventie en de diagnostiek naar immunologische afweerreacties tegen donorbloed of het eigen bloed. Afweerreacties tegen donorbloed kunnen levensbedreigende orgaanschade tot gevolg hebben. Indien de afweerreactie leidt tot het vormen van antilichamen die ook het eigen bloed afbreken dan kan dit tot een tekort aan rode bloedcellen, bloedplaatjes of witte bloedcellen leiden. Substitutie met donorbloed is in dit geval niet mogelijk en het correct benoemen van de aard van de afweerreactie is nodig om de juiste immuunreactie-onderdrukkende therapie te starten.

Een deel van het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de vraag in hoeverre het doelmatig (kostenefficiënt) laten aansluiten van donor bloedgroepkenmerken op eigen bloedgroepkenmerken ziekteverschijnselen na transfusie of stamceltransplantatie kan voorkomen.  Ook tijdens de zwangerschap kan een afweerreactie bij de moeder leiden tot ziekte bij de ongeboren baby (“Rhesus babies”). Kennis van immunologische mechanismen, die leiden tot de afbraak van donorbloed of het eigen bloed zal betere diagnostiek mogelijk maken en ook leiden tot optimale keuzes voor passend donorbloed en gerichte therapie voor de verschillende groepen transfusie-afhankelijke kwetsbare patiënten. Zo wordt het mogelijk om per patiënt een uniek profiel vast te stellen en de transfusie of immuunmodulerende therapie daarop aan te passen.

Het onderzoek houdt verband met de volgende vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda:
091: Zwangerschap, een kind baren en de overgang: kunnen we ze beter maken?
094: Hoe maken we de gezondheidszorg kwalitatief zo goed mogelijk, maar houden we het betaalbaar?
095: Hoe kan de gezondheidszorg, onder andere door gebruik te maken van biomarkers, meer gericht worden op de uniciteit van een persoon?
104: Hoe ontwikkelen we minimaal-invasieve technieken en interventies voor de diagnose, prognose en behandeling van patiënten?

Wetenschappelijke carrière

Masja de Haas heeft haar opleiding Geneeskunde en haar promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van haar proefschrift (1995) luidt: “IgG Fc receptors and its soluble forms” (promotoren prof dr A.E.G. Kr von dem Borne en prof dr D. Roos). Vervolgens heeft zij als onderzoeker binnen Sanquin (het toenmalig Centraal Laboratorium voor Bloedtransfusie) de ontwikkeling van nieuwe laboratoriumdiagnostiek op het gebied van de immunohematologische Diagnostiek, waaronder moleculaire bloedgroeptyperingen, vorm gegeven. Sinds 2008 is zij clustermanager Immunohematologische Diagnostiek bij Sanquin Diagnostiek en geeft leiding aan de landelijke referentielaboratoria van Sanquin. Zij werd in 2015 benoemd als bijzonder hoogleraar, namens de Stichting Sanquin Bloedvoorziening, met als leeropdracht “Translationele Immunohematologie”.
Op 3 juni 2016 hield zij haar oratie, getiteld “Verbinden in de keten”. 

Al meer dan 20 jaar heeft Masja de Haas ervaring in onderzoek, diagnostiek en klinische advisering op het gebied van de immunohematologie. Dit betreft onderzoek naar allo-en autoantilichaamvorming tegen bloedgroepkenmerken van rode bloedcellen, bloedplaatjes en granulocyten. 
Zij heeft bijgedragen aan meer dan 120 wetenschappelijke publicaties. En is een actief lid van verschillende werkgroepen binnen de International Society of Blood Transfusion. Sinds 2018 is zij vice voorzitter van deze internationale wetenschappelijke vereniging. Daarnaast heeft zij in het verleden als voorzitter van de wetenschappelijke commissie en later als secretaris bijgedragen aan de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie.
Recent heeft zij bijgedragen aan de herziening van de Richtlijn Bloedtransfusie. 
Ook participeert zij in de programma-en deskundigencommissies van het RIVM voor de prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie, het bevolkingsonderzoek tijdens de zwangerschap.
Zij is lid van de Scientific Advisory Board van de Bloed en weefselbank van Barcelona. 
Tot slot is zij voorzitter van de werknemersklachtencommissie van Sanquin.

Prijzen en eervolle benoemingen

In 2006 ontving Masja de Haas de Jean Julliard Prize van de International Society for Blood Transfusion (ISBT).

Bijzonder hoogleraar Translationele Immunohematologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Immunologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Activiteiten

  • Nederlandse vereniging voor bloedtransfusie secretaris
  • Stichting Vrienden van de NVB secretaris
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.