Universiteit Leiden

nl en

Lies van Heteren

Medewerker Internationalisering / Studiecoördinator

Naam
L. van Heteren MA
Telefoon
+31 71 527 2776
E-mail
l.van.heteren@hum.leidenuniv.nl

Studieadviseur

Lies van Heteren is studieadviseur bij de BA Griekse en Latijnse taal en cultuur en (Research) MA Classics and Ancient Civilizations.

Adres: Huizinga, kamer 1.02, Doelensteeg 16 2311 VL Leiden

Een afspraak maken

Voor afspraken over bijvoorbeeld het BSA, studie- of persoonlijke problemen en studiekeuze kun je een afspraak maken door een mail te sturen naar BA GLTC of naar MA/Research MA Classics and Ancient Civilizations. Vermeld alsjeblieft je studentnummer en wat je wilt bespreken.

Medewerker Internationalisering

Medewerker Internationalisering

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Onderwijs- en Studentzaken
  • LIPS Studiepunt

Werkadres

Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Kamernummer 0.24

Contact

Studiecoördinator

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Onderwijs- en Studentzaken
  • Studieadvies en -coordinatie

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 1.02a

Contact

  • Heteren L. van & Krijger T.E.M. (2018), Voorwoord. In: Heteren L. van, Krijger T.E.M. (red.) Zoekende zielen – religie en literatuur in het fin de siècle: Liber amicorum aangeboden aan prof. dr. E.G.E. van der Wall ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Leiden: S.S.S./LIAS. 1-3.boekdeel
  • Heteren L. van & Krijger T.E.M. (red.) (2018), Zoekende zielen – religie en literatuur in het fin de siècle: Liber amicorum aangeboden aan prof. dr. E.G.E. van der Wall ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Leiden: S.S.S./LIAS.boekredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie