Universiteit Leiden

nl en

Lisa Ansems

Onderzoeker

Naam
Mr.dr. L.F.M. Ansems
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.f.m.ansems@law.leidenuniv.nl

Lisa Ansems is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Lisa Ansems

Sinds 15 februari 2021 is Lisa Ansems werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden, op het thema conflictoplossende instituties. 

Tot februari 2021 was Lisa werkzaam bij de Universiteit Utrecht, waar zij promotieonderzoek verrichtte naar ervaren procedurele rechtvaardigheid vanuit het perspectief van verdachten in strafzaken. In dit onderzoek combineerde zij kwalitatieve methoden (interviews) en kwantitatieve methoden (survey, experiment) en koppelde zij de aldus verkregen empirische bevindingen aan (juridisch-)normatieve reflecties. Het onderzoek werd gefinancierd uit een NWO Onderzoekstalentbeurs en werd begeleid door professor Kees van den Bos en professor Elaine Mak.

Behalve haar promotieonderzoek is Lisa betrokken geweest bij verschillende andere empirisch-juridische onderzoeksprojecten, waaronder een onderzoek naar probleemoplossende rechtspraak en derdegeldstroomonderzoek naar de beklagprocedure ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering en naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen. Lisa’s onderzoek is gepubliceerd in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast heeft ze haar onderzoek gepresenteerd tijdens verschillende nationale en internationale conferenties en heeft zij onderwijs verzorgd in de vorm van gastcolleges binnen verschillende cursussen. 

Raadpleeg het CV van Lisa Ansems

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B305

Contact

  • Recht der Werkelijkheid redactielid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.