Universiteit Leiden

nl en

Lucas Blom

Docent

Naam
Mr. L.L.C. Blom AA RB
Telefoon
+31 71 527 7827
E-mail
l.l.c.blom@law.leidenuniv.nl

Lucas Blom is fiscaalrechtelijk docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

 • Blom L.L.C. (2018), Aftrek en niet-economische activiteiten: leegstand!, BTW Update 2018(1).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2018, nr. 17/01180, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2018.annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hoge Raad 23 maart 2018, nr. 17/03850, Belastingblad 2018.annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2017, nr. 16/01150, Belastingblad 2018.annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: AG HvJ Mengozzi 3 oktober 2018, nr. C-165/17 (Morgan Stanley) 2018.annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: AG HvJ Wahl 30 januari 2018, nr. C-660/16 (Kollross), Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2018.annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid 1 oktober 2018, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2018.annotatie
 • Blom L.L.C. & Doornik E.M. (2018), Btw en internationaal goederenverkeer FED Fiscale brochures.boek
 • Blom L.L.C. (2018), Btw naar de volgende keten, BTW Update 2018(2).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Btw-teruggaafverzoek voor zonne-energie-installatie op tijd ingediend, Belastingadvies in praktijk 2018(4.6).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Commissaris: een (van de) Steen op de maag, BTW Update 2018(7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Doorbelasten van kosten: voorkomen is beter dan genezen, BTW Update 2018(6).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Ecofin 2 oktober: wat kunt u verwachten?, BTW Update 2018(8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Eigenbouwer’terecht gelijkgesteld met ‘aannemer, Belastingadvies in praktijk 2018(10.11).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Forfaitaire teruggaaf omzetbelasting voor geïntegreerde zonnepanelen, Belastingadvies in praktijk 2018(9.6).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Huur zitplaatsen in voetbalstadion valt deels onder BUA-uitsluiting, Belastingadvies in praktijk 2018(18.6).artikel in een tijdschrift
 • Blomm L.L.C. (2018), Inspecteur weigert terecht fiscale eenheid uit te breiden met stichting, Belastingadvies in praktijk 2018(12.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Omzetbelasting: terugblik 2017 en vooruitblik 2018, Belastingadvies in praktijk 2018(1.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Plaats van dienst voor diensten op gebied van sportmanagement in Nederland gelegen, Belastingadvies in praktijk 2018(7.8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Privé en btw: over ondernemerschap en aftrekbaarheid, Het Register: Vakblad van het Register Belastingadviseurs 2018(4): 36-39.artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Rente betalen, ho maar!, BTW Update 2018(3).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Teruggaaf btw voor haptotherapeut ondanks te laat ingediend bezwaarschrift, Belastingadvies in praktijk 2018(8.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Vaste inrichting zonder personeel?, BTW Update 2018(4).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2018), Vooruitbetaling: de kant van de afnemer, BTW Update 2018(5).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Afhaalverklaring: hoe zat het ook al weer?, BTW Update 2017(06).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Alarm!, BTW Update 2017(03).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Btw-ondernemerschap voor na verkoop deelnemingen verrichte arbeid door dga, Belastingadvies in praktijk 2017(22.6).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Btw-verleggingsregeling bij executieveiling niet van toepassing bij verkoop roerende zaken, Belastingadvies in praktijk 2017(11-12.11).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Combinatie van prestaties: een obstacle run, BTW Update 2017(02).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Dga stelt niet buiten dienstverband werkruimte ter beschikking aan bv: naheffingsaanslagen vernietigd, Belastingadvies in praktijk 2017(4.8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Inroepen actio pauliana leidt niet tot recht op btw-teruggaaf, Belastingadvies in praktijk 2017(14-15.8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Invoer van kleine zendingen en internationale handel, BTW Update 2017(09).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Medisch TBS’en van personeel, BTW Update 2017(07).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Organiseren van buitenlandse kampeervakanties valt buiten btw-heffing, Belastingadvies in praktijk 2017(20.9).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Projectontwikkelaar mag niet afwijken van pro rata methode in kader vooraftrek, Belastingadvies in praktijk 2017(13.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Toch aftrek van voorbelasting ondanks reeds failliete afnemer?, Belastingadvies in praktijk 2017(9.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Uitsluiting verlaagd btw-tarief voor digitale boeken op fysieke drager niet in strijd met EU-recht, Belastingadvies in praktijk 2017(7.8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Verhuurplus: wat gaat voor?, BTW Update 2017(04).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Verlaagd btw-tarief voor repetities kan niet worden teruggenomen met naheffingsaanslagen, Belastingadvies in praktijk 2017(20.8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Volledig recht op btw-aftrek voor gemeente bij levering van gebouw, mede bestemd voor scholen, aan stichting, Belastingadvies in praktijk 2017(16-17.9).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Voorkomen is beter dan genezen, BTW Update 2017(08).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Werkruimte en DGA: decennialange discussie in de werkkamer, BTW Update 2017(01).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2017), Zwemmen in eigen verhuurplus, BTW Update 2017(05).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Aftrek en exploitatie met lage vergoeding: pas op!, BTW Update 2016(7): 11-12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Arrangement van een recreatiepark: fiets hem erin!, BTW Update 2016(6): 5-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Btw-maatregelen 2017 (en verder?), BTW Update 2016(8): 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Check, check, check -> meld!, BTW Update 2016(5): 12-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Commissaris: btw-ondernemer?, BTW Update 2016(10): 1.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), De jacht van de fiscus om onder de reikwijdte van het ondernemerschap te vallen, BTW Update 2016(3): 4-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), De vrijstelling en het verlaagde tarief in het water, BTW Update 2016(2): 6-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Enkele vermelding ‘juridische dienstverlening’ op factuur is onvoldoende voor BTW-aftrek, Belasting advies in de praktijk 2016(20.8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), (Fictief) ICL zonder nummer?, BTW Update 2016(9): 12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Fiscale eenheid BTW tussen scholenstichting en schoonmaakbedrijf, Belasting advies in de praktijk 2016(22.10).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hof Den Bosch 2 februari 2016, nr. HD 200.137.309/01, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,0378 (FutD 2016-0378 Landbouwforfait geweigerd: leverancier niet aansprakelijk).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Rechtbank Noord-Nederland 8 september 2015, nr. 14/5313, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,0492 (2016-0492 Bouwbedrijf kon BTW van eerdere transactie niet aftrekken).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hoge Raad 18 maart 2016, nr. 14/02615, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,0692 (FutD 2016-0692 BTW op niet-doorberekende kosten pensioenfonds aftrekbaar).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 30 maart 2016, nr. 15/00256, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,0897 (FutD 2016-0897 Aftrek BTW op verbouwingskosten agrarische woning 40,5%).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 maart 2016, nr. 14/3201, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,1041 (FutD 2016-1041 Overheadvergoeding van zorgverzekeraars belast met BTW).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 april 2016, nr. 15/2768, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,1339 (FutD 2016-1339 Geen 6% BTW voor fietsen, steppen en karren recreatiepark).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Rechtbank Gelderland 14 juni 2016, nr. 15/2712, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,1496 (FutD 2016-1496 Geen BTW-aftrek op leegstand door latere BTW-vrije verhuur).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: EU-Hof van Justitie 22 juni 2016, nr. C-11/15, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,1575 (FutD 2016-1575 Openbare omroep kon niet alle voorbelasting aftrekken).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Rechtbank Gelderland 4 augustus 2016, nr. 15/4218, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,2061 (FutD 2016-2061 21% BTW voor combikaart parkeren en vervoer naar centrum).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hoge Raad 23 augustus 2016, nr. 15/01732, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,2296 (FutD 2016-2296 Begrip vervaardigen voor roerende zaken zelfde als voor o/g).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Rechtbank Gelderland 11 oktober 2016, nr. 15/7381, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,2529 (FutD 2016-2529 Geen verlaagd BTW-tarief voor bier en wijn in horeca).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hoge Raad 11 november 2016, nr. 09/02220, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,2723 (FutD 2016-2723 Integratielevering incl. gekapitaliseerde waarde erfpacht).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Belastingdienst 21 november 2016, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,2865 (FutD 2016-2865 Sinterklaas belast met 6% BTW).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 juni 2016, nr. 14/7659, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,2941 (FutD 2016-2941 Commissaris met één commissariaat ondernemer voor de BTW).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,3002 (FutD 2016-3002 Beheer bedrijfspensioenfonds niet vrijgesteld van BTW).annotatie
 • Blom L.L.C., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 29 november 2016, nr. 15/01518, Fiscaal up to date: onafhankelijke tweewekelijkse nieuwsbrief over belastingen 2016,3007 (FutD 2016-3007 Diensten "onderaannemer" zorgboerderij vrijgesteld van BTW).annotatie
 • Blom L.L.C. (2016), Geen afwaardering van onzakelijke TBS-vordering, Belasting advies in de praktijk 2016(17.9).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Geen BTW-ondernemerschap door louter samenwerken, Belasting advies in de praktijk 2016(10.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Kwijtschelden in Nederland en Italië, BTW Update 2016(4): 7-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Nieuwe aanwijzingen over de toepassing van de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten, Belasting advies in de praktijk 2016(9.8).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Omzetbelasting: terugblik 2015 en vooruitblik 2016, Belasting advies in de praktijk 2016(1.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Ondernemen over de grens: BTW en internationaal handelen, Belasting advies in de praktijk 2016(14-15.6).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Onder toezicht beleggen, BTW Update 2016(1): 9-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2016), Vergoeding voor studentenhuisvesting is deel belaste huur, Belasting advies in de praktijk 2016(12.7).artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2013), BTW is kunst en onderdeel van onze cultuur, Fiscaal praktijkblad 2013(september): 4-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2013), Hoe staan de zaken ervoor?, BV Rendement 2013(24/2): 12-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2008), BTW en de dga: komt het antwoord uit Luxemburg?, 2008(6755): 255-261.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2007), Belastingadviseursdag 2007: het verslag, 2007(3): 6-10.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2006), BTW-aftrek van de maat. Het aftrekrecht van de maat (ge)meten, 2006(1): 26-29.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blom L.L.C. (2006), Einde keuzemogelijkheid BTW-heffing voor semi-onderwijs, 2006(december): 34-35.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lentink de Jonge Accountants & Belastingadviseurs Belastingadviseur
 • NCOI Markus Verbeek Praehep Docent
 • Fiscaal Up to Date, Kluwer Belastingadvies in Praktijk Vaste medewerker/redacteur
 • Register Belastingadviseurs Voorzitter BTW-specialistengroep
 • Kluwer Redacteru Avanzer, Vakstudie Nieuws, Kluwer Encyclopedie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie