Universiteit Leiden

nl en

Lioe-Fee de Geus-Oei

Hoogleraar Radiologie

Naam
Prof.dr. L.F. de Geus-Oei
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
l.f.de_geus-oei@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-1817-2743

Lioe-Fee de Geus-Oei (1971) is hoogleraar Radiologie, in het bijzonder Nucleaire Geneeskunde, aan het LUMC, waar zij tevens hoofd is van de Onderzoeksgroep Nucleaire Geneeskunde, lid van het Kernmanagementteam "Fundamental Technologies for Imaging and Omics", voorzitter van het managementteam Onderwijs, lid van het Managementteam Radiologie en van de “Group Leader Board”. Daarnaast is ze deeltijd hoogleraar “Molecular Imaging, Innovation and Translation” aan de Universiteit Twente en Medical Delta Professor, verbonden aan de Afdeling “Radiation Science & Technology” van de TU Delft. Daarnaast is ze lid van de Stuurgroep van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Imaging Group in Brussel, van de Richtlijnen- en Publicatieraad van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Wenen en van de schrijfgroep van de Nationale Wetenschapsagenda 2024-2028 (NWA-NVNG).

Meer informatie over Lioe-Fee de Geus-Oei

Lioe-Fee de Geus-Oei (1971) is hoogleraar Radiologie, in het bijzonder Nucleaire Geneeskunde, aan het LUMC, waar zij tevens hoofd is van de Onderzoeksgroep Nucleaire Geneeskunde, lid van het Kernmanagementteam "Fundamental Technologies for Imaging and Omics", voorzitter van het managementteam Onderwijs, lid van het Managementteam Radiologie en van de “Group Leader Board”. Daarnaast is ze deeltijd hoogleraar “Molecular Imaging, Innovation and Translation” aan de Universiteit Twente en Medical Delta Professor, verbonden aan de Afdeling “Radiation Science & Technology” van de TU Delft. Daarnaast is ze lid van de Stuurgroep van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Imaging Group in Brussel, van de Richtlijnen- en Publicatieraad van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Wenen en van de schrijfgroep van de Nationale Wetenschapsagenda 2024-2028 (NWA-NVNG).

Nucleaire Geneeskunde

Het medisch denken vandaag de dag is op basis van “precision medicine” en “personalized medicine”. De functionele en moleculaire beeldvorming is bij uitstek het vakgebied om hier een bijdrage aan te leveren. Door deze moderne medische beeldvormingstechnieken in te zetten, kan bespaard worden op hoge zorgkosten voor operatieve ingrepen en dure geneesmiddelen, op aantal ligdagen en revalidatieduur, kan het aantal complicaties en onnodige bijwerkingen van ineffectieve therapieën teruggedrongen worden, en dit alles met een positieve impact op kwaliteit van leven. Het centrale thema van de “Nuclear Medicine Research Group” richt zich dan ook op therapie op maat. Dit thema kan onderverdeeld worden in 5 subthema’s: Tissue Characterization, Pharmacokinetics of Therapies, Therapy Response Evaluation, Image-Guided Decision Making en Nuclear Medicine Interventions. Deze onderzoeksconcepten zullen zich primair richten op oncologisch onderzoek, maar kunnen ook toegepast worden op infectiologische-, cardiovasculaire- en neurologische vraagstukken, als onderdeel van andere belangrijke onderzoeksthema’s aan het LUMC. Dit type onderzoek, waarbij kwantitatieve moleculaire beeldvormingsmethoden en geavanceerde PET-toepassingen worden bestudeerd en gevalideerd met als uiteindelijk doel instrumenten te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt als voorspellende en prognostische (imaging) biomarkers, is onderwerp van de onderzoeksprojecten van alle 34 promoti en promovendi van Lioe-Fee (24 afgeronde en 10 lopende promotieprojecten) aan het LUMC, Radboudumc, de Universiteit Twente en de TU Delft. Deze translationele onderzoekslijn verbindt preklinisch met klinisch onderzoek. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt op de sectie nucleaire geneeskunde is per definitie discipline overstijgend, vindt plaats binnen de in ons instituut benoemde profileringsgebieden en sluit aan bij de onderwerpen van de Nationale Wetenschapsagenda 2024-2028 (NWA-NVNG).

Wetenschappelijke carrière

Lioe-Fee is gepromoveerd op 19 november 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een proefschrift getiteld "Characterization of Malignancy with FDG-PET". Zij is momenteel hoogleraar aan drie universiteiten: Universiteit Twente (sinds 2013), Universiteit Leiden (sinds 2015), en TU Delft (sinds 2022). Haar eerste oratie was op 30 oktober 2014, getiteld "De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?". Haar tweede oratie vond plaats op 19 december 2016, getiteld "PET: tool of wonder and limitless imagination" en haar derde inauguratie vond plaats op 15 november 2022.

Lioe-Fee heeft meer dan 250 wetenschappelijke publicaties, 260 wetenschappelijke abstracts en 11 hoofdstukken in tekstboeken gepubliceerd. Ze heeft meer dan 100 lezingen op (inter)nationale congressen op uitnodiging gegeven, en ongeveer 70 interviews/podcasts met Lioe-Fee zijn gepubliceerd in populaire media, kranten, radio en tv. Ze heeft 20 prestigieuze onderzoeksbeurzen ontvangen als projectleider, werkpakketleider of medeaanvrager (waaronder NWO-ZonMW, KWF, STW, EU Horizon). Lioe-Fee is reviewer bij 25 wetenschappelijke tijdschriften en vijf verschillende financieringsinstanties (waaronder NWO-Vici, ZonMw-NWO en KWF). Ze is BROK (Basisopleiding in Regelgeving & Organisatie voor Klinisch onderzoekers) en BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) gecertificeerd. Lioe-Fee heeft tien onderscheidingen en prijzen mogen ontvangen; in 2021 ontving ze de prijs voor beste promotor van het jaar aan het LUMC.

Naast haar dagelijks werk heeft Lioe-Fee altijd veel nevenfuncties op zich genomen. Sinds 2016 is zij bestuurslid van de Executive Board van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Imaging Group te Brussel en is zij sinds 2024 lid van de “Guideline and Publication Council” en de oncologie en theranostics commissie (2017-2023) van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) te Wenen. In die hoedanigheid is zij voorzitter van meerdere internationale richtlijnencommissies, waarbij gestreefd wordt naar wereldwijde standaardisatie van diagnostiek en therapie, waar evidence based werkwijzen, kwaliteits- en veiligheidsnormen in vastgelegd worden. Lioe-Fee heeft met name veel bestuurservaring opgedaan in de jaren 2013-2017, waarin zij voorzitter was van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (circa 750 leden). Zij heeft in die tijd de fusie tussen de opleidingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in goede banen weten te leiden en zij heeft een krachtige lobby in Den Haag weten te initiëren om de besluitvorming rond het bouwen van een nieuwe hoge flux reactor in Petten te versnellen, om de huidige en toekomstige productie en beschikbaarheid van medische isotopen wereldwijd te kunnen waarborgen. Verder is zij lid geweest van de wetenschappelijke adviescommissie van Cyclotron BV (2017-2021), Amsterdam. Zij is/was redacteur en hoofdredacteur van meerdere wetenschappelijke tijdschriften en geeft in die hoedanigheid leiding aan grote redactie teams (BJR, Oncology Up To Date, TVNG, AJNM, JTD, Diagnostics). Verder is zij organisator geweest van vele symposia en congressen, waarbij zij opdrachtgever van congresbureaus was, waarbij niet alleen haar inhoudelijke kennis, maar ook haar organisatorische skills goed van pas kwamen. In haar hoedanigheid als opleider Nucleaire Geneeskunde (2011-2014) gaf zij leiding aan een groep van gemiddeld 8 arts-assistenten en sinds 2018 is zij common trunk opleider nucleaire geneeskunde in het LUMC. Zij doceert tevens op internationaal niveau als faculty member van de “Methods in Clinical Cancer Research Workshops”. Zij heeft verschillende management en leiderschapsprogramma’s doorlopen: LUMC Leading Professionals Program, Training in strategisch management voor vrouwelijke medisch specialisten, Media and Interview Training, Female career development, program for female top talent.

Lioe-Fee is getrouwd met Wim de Geus en samen hebben zij twee dochters, Daphne (2001) en Leonoor (2004).

Hoogleraar Radiologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Radiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Diagnostics Editorial board member
  • the advisory editorial council of Oncology-up-to-date Member
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.