Universiteit Leiden

nl en

Lychinta Zichem

Naam
L.J. Zichem LLM
Telefoon
+31 71 527 1854
E-mail
l.j.zichem@fsw.leidenuniv.nl

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Faculteitsbureau
  • Planning & Control

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B05

Contact

Projectcontroller a.i./gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Faculteitsbureau

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer B@.03

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden