Universiteit Leiden

nl en

Louis Sicking

Universitair docent

Naam
Prof.dr. L.H.J. Sicking
Telefoon
+31 71 527 2717
E-mail
l.h.j.sicking@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9694-0536

Louis Sicking is een universitait docent aan het Instituut voor Geschiedenis.

Meer informatie over Louis Sicking

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Universitair docent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Middeleeuwse Geschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 1.77a

Contact

 • Ebben M.A. & Sicking Louis (red.) (2021), Beyond Ambassadors. Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy Rulers & Elites. Comparative Studies in Governance nr. 19. Leiden and Boston: Brill. boekredactie
 • Lambert B. & Sicking Louis (9 november 2020), Counts, Cities and Commerce in the Late Medieval Low Countries (HOST webinar) (Lezing). Webinar. overig
 • Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (2021), Introduction. In: Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (red.) Beyond Ambassadors: Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy. Rulers & Elites. Comparative Studies in Governance nr. 19 Leiden: Brill. 1-16. boekdeel
 • Sicking L.H.J. (2021), Space, agency, and conflict management in the late medieval Baltic: urban colonies and representatives of Hanse towns at Scania. In: Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (red.) Beyond Ambassadors: Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy. Rulers & Elites. Comparative Studies in Governance nr. 19 Leiden: Brill. 63-88. boekdeel
 • Sicking Louis (10 september 2020), The Medieval Origin of the Factory (Seminar International Law) (Lezing). Webinar. overig
 • Sicking Louis & Wijfels A.A. (red.) (2020), Conflict Management in the Mediterranean and the Atlantic, 1000-1800. Actors, Institutions and Strategies of Dispute Settlement Studies in the History of International Law nr. 15. Leiden and Boston: Brill. overig
 • Sicking Louis (2020), Dutch Admirals Portrayed in Denmark. In: Roding, J. (red.) Karel van Mander. A Dynasty of Artists. Studies from the Museum of National History at Frederiksborg nr. 3 Frederiksborg . 155-176. boekdeel
 • Sicking Louis & Wijffels A.A. (2020), Flotsam and Jetsam in the Historiography of Maritime Trade and Conflicts. In: Sicking, Louis; Wijfels, A.A. (red.) Conflict Management in the Mediterranean and the Atlantic, 1000-1800. Actors, Institutions and Strategies of Dispute Settlement. Studies in the History of International Law nr. 15 Leiden and Boston: Brill. 1-18. boekdeel
 • Sicking Louis (2020), The Medieval Origin of the Factory or the Institutional Foundations of Overseas Trade. Toward a Model for Global Comparison, Journal of World History 31(2): 295-326. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2019), De sprietzeilrevolutie. In: Geels M., Opijnen T. van (red.) Joris Luyendijk presenteert: Hoop. 100 wetenschappers, kunstenaars en ondernemers vertellen wat hun hoop geeft.. Amsterdam: Maven. 43-45. boekdeel
 • Sicking Louis (2019), Die offensive Lösung wird fortgesetzt. Das holländische Eingreifen im Ostseeraum im 15. bis 18. Jahrhundert, Hansische Studien (XXIII): 203-227. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2019), Funduq, Fondaco, Feitoria. The Portuguese Contribution to the Globalisation of an Institution of Overseas Trade. In: Datini F. (red.) Maritime Networks as a factor in European Integration. Florence: Firenze University Press. 197-207. boekdeel
 • Sicking Louis (2019), Pêche maritime. In: Frijhoff W. (red.) Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’or. Parijs. 559-561 [lemma]. overig
 • Sicking Louis. & Rhee C.H. van (2019), Prijsrechtspraak, procesduur en politieke pressie. Beoordeling van een prijszaak voor de Admiraliteit en de Grote Raad der Nederlanden. In: Nifterik G.P. van, Vries J. de, Wilde M. de (red.) De achterkant van Minerva. Opstellen aangeboden aan prof. Kees Cappon ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam. 88-101. boekdeel
 • Sicking Louis & Rhee C.H. van (2019), Prize law, procedure and politics. The settlement of a prize case before the Admiralty Court and the Great Council of the Netherlands (1554-1555). In: Dondorp H., Schermaier M., Sirks B. (red.) De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek. Göttingen: V&R Unipress. 303-321. boekdeel
 • Sicking Louis & Rhee R. van (2019), Prize law, procedure and politics. The settlement of a prize case before the Admiralty Court and the Great Council of the Netherlands (1554–1555). In: Dondorp H., Schermaier M., Sirks B. (red.) De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek. Göttingen. 303-322. boekdeel
 • Sicking Louis, Nimwegen O. van, Reine R. Prud’homme van, Vliet A. van & Groen P. (2019), The Eighty Years War. From Revolt to Regular War, 1568-1648. Leiden. boek
 • Sicking Louis & Rhee R. van (2019), The English Search for a Northeast Passage to Asia Reconsidered: How ‘Flemish’ fishermen put the Edward Bonaventure in jeopardy on its return journey in 1554, Mariners Mirror 105(4): 388-406. artikel in een tijdschrift
 • Sicking L.H.J. (2018), Opstand in Holland en Vlaanderen: de Jonker Fransen Oorlog (1488-1490) in transregionaal perspectief, BMGN: Low Countries Historical Review 133(4): 28-56. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2018), Amirautés. In: Frijhoff W. (red.) Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’or. Parijs. 20-22 [lemma]. overig
 • Sicking L.H.J. (2018), ‘God’s Friend, the Whole World’s Enemy.’ Reconsidering the Role of Piracy in the Development of Universal Jurisdiction, Netherlands Journal of Legal Philosophy 47(2): 176-186. artikel in een tijdschrift
 • Sicking L.H.J. (2018), Inspirationen aus der Antike: Die Repräsentation von Seemacht in den Niederlanden im 16. Jahrhundert. In: Kopp H., Wendt Ch. (red.) Thalassokratographie. Rezeption und Transformation antiker Seeherrschaft. Berlijn. 143-167. boekdeel
 • Sicking Louis (2018), Marine. In: Frijhoff W. (red.) Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’or. Parijs. 475-479 [lemma]. overig
 • Sicking Louis (2018), The Pirate and the Admiral. Europeanisation and Globalisation of Maritime Conflict Management, Journal of the History of International Law 20(4): 429-470. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2018), Zuiderzeesteden aan de Oostzee. In: Heerma L. van Voss (red.) Wereldgeschiedenis van Nederland.. 131-135. boekdeel
 • Sicking L.H.J. (2017), Introduction: Maritime Conflict Management, Diplomacy and International Law, 1100-1800, Comparative Legal History 5(1): 2-15. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2017), De vanzelfsprekendheid van de Gouden Eeuw. In: Geels M., Opijnen T. van (red.) Nederland in ideeën 2017: Waar verzet jij je tegen? 101 wetenschappers, ondernemers en kunstenaars geven antwoord op 1 vraag van Anton Corbijn. Amsterdam: Maven Publishing. 124-126. boekdeel
 • Sicking Louis (2017), De zaak Draeck: Antwerpen tegenover Zierikzee. Een interstedelijk conflict tijdens de Vlaamse Opstand. In: Marchandisse A., Schnerb B., Delsalle P., Docquier G. (red.) Pour la singulière affection qu'avons à luy : études bourguignonnes offertes à Jean-Marie Cauchies. Burgundica nr. 24 Turnhout: Brepols. 405-416. boekdeel
 • Sicking Louis (2017), El almirantazgo y la armada de los Países Bajos durante los reinados de Felipe I y Carlos V Traducciones nr. 10. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria. boek
 • Brood P. & Sicking L.H.J. (2017), Flamingant in Nederland. Rechtshistorici uit de Lage Landen 14 : Interview met Hugo de Schepper, Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden 19(1): 3-21. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2017), Le maritime, fondement de la prédominance commerciale et économique des Provinces-Unies. In: Buchet C., Bouëdec G. le (red.) The Sea in History. The Early Modern World. Woodbridge: The Boydell Press. 455-465. boekdeel
 • Sicking Louis (2017), Maritime Conflict Management, Diplomacy and International Law, 1100-1700 Redactielid Comparative Legal History 5(2). tijdschriftredactie
 • Sicking L.H.J. & Wink J. (2017), Reprisal and diplomacy: conflict resolution within the context of Anglo–Dutch commercial relations c.1300–c.1415, Comparative Legal History 5(1): 53-71. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2017), Bespreking van: Brandon P. War, Capital and the Dutch State (1588-1795), Forum Navale 73: 131-133. boekbespreking
 • Neele A. & Sicking Louis (2017), The Scheldt estuary as a gateway system 1300–1600. In: Blockmans W., Krom M., Wubs-Mrozewicz J. (red.) Routledge Handbook of Maritime Networks, 1300-1600. Abingdon / New York: Oxon / Routledge. 366-382. boekdeel
 • Sicking L.H.J. (23 juni 2016), Europeanisation and Globalisation of Maritime Conflict Management 1000-2015 [Universität Bremen, Germany, June 23, 2016] (Lezing). overig
 • Sicking Louis (2016), Boekbespreking Bespreking van: Fynn-Paul J. War, Entrepreneurs and the State in Europe and the Mediterranean 1300-1800, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(2). boekbespreking
 • Sicking Louis (2016), Boekbespreking Bespreking van: Rogge S., Grünbart M. Medieval Cyprus: a Place of Cultural Encounter, Tijdschrift voor Geschiedenis 129(4). boekbespreking
 • Sicking L.H.J. (2016), De vanzelfsprekendheid van de Gouden Eeuw [podcast]. overig
 • Servantie A. & Sicking Louis (2016), L'origine de diplomatie imperial à la cour ottomane. Les missions de Corneille de Schepper, ambassadeur habsbourgeois, à Constantinople, 1533-1534. In: Pays bourguignons et Orient: diplomatie, conflits, pèlerinage, échanges. Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) nr. 56 Bâle: Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.). 213-239. boekdeel
 • Sicking Louis (2016), Zuiderzeestädte an der Ostsee: ,Vitten' und ,Vögte' - Raum und städtische Vertreter im spätmittelalterlichen Schonen, Hansische Geschichtsblätter 134: 39-59. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2015), “Beaten into the Peace”. Maritieme en koloniale aspecten van de Vrede van Breda. In: Kubben R. (red.) Ginder 't Vreêverbont bezegelt. Essays over de betekenis van de vrede van Breda 1667. Breda: Van Kemenade. 178-187. boekdeel
 • Solórzano Telechea J.Á., Sicking L. & Arízaga Bolumburu B. (2015), Diplomacia y comercio en la Europa Atlántica Medieval: nuevos estímulos para la revitalización de una disciplina académica. In: Solorzano Telechea J.Á., Arízaga Bolumburu B., Sicking, L. (red.) Diplomacia y comercio en la Europa Atlántica medieval. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 15-29. congresbijdrage
 • Solórzano Telechea J.A., Arízaga Bolumburu B. & Sicking Louis (red.) (2015), Diplomacia y comercio en la Europa atlántica medieval Ciencias históricas nr. 32. Logroño: Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos. boekredactie
 • Sicking Louis (2015), Een duo door een trio. In: Geels M.J., Opijnen T. van (red.) Nederland in ideeën 2016. Dit is het mooiste ooit. 99 wetenschappers, ondernemers en kunstenaars geven antwoord op 1 vraag van Viktor&Rolf. Amsterdam: Maven Publishing. 57-59. boekdeel
 • Sicking L.H.J. (2015), European Naval Warfare. In: Scott H. (red.) The Oxford Handbook of Early Modern European History. Oxford: Oxford University Press. 591-611. boekdeel
 • Sicking L.H.J. (2015), La naissance d'une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l'aube du Siècle d'or. Paris: Presses de l'université Paris-Sorbonne. boek
 • Sicking L. (2015), Leiden and the Wool Staple of Calais at the End of the Middle Ages. A Case Study in Urban Diplomacy. In: Solórzano Telechea J.Á, Arízaga Bolumburu B., Sicking L. (red.) Diplomacia y comercio en la Europa Atlántica Medieval. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 87-102. congresbijdrage
 • Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (2014), Redactielid TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(14). tijdschriftredactie
 • Ebben M.A. & Sicking L.H.J. (2014), Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd. Een inleiding, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(4): 541-552. artikel in een tijdschrift
 • Sicking L.H.J. (3 december 2014), Piracy for De Kennis van Nu(NTR) [interview]. televisie-of radio-optreden
 • Sicking L.H.J. (15 mei 2014), Vergeten helden voor Leids Universitair Weekblad Mare [interview]. overig
 • Sicking Louis (15 maart 2014), Middeleeuwers zagen de aarde niet als platte schijf. NRC Handelsblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sicking L.H.J. (11 maart 2014), The Hansa in the Baltic states [Historical Study Association Leiden (HSVL), March 11, 2014] (Lezing). overig
 • Sicking Louis (2014), De piraat en de admiraal (Oratie). Leiden: Brill. Inaugurale rede
 • Sicking Louis (2014), Islands and Maritime Connections, Networks and Empires, 1200-1700. Introduction, International Journal of Maritime History 26(3): 489-493. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2014), Islands, Pirates, Privateers and the Ottoman Empire in the Early Modern Mediterranean. In: Couto D., Gunergun F., Pedani M.P. (red.) Seapower, Technology and Trade: Studies in Turkish Maritime History. Istanbul: Piri Reis University Publications. 239-252. boekdeel
 • Sicking Louis (2014), Les îles, les pirates et l’État à l’est et à l’ouest de l’Eurasie (IXe –XVIe siècle). In: Battesti M. (red.) La piraterie au fil de l’histoire. Un défi pour l’État. Actes du colloque international, 9-12 mai 2012, Université de La Rochelle – La Corderie royale. Paris: PUPS. 283-298. boekdeel
 • Sicking Louis (2014), Selling and Buying Protection: Dutch War Fleets at the Service of Venice, 1617-1667, Studi Venetiani 67: 89-106. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2014), The Dichtomy of Insularity: Islands between Isolation and Connectivity in Medieval and Early Modern Europe, and Beyond, International Journal of Maritime History 26(3): 494-511. artikel in een tijdschrift
 • Sicking L.H.J. (1 juni 2013), Veere: bakermat van de koninklijke marine [Admiralty lecture in honour of 525 year Royal Navy, Grote Kerk, Veere, June 1, 2013] (Lezing). overig
 • Nimwegen O. van, Prud’homme van Reine R., Sicking Louis, Vliet A. van & Groen P.M.H. (2013), De Tachtigjarige oorlog. Van Opstand naar geregelde oorlogvoering 1568-1648 Militaire geschiedenis van Nederland nr. 1. Amsterdam: Boom. boek
 • Sicking Louis (2013), La pêche maritime flamande. Apogée, déclin, crise et relance, 1500-1850. In: Le hareng. Histoire d’un poisson populaire. Musée du dessin et de l’estampe originale. Gravelines. 31-51. boekdeel
 • Sicking Louis (2013), Les groupes d’intérêt et la gestion des risques dans le commerce maritime et la pêche des anciens Pays-Bas, vers 1480-1560, Annales de Bretagne et des pays de l’ouest 120(2): 135-152. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis, Arízaga Bolumburu Beatriz & Solórzano Telechea Jesús (2012), Las sociedades portuarias medievales. In: Solórzano Telechea Jesús, Bochaca Michel, Aguiar Andrade Amélia (red.) Gentes de mar en la ciudad atlántica medieval. Logroño. 13-17. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2012), La traversée de Henri VIII et de 35 000 hommes de Douvres à Calais en 1544: la contribution des Pays-Bas. In: Curveiller Stéphane (red.) La traversée France-Angleterre du Moyen Âge à nos jours. Actes du septième colloque européen des pays du Calaisis (2009). Arras: Artois Presses Université. 51-58. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2012), Los grupos de intereses marítimos de la Península Ibérica en la ciudad de Amberes: la gestión de riesgos y la navegación en el siglo XVI. In: Solórzano Telechea Jesús, Bochaca Michel, Aguiar Andrade Amélia (red.) Gentes de mar en la ciudad atlántica medieval. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 167-199. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2012), Politieke geschiedenis, gewestelijke en bovengewestelijke instellingen. In: Henderikx P., Brusse P. (red.) Geschiedenis van Zeeland. Zwolle: W Books. 226-242. boekdeel
 • Sicking L.H.J. (red.) (2012), Reading committee 'Geschiedenis van de Zaanstreek'. Zwolle: Uitgeverij WBooks. boekredactie
 • Sicking L.H.J. (red.) (2012), Warfare, Society and Culture. Oxford: Routledge. overig
 • Sicking L.H.J. (2012), Redactielid Journal of Military History . tijdschriftredactie
 • Sicking Louis (2011), Anglo Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674, 1780-1784). In: Martel Gordon (red.) The Encyclopedia of War. Oxford: Wiley. 79-89. boekdeel
 • Sicking Louis (2011), Les marchands espagnols et portugais aux Pays-Bas et la navigation à l'époque de Charles Quint: gestion des risques et législation, Publication du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes 51: 253-274. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2011), The Dutch Marine Corps. Companies of Specialist 'Ship Soldiers'. In: Black J. (red.) Elite Fighting Forces. From the Ancient World to the SAS. London: Thames & Hudson Ltd. 84-85. boekdeel
 • Emmer P.C., Heijer H.J. den & Sicking Louis (red.) (2010), Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het westen, 1500-1800. Zutphen: Walburg Pers. boekredactie
 • Damen M.J.M. & Sicking Louis (red.) (2010), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Sicking Louis (2010), Door Oranje overschaduwd. Het hof van Maximiliaan van Bourgondië, heer en markies van Veere. In: Damen M., Sicking L. (red.) Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Hilversum: Verloren. 99-122. boekdeel
 • Sicking Louis (2010), Naval warfare in Europe, c. 1330-c. 1680. In: Tallett F., Trim D.J.B. (red.) European warfare, 1350-1750. Cambridge: Cambridge University Press. 236-263. boekdeel
 • Sicking Louis (2010), Zout, wijn en graan. De Nederlanden en de zeehandel met Atlantisch Frankrijk. In: Emmer P., Heijer H. den, Sicking L. (red.) Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het westen, 1500-1800. Zutphen. 27-35. boekdeel
 • Sicking Louis & Abreu-Ferreira Darlene (red.) (2009), Beyond the Catch. Fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-1850. Leiden and Boston: Brill. boekredactie
 • Sicking Louis (2009), Borssele, Anna van. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. [lemma]. overig
 • Sicking Louis & Rhee C.H. van (2009), Briève instruction en causes civiles, Filips Wielant Verzameld werk II. Brussel: De Koninklijke Vlaamse Academie van België. boek
 • Sicking Louis & Abreu-Ferreira Darlene (2009), Introduction. In: Sicking Louis, Abreu-Ferreira Darlene (red.) Beyond the Catch. Fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-1850. Leiden and Boston: Brill. 1-27. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2009), Le sel, le vin et le blé. Les Pays-Bas et le commerce maritime avec la France atlantique (fin XVe – début XVIIe siècle). In: Emmer P.C., Poton de Xaintrailles D., Pouty F. (red.) Les Pays-Bas et l’Atlantique 1500-1800. Rennes: Presses universitaires de Rennes. 32-41. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2009), Les transports militaires par mer: l'importance des Pays-Bas au XVe siècle. In: Curveiller S. (red.) Se déplacer du Moyen Âge à nos jours. Actes du 6e colloque européen de Calais (2006-2007). Calais. 147-156. congresbijdrage
 • Sicking L.H.J. & Vliet A.P. van (2009), 'Our Triumph of Holland' War, Violence, and the Herring Fishery of the Low Countries, c. 1400-1650. In: Sicking, Louis, and Darlene Abreu-Ferreira (red.) Beyond the Catch. Fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-1850. Leiden and Boston: Brill. 337-364. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2009), Bespreking van: L. Bes, E. Frankot, H. Brand (2007) Baltic Connections: Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800 vol. 1-3, International Journal of Maritime History 21: 365-366. boekbespreking
 • Sicking Louis (2009), Bespreking van: Rose S. (2008) Medieval Ships and Warfare, Journal of Military History 73: 936-938. boekbespreking
 • Sicking Louis (2009), Ten faveure van Veere en de vorst. De heren van Veere als makelaars in macht tussen zee en vasteland, ca. 1430-1558. In: Henderikx P., Blom P., Herwijnen G. (red.) Borsele Bourgondië Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlissingen, 1400-1700. Hilversum: Verloren. 27-60. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2008), Colonial Borderlands. France and the Netherlands in the Atlantic in the nineteenth Century. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. boek
 • Sicking Louis (2008), La frontière maritime des Pays-Bas et la défense côtière pendant la régence de Marie de Hongrie. In: Fédérinov B., Docquier G. (red.) Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas. Actes du colloque tenu au Musée royal de Mariemont les 11 et 12 novembre 2005. Morlanwelz: Musée royal de Mariemont. 68-79. congresbijdrage
 • Sicking Louis, Acda G.M.W. & Brand R.J.W.M. (2008), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27. tijdschriftredactie
 • Sicking Louis & Reitemeier Arnd (2008), West-Europa Bespreking van: wetenschappelijke literatuur, Hansische Geschichtsblätter 126: 316-321. boekbespreking
 • Sicking Louis (2007), A wider spread of risk: a key to understanding Holland's domination of eastward and westward seafaring from the Low Countries in the sixteenth century. In: Brand H., Müller L. (red.) The Dynamics of Economic Culture in the North Sea- and Baltic Region. Hilversum: Verloren. 122-135. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2007), La llave de los Países Bajos. El acceso marítimo y las apuestas territoriales de las villas de la Isla de Walcheren en Zelanda (siglos XV-XVI): El caso de Middelburgo. In: Arízaga Bolumburu B., Solórzano Telechea J.A. (red.) La Ciudad medieval y su influencia territorial. Nájera. Encuentros internacionales del medievo 2006. Logrño. 395-422. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2007), Le paradoxe de l'accès: le rôle des avant-ports dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne (approche comparative générale). In: Bochaca M., Sarrazin J.-L. (red.) Ports et littoraux de l'Europe atlantique. Transformations naturelles et aménagements humains (XIVe-XVIe siècles). Rennes: Presses universitaires de Rennes. 227-255. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2007), Philip of Cleves' Instruction de toutes manières de guerroyer and the Fitting Out of Warships in the Netherlands during the Habsburg-Valois Wars. In: Hamers J., Hoorebeeke C. van, Wijsman H. (red.) Entre la ville, la noblesse et l'état: Philippe de Clèves 91456-1528) homme politique et bibliophile. Turnhout: Brepols. 117-142. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2007), Portas para o mar: infraestruturas portuárias nos Países Baixos na baixa idade média. In: Polónia A., Osswald H. (red.) European Seaport Systems in the Early Modern Age - A Comparative Approach. International Workshop Porto 21/22 October 2005 Proceedings. Porto: Instituto de história moderna, Universidade do Porto. 96-106. congresbijdrage
 • Antunes C.A.P. & Sicking L.H.J. (2007), Ports on the border of the state, 1200-1800: an introduction, International Journal of Maritime History 19(2): 273-286. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis, Acda G.M.W., Brand R.J.W.M., Korteweg J.E., Paesie R. & Kerkmeyer W. (2007), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26. tijdschriftredactie
 • Sicking Louis (2007), Van aal tot zeewier. De Hollandse zeevisserij en walvisvaart tot 1857. In: Beukers E. (red.) Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt 2. Hilversum: Verloren. 323-353. boekdeel
 • Sicking Louis (2007), 'Westeuropa' Bespreking van diverse literatuur Bespreking van: Bespreking van diverse literatuur, Hansische Geschichtsblätter 125: 310-317. boekbespreking
 • Sicking Louis (2006), Amphibious warfare in the Baltic: the Hansa, Holland and the Habsburgs (fourteenth-sixteenth centuries). In: Trim D.J.B., Fissel M.C. (red.) Amphibious warfare 1000-1700. Commerce, state formation and European expansion. Leiden/Boston: Brill. 69-101. congresbijdrage
 • Haemers J. & Sicking L.H.J. (2006), De Vlaamse Opstand van Filips van Kleef en de Nederlandse Opstand van Willem van Oranje. Een vergelijking, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 119(3): 328-347. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2006), Frontières d'Outre-Mer. La France et les Pays-Bas dans le monde atlantique au XIXe siècle. 2006: Les Indes Savantes. boek
 • Heijer H.J. den, Acda G.M.W., Brand R.J.W.M., Korteweg J.E., Veluwenkamp J.W. & Sicking Louis (2006), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25. tijdschriftredactie
 • Sicking Louis (2006), Het ontstaan van de marine en de admiraliteit in de Nederlanden, Mars et Historia 4(40): 2-9. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2006), Le lobby pêcheur flamand (1485-1559), Revue historique de Dunkerque et du littoral 39: 3-14. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2006), Sleutels tot de zee: havensteden en hun infrastructuur in de Nederlanden in de late middeleeuwen. Een verkenning, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1(25): 3-9. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2006), West-Europa Bespreking van: Bespreking van diverse literatuur, Hansische Geschichtsblätter 124: 231-235. boekbespreking
 • Sicking L.H.J. (2006), Stratégies de réduction de risque dans le transport maritime des Pays-Bas au XVIe siècle. In: Cavaciocchi S. (red.) Ricchezza del mare, ricchezza dal mare secc. XIII-XVIII. Atti della "Trentasettesima Settimana di Studi", 11-15 aprile 2005. Prato: Istituto Internazionale di Storia economica "F. Datini". 795-808. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2005), Boekbespreking Bespreking van: Buchet Christian, Meyer Jean (2004) La puissance maritime. Actes du colloque international tenu à l'Institut catholique de Paris (13-15 décembre 2001), International Journal of Maritime History XVII: 388-390. boekbespreking
 • Heijer H.J. den, Korteweg J.E., Sicking Louis, Veluwenkamp J.W. & Vliet A.P. van (2005), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 24. tijdschriftredactie
 • Sicking Louis (2005), La Hollande dans l'Etat bourguignon, Revue du Nord 359(87): 35-50. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2005), Noordvaarders captured: A Snapshot of Dutch Trade with Norway in the Sixteenth Century. Prize Cases as a Source for Economic History. In: Grassmann A. (red.) Das Hansische Kontor zu Bergen und die Lübecker Bergenfahrer - International Workshop Lübeck 2003. Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck herausgegeben vom Archiv der Hansestadt Reihe B Band 41. Lubeck: Schmidt-Römhild. 245-256. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2005), State and Non-State Violence at Sea: Privateering in the Habsburg Netherlands. In: Starkey D.J., Hahn-Pedersen M. (red.) Bridging Troubled Waters. Conflict and Co-operation in the North Sea Region since 1550. 7th North Sea History Conference, Dunkirk 2002. Esbjerg: Fiskeri- og Sofartsmuseets Forlag. 31-43. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2005), Victualiebroeders en Watergeuzen: Vrijbuiters in vergelijkend perspectief. In: Ehbrecht W. (red.) Störtebeker 600 Jahre nach seinem Tod. Hansische Studien XV. Trier: Porta Alba Verlag. 221-237. congresbijdrage
 • Jenks S., Sicking Louis & Voss P. (2005), West-Europa Bespreking van: Diverse literatuur, Hansische Geschichtsblätter 123: 256-266. boekbespreking
 • Sicking Louis (2004), A Colonial Echo: France and the Colonial Dimension of the European Economic Community, French Colonial History 5: 207-228. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2004), Boekbespreking Bespreking van: Bogucka Maria (2003) Baltic Commerce and Urban Society, 1500-1700: Gdansk/Dantzig and its Polish Context, International Journal of Maritime History XVI: 214-216. boekbespreking
 • Sicking Louis, De Bles Harry & Des Bouvrie Erlend (red.) (2004), Dutch Light in the "Norwegian Night". Maritime Relations and Migration across the North Sea in Early Modern Times. Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Heijer H.J. den, Brand R.J.W.M., Korteweg J.E., Sicking Louis, Veluwenkamp J.W. & Vliet A.P. van (2004), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23. tijdschriftredactie
 • Sicking Louis, De Bles Harry & Des Bouvrie Erlend (2004), Introduction. In: Sicking Louis, De Bles Harry, Des Bouvrie Erlend (red.) Dutch Light in the "Norwegian Night". Maritime Relations and Migration across the North Sea in Early Modern Times. Hilversum: Verloren. 7-12. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2004), Neptune and the Netherlands. State, economy, and war at sea in the Renaissance. Leiden/Boston: Brill. boek
 • Sicking Louis (2004), New Light on the Flight of Archbishop Olav Engelbrektsson: A Watershed in Norwegian History. In: Sicking Louis, De Bles Harry, Des Bouvrie Erlend (red.) Dutch Light in the "Norwegian Night". Maritime Relations and Migration across the North Sea in Early Modern Times. Hilversum: Verloren. 13-41. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2004), Norway and the Netherlands compared by Johan Huizinga. Introduction and transcription. In: Sicking Louis, De Bles Harry, Des Bouvrie Erlend (red.) Dutch Light in the "Norwegian Night". Maritime Relations and Migration across the North Sea in Early Modern Times. Hilversum: Verloren. 113-126. congresbijdrage
 • Jenks S., Sicking Louis & Voss P. (2004), West-Europa Bespreking van: Diverse literatuur, Hansische Geschichtsblätter 122: 253-262. boekbespreking
 • Sicking Louis (23 augustus 2003), Koloniaal verleden trekt nog steeds politieke sporen [Bespreking van H.L. Wesseling, Europa's koloniale eeuw (Amsterdam 2003) en N. Dros, Het angstzweet der kolonialen (Amsterdam 2003)]. Het Financieele Dagblad: 22-22. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Sicking Louis (2003), Edele admiralen en anonieme matrozen. Status en herkomst van het zeevarend personeel van de eerste Nederlandse marine. In: Akveld L., Broeze F., Gaastra F.S., Jackson G. (red.) In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. 409-423. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2003), 'Een der meest opwekkende bezigheden.' De inventarisatie van de oude archieven van Drenthe en de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven uit 1898. In: Bos J., Nijkeuter H., Sanden W.A.B. Van der (red.) Nieuwe Drentse Volksalmanak 2003. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie. Assen: Van Gorcum. 99-110. congresbijdrage
 • Sicking L.H.J. (2003), Geuzen en glippers. Goud en fout tijdens het beleg van Leiden 3 Oktoberlezingen. Den Haag: SDU Uitgevers. boek
 • Heijer H.J. den, Korteweg J.E., Kos A., Sicking Louis, Veluwenkamp J.W. & Vliet A.P. van (2003), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22. tijdschriftredactie
 • Sicking Louis (2003), Introduction, International Journal of Maritime History XV(2): 159-162. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2003), Naval Power in the Netherlands before the Dutch Revolt. In: Hattendorf J.B., Unger R.W. (red.) War at Sea in the Middle Ages and the Renaissance. Woodbridge & Rochester: The Boydell Press. 199-216. congresbijdrage
 • Sicking Louis & Rhee C.H. van (2003), Prijs, procedure en proceskosten. De afhandeling van een prijszaak volgens de romano-canonieke procedure voor de Admiraliteit en de Grote Raad van Mechelen tijdens de Engels-Schotse oorlog van 1547, The Legal History Review LXXI: 337-356. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2003), Protection costs and profitability of the herring fishery in the Netherlands in the sixteenth century: a case study, International Journal of Maritime History XV(2): 265-277. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2003), The fishing lobby of Flanders, 1485-1559. In: Starkey D.J., Holm P., Thor J.Th., Andersson B. (red.) Politics and peoples in the North Atlantic Fisheries since 1485; Studia Atlantica 5. Hull: North Atlantic Fisheries History Association. 9-24. congresbijdrage
 • Jenks S. & Sicking Louis (2003), Westeuropa. Review van diverse boeken en artikelen, Hansische Geschichtsblätter 121: 259-269. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2002), Boekbespreking Bespreking van: Wilschut A. (2002) Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787, Holland. Themanummer: Adel in Holland 34: 36-37. boekbespreking
 • Sicking Louis (2002), Boekbespreking Bespreking van: Jahnke C. (2002) Das Silber des Meeres. Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen Norwegen und Italien (12.-16. Jahrhundert), Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21: 50-51. boekbespreking
 • Sicking Louis (2002), Boekbespreking Bespreking van: Glete J. (2002) Warfare at Sea, 1500-1650. Maritime Conflicts and the Transformation of Europe, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21: 57-58. boekbespreking
 • Sicking Louis (2002), Boekbespreking Bespreking van: Villain-Gandossi C., Rieth E. (2001) Pour une histoire du fait maritime: Sources et champs de recherche, International Journal of Maritime History XIV: 392-393. boekbespreking
 • Sicking Louis (2002), De integratie van Holland. Politiek en bestuur in de Bourgondisch-Habsburgse tijd. In: Nijs T. de, Beukers E. (red.) Geschiedenis van Holland deel 1 tot 1572. Hilversum: Verloren. 259-290. boekdeel
 • Sicking Louis & Fagel R.P. (2002), In the wake of Columbus: the first expedition attempted from the Netherlands to the New World, 1517-1527, Terrae Incognitae. The Journal of the Society for the History of Discoveries 34: 34-45. artikel in een tijdschrift
 • Vliet A.P. van, Heijer H.J. den, Kos A., Veluwenkamp J.W., Sicking Louis & Korteweg J.E. (2002), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21. tijdschriftredactie
 • Jenks S. & Sicking Louis (2002), Westeuropa Hansische Geschichtsblätter 120: 323-335. boekbespreking
 • Sicking Louis & Vliet A. van (2010), Fisheries in Conflict: Protecting the Netherlandish Herring Fishery in the Early Modern Era. In: Starkey D.J., Thorleifsen D., Robinson R. (red.) Conflict, Overfishing and Spatial Expansion in the North Atlantic Fisheries, c. 1400-2000. Hull: North Atlantic Fisheries History Association. 9-32. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2001), Charles V: Master of the sea?. In: Castellano J.L., Sánchez-Montes González F. (red.) Carlos V. Europeismo y universalidad vol. II. La organizacíon del poder (Madrid 2001). Madrid. 553-572. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2001), De archieven van het Europees Parlement, Archievenblad 105: 24-29. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2001), Les Pays-Bas et la mer à l'époque de Charles-Quint, Revue d'histoire maritime (Presses de l'Université de Paris-Sorbonne) : 101-140. artikel in een tijdschrift
 • Jenks S. & Sicking Louis (2001), Recensie Bespreking van: (2001) Diverse boeken, Hansische Geschichtsblätter 119: 290-300. boekbespreking
 • Sicking Louis (2000), Dutch exploration beyond the North Cape. History, archaelogy and historiography. In: Agnarsdottir A. (red.) Voyages and exploration in the North Atlantic from the Middle Ages tot the XVIIth century. Reykjavik: University of Iceland Press. 99-108. congresbijdrage
 • Sicking Louis (2000), Boekbespreking Bespreking van: Jacobs E.M. (2000) De vereenigde Oost-Indische Compagnie, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 19: 71-71. boekbespreking
 • Sicking Louis (2000), Boekbespreking Bespreking van: Henderson J. (2000) Sent forth a dove: Discovery of the Duyfken, The American Neptune. A Quarterly journal of maritime history and arts 60: 321-322. boekbespreking
 • Sicking Louis (2000), Makelaars in macht tussen zee en vasteland: Van Borselen en Bourgondië in de vijftiende en zestiende eeuw, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 15: 36-63. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (2000), Protectiekosten en winstgevendheid van de haringvisserij in de Nederlanden: de teelt van 1547, Netwerk. Jaarboek Visserijmuseum 11: 9-19. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1999), Die offensive Lösung. Militärische Aspekte des holländischen Ostseehandels im 15. und 16. Jahrhundert, Hansische Geschichtsblätter (117): 39-51. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1999), Fragment van een Habsburgse scheepsvlag. In: Soly H. (red.) Carolus. Keizer Karel V, 1500-1558. Gent: Snoeck Ducaju & zn. 276-276. boekdeel
 • Sicking Louis (1999), Hollands voorsprong ter zee, Holland. Themanummer: Adel in Holland 4/5(31): 244-251. artikel in een tijdschrift
 • Fagel R.P. & Sicking Louis (1999), In het kielzog van Columbus. De heer van Veere en de nieuwe wereld 1517-1527, BMGN 113 114: 313-327. artikel in een tijdschrift
 • Sicking L. & Fagel R. (1999), In het kielzog van Columbus. De heer van Veere en de Nieuwe wereld 1517-1527, BMGN 113 114: 313-327. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1999), Meesters van de zee. Maritieme samenwerking tussen Karel V en Hendrik VIII, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1(18): 3-14. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1999), 'Recht aan zee.' De afhandeling van prijszaken na het bestand van Bomy en de vrede van Nice met Frankrijk (1537-1538), Verslagen en Mededelingen van de Stichting tot uitgaaf van het Oud-Vaderlandse Recht 10: 163-180. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1999), Tot deffensie van de Zuyderzee. De Zuiderzee en de territoriale afronding van de Nederlanden onder Karel V. In: Geurts A.J., D'Hollosy M.L., Scholmeyer H., Sicking Louis (red.) Tot deffensie van de Zuiderzee. Cultuurhistorisch jaarboek voor Flevoland. Lelystad: Uitgeverij De Twaalfde Provincie. 47-58. boekdeel
 • Sicking Louis (1998), Boekbespreking Bespreking van: Seifert D. (1998) Kompagnons und Konkurrenten. Holland und die Hanse im späten Mittelalter, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17: 174-175. boekbespreking
 • Sicking Louis (1998), De Zuiderzee en de territoriale afronding van de Nederlanden onder Karel V, Holland. Themanummer: Adel in Holland 30(3): 127-141. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1998), France and the Dutch colonial empire in the nineteenth century, Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction XXII(1): 40-60. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1998), Prijsrechtspraak in de Nederlanden. De admiraliteiten van Veere, Duinkerken en Gent, 1488-1568. In: Heirbant D., Lambrecht D. (red.) Van oud en nieuw recht. Handelingen van het XVde Belgisch-Nederlands rechts-historisch congres. Antwerpen: Kluwer. 67-84. boekdeel
 • Sicking Louis (1997), Boekbespreking Bespreking van: Cummins L.H.J. (1997) Francis Drake. The lives of a hero, Journal of Military History 61: 801. boekbespreking
 • Sicking Louis (1997), Boekbespreking Bespreking van: Lehmann L.Fr. (1997) De queeste naar de multireme. Theorieën uit de Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16: 63. boekbespreking
 • Sicking Louis (1997), Franco-Dutch colonial rivalry in the nineteenth century: three projects for French contiguity. In: Johnston A.J.B. (red.) Essays in French colonial history: proceedings of the 21st annual meeting of the French colonial historical society. East Lansing: Michigan State University Press. 215-236. boekdeel
 • Sicking Louis (1997), La découverte de Neptune. Représentations maritimes des souverains et amiraux des Pays-Bas (XVe-XVIe siècles), Publication du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes 37: 131-145. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1997), Recht door zee. Orde en tucht aan boord van Nederlandse (oorlogs)schepen in de zestiende eeuw, Verslagen en Mededelingen van de Stichting tot uitgaaf van het Oud-Vaderlandse Recht 9: 7-38. artikel in een tijdschrift
 • Sicking L.H.J. (27 november 1996), Zeemacht en onmacht: Maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558 (Dissertatie, Faculty of Humanities, Leiden University). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 1998. Promotor(en): Blockmans W.P. & Bruijn J.R. dissertatie
 • Sicking L.H.J. (1996), Boekbespreking Bespreking van: Paviot J. (1996) La politique navale des ducs de Bourgogne 1384-1482, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 109. boekbespreking
 • Sicking Louis (1996), Boekbespreking Bespreking van: Harding J. (1996) The evolution of the sailing navy, 1509-1815, Journal of Military History 60: 772-773. boekbespreking
 • Sicking Louis (1995), De admiraliteit van Vlaanderen tussen 1537 en 1560. Een institutionele verkenning, Jaarboek De Franse Nederlanden / Annales Les Pays-Bas Français 20: 240-255. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1995), La maîtrise de la mer. Coopération navale entre l'Angleterre et l'empire des Habsbourg pendant la première moitié du XVIe siècle, Publication du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes : 187-197. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1995), Seeland, Lexikon des Mittelalters : 1674-1675. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1995), Souburg, Lexikon des Mittelalters : 2064-2064. artikel in een tijdschrift
 • Sicking Louis (1995), Un aspect négligé des rivalités coloniales européennes: Les Pays-Bas et la France dans les Guyanes (1887-1891), Ultra Marines 11: 3-11. artikel in een tijdschrift
 • Vrije Universiteit Amsterdam; rechtenfaculteit Bijzondere leerstoel in de volkenrechtsgeschiedenis
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.