Universiteit Leiden

nl en

Jelle Brands

Universitair docent

Naam
Dr. J. Brands
Telefoon
+31 71 527 1866
E-mail
j.brands@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8172-9909

Jelle Brands (1985) is universitair docent aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Jelle Brands

Algemeen

Jelle Brands (1985) is universitair docent aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Hij is opgeleid als sociaal geograaf aan het departement sociale geografie en planologie van de Universiteit Utrecht, waar bij daarna als promovendus aan verbonden is gebleven. In september 2014 is Jelle gepromoveerd op zijn proefschrift “Safety, surveillance and policing in the night-time economy: a visitor perspective”. Binnen zijn proefschrift heeft hij onderzoek gedaan naar uitgaanspatronen, veiligheidsbeleving en toezicht in de uitgaansgebieden van Utrecht, Rotterdam en Groningen.

Onderzoek

Vanuit zijn achtergrond is Jelle breed geïnteresseerd in stedelijke processen, maar zijn expertise omvat veiligheidsbeleving en (effecten van) toezicht. Denk daarbij aan vragen als: voelen mensen zich veiliger wanneer gemeenten beveiligingscamera’s ophangen, of extra politie inzetten? Tegelijkertijd is hij geïnteresseerd in de mate waarin toezicht en handhaving (onvoorziene) negatieve gevolgen kunnen hebben voor de toegankelijkheid en beleving van de publieke ruimte: voelen, bijvoorbeeld, bepaalde groeperingen zich ook niet minder welkom? Meer algemeen interesseert hij zich in de vraag hoe we door beleid en handhaving de publieke ruimte in steden veiliger kunnen maken, zonder afbreuk te doen aan de positieve aspecten van het stedelijk leven (levendigheid, diversiteit en vrijheid). Jelle heeft bijdragen geleverd op dit vraagstuk binnen een verscheidenheid aan (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, evenals in Nederlandstalige vaktijdschriften.

Onderwijs

Sinds januari 2015 is Jelle Brands werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Hij is master coördinator van de Master Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving en verzorgt onderwijs in de vakken practicum verklarende criminologie (2e jaar bachelor) en criminaliteit en beleid in grote steden (master Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving). Daarnaast begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun bachelor- en masterscriptie.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.30

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.