Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Kelder

Senior Grant Advisor

Naam
Dr. J.M. Kelder
Telefoon
+31 71 527 2549
E-mail
j.m.kelder@luris.nl

Jorrit Kelder is Senior Grant Advisor bij Luris, het Knowledge Exchange Office van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Daarnaast is hij actief als archeoloog, en de auteur van verschillende artikelen en boeken over de oude wereld.

Meer informatie over Jorrit Kelder

Luris creëert en faciliteert verbindingen tussen Leidse wetenschappers en marktpartijen voor benutting van wetenschappelijke kennis.

Jorrit is contactpersoon voor onderzoeksgebieden in sociale en geesteswetenschappen.

Loop langs bij Jorrit op donderdagen van 13.00 tot 16.00 uur in de kantine bij de Faculteit Archeologie.

Het Grant Development Team van expertisecentrum Luris voorziet onderzoekers van Universiteit Leiden van kernachtige en doelgerichte informatie en expertise over onderzoeksfinanciering en relevante (beleids)ontwikkelingen.

Via diverse media, trainingen en persoonlijk advies biedt het team informatie over subsidiemogelijkheden, kennis over beleid en politieke achtergronden, de ontwikkeling van nieuwe financieringsinstrumenten, het evalueren van onderzoeksaanvragen, best practices in het schrijven van onderzoeksaanvragen en ter zake doende voorwaarden (zoals datamanagement en ethiek). Om dit voor elkaar te krijgen, werken we nauw samen met andere afdelingen teneinde andere relevante expertise binnen Universiteit Leiden te ontsluiten.

Het Grant Development team:

  • Informeert onderzoekers en ondersteuners van Universiteit Leiden over onderzoeksfinancieringsmogelijkheden, indieningsprocessen en -ontwikkelingen,
  • Organiseert workshops en trainingen over het verkrijgen van onderzoekfinanciering,
  • Geeft een-op-een-advies over de match tussen de subsidie, de onderzoeker en de onderzoeksideeën, Evalueert onderzoeksaanvragen en coacht onderzoekers bij complexe projecten (waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn) tijdens het proces van het vormgeven van de aanvraag,
  • Geeft advies over financieringsstrategieën en verwante ontwikkelingen.

Het team stuurt geregeld een nieuwsbrief uit, en voorziet onderzoekers en ondersteuners van informatie via de Luris Internal Research Funding Portal.

Nadere informatie:
http://luris.nl/academics/research-funding
http://luris.nl/about/people#department-grant-development

Door zijn werkervaring bij zowel de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) als verschillende binnenlandse en buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstituten heeft Jorrit een brede expertise opgebouwd op het gebied van subsidieacquisitie, en het opstellen van onderzoeksaanvragen.

Academische achtergrond
Jorrit’s academische achtergrond is in de Klassieke Archeologie. Zijn proefschrift behandelde de politieke structuur van Myceens Griekenland (14e – 12e eeuw v. Chr.) en vergeleek deze wereld met beter bekende staten uit het oude Nabije Oosten. Jorrit is vooral geinteresseerd in processen van staatsformatie, het combineren van zowel archeologische als tekstuele gegevens, en handel en uitwisseling in de oude wereld –met name tijdens de Bronstijd en IJzertijd. Hij heeft meegewerkt aan een aantal veldwerkprojecten (waaronder de Leidse opgravingen te Tell Sabi Abyad) en is de auteur van verschillende artikelen en boeken over de oude wereld.

Naast zijn functie bij Luris is Jorrit een gastonderzoeker aan het Allard Pierson Museum te Amsterdam, Research Member of the Common Room in Wolfson College te Oxford, en een Associate aan het Oriental Institute te Oxford.

Het merendeel van Jorrit’s publicaties zijn te raadplegen op zijn academia.edu website: https://oxford.academia.edu/JorritKelder

Senior Grant Advisor

  • LURIS
  • Grant Development

Werkadres

HUBSpot
Langegracht 70
2312NV Leiden
Kamernummer A 1.32

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden