Universiteit Leiden

nl en

Jan Wim Buisman

Universitair docent

Naam
Dr. J.W. Buisman
Telefoon
+31 71 527 2576
E-mail
j.w.buisman@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5070-4589

Jan Wim Buisman is universitair docent aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap.

Meer informatie over Jan Wim Buisman

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Universitair docent

Universitair docent Geschiedenis van het Christendom

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Institute for Area Studies
 • LUCSoR

Werkadres

Matthias de Vrieshof
Matthias de Vrieshof 1
2311 BZ Leiden
Kamernummer 2.02b

Contact

Gast medewerker

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Institute for Area Studies
 • LUCSoR

Werkadres

Matthias de Vrieshof
Matthias de Vrieshof 1
2311 BZ Leiden

Contact

 • Buisman J.W. (2019), Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis, 1752-1830. Nijmegen: Vantilt.boek
 • Buisman J.W. (2019), Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis, 1752-1830. Nijmegen: Vantilt.boek
 • Heteren L. van, Krijger T.E.M., Buisman J.W., Wall E.G.E. van der, Smit I., Trapman J., Kooijmans A.-H. & Mulder E. (2018), Enkele persoonlijke impressies naar aanleiding van de lotgevallen van S.S.S. na 2001. In: Heteren L. van, Krijger T.E.M. (red.) Zoekende zielen. Religie en literatuur in het fin de siècle. Liber amicorum aangeboden aan prof. dr. E.G.E. van der Wall ter gelegenheid van haar emeritaat aan de Universiteit Leiden. Zwaag: Pumbo. 5-7.boekdeel
 • Buisman J.W. (2016), "Thunderstorms: the devils work?". In: Beutel A., Nooke M. (red.) Religion und Aufklärung: Akten des Ersten Internationalen Kongresses zur Erforschung der Aufklärungstheologie (Münster, 30. März bis 2. April 2014). nr. 2 Tübingen: Mohr Siebeck. 639-646.boekdeel
 • Davidsen M.A., Berger M.S., Jong A.F. de, Williams C.L., Boer E.M. de, Wall E.G.E. van der, Frishman J., Dessing N.M., Hofstee W. & Buisman J.W. (17 december 2015), Verplicht religiekunde voor alle scholieren. Reformatorisch Dagblad, Forum: 6-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Davidsen M.A., Berger M.S., Jong A.F. de, Williams C.L., Boer E.M de, Wall E.G.E. van der, Frishman J., Dessing N.M., Hofstee W. & Buisman J.W. (14 december 2015), Leidse Visie voor het Religieonderwijs. Leiden Religie Blog. Leiden: Universiteit Leiden [blog entry].overig
 • Buisman J.W., Derks M. & Raedts P. (2015), Episcopacy, Authority, and Gender. Aspects of Religious Leadership in Europe, 1100-2000 nr. 71. Leiden-Boston: Brill.boek
 • Buisman J.W., Goudriaan A. & Holder R.W. (2014), Redactielid Church History and Religious Culture 94(1-4).tijdschriftredactie
 • Kinneging A., Veenbaas J., Buisman J.W. & Holthoon F.L. van (3 februari 2014), "Kinneging, Veenbaas, Buisman en Van Holthoon in debat over de Verlichting" Geïnterviewd door Kinneging A. for I-filosofie (Internationale School voor de Wijsbegeerte, Leusden) [interview].overig
 • Buisman J.W. (29 januari 2014), "Verlichting maakte de kerk toleranter" Geïnterviewd door Slegt Th. for Historisch Nieuwsblad [interview].overig
 • Buisman J.W., Goudriaan A. & Holder R.W. (2013), Redactielid Church History and Religious Culture 93(1-4).tijdschriftredactie
 • Buisman J.W. (5 november 2013), "We wilden de Verlichting zelf aan het woord laten" Geïnterviewd door Muns M. for kennislink.nl [interview].overig
 • Buisman J.W. (20 oktober 2013), "Verlichting was geen oorlog tussen rede en religie". "Verlichting was geen oorlog tussen rede en religie". Leiden: Leiden Religie Blog, LIRS [blog entry].overig
 • Buisman J.W. (2013), "Inleiding: vreemde Verlichting". In: Buisman J.W. (red.) Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie?. Nijmegen: Vantilt. 7-13.boekdeel
 • Buisman J.W. (2013), "Op zoek naar het juiste midden: C.R.Th. Kraijenhoff en S.J. van de Wijnpersse over het onweer". In: Buisman J.W. (red.) Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie?. Nijmegen: Vantilt. 191-206.boekdeel
 • Buisman J.W. (2013), Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie?. Nijmegen: Vantilt.boek
 • Buisman J.W. (16 oktober 2013), "Vreemde Verlichting". "Vreemde Verlichting". http://historiek.net/vreemde Verlichting: Historiek.net [blog entry].overig
 • Buisman J.W. (2012), Bespreking van: Aza Goudriaan and Fred van Lieburg (2011) Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619), Church History: Studies in Christianity and Culture 81: 701.boekbespreking
 • Buisman J.W. & Kootte T.G. (2012), Inleiding: vrouwen in de kerk, een moeizame relatie?. In: Kootte T.G., Schriemer I. (red.) Vrouwen voor het voetlicht. Zwolle: W Books. 8-10.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (2011), ‘Der rastlose Repetent Johannes Nicolaus Reinar (ca. 1713-1792). Eine Fallstudie zur Instrumentalisierung der christlichen Aufklärung‘, Das Achtzehnte Jahrhundert 35: 38-57.artikel in een tijdschrift
 • Buisman J.W. (2011), Een dominee tussen 'bijgeloof' en Verlichting. In: De Lange C., Mulder R. (red.) Vijf continenten, vijf eeuwen. Leiden: Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S.. 14-18.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (2010), L’invention de la catastrophe au XVIIIe siècle: du châtiment divin au désastre naturel Bespreking van: Mercier-Faivre A.-M., Thomas Ch. (2008) L’invention de la catastrophe au XVIIIe siècle: du châtiment divin au désastre naturel, Church History and Religious Culture 90: 135-138.boekbespreking
 • Buisman J.W. (2010), ’Reformatie, Verlichting en vrijdenkerij’. In: Bouwman e.a. (eds.) W. (red.) Geschiedenis van het christendom in Nederland. Zwolle: Waanders. 98-127.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (2009), ‘De achttiende eeuw, een korte verkenning’. In: G. Harinck e.a. (red.), Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000 (Amsterdam 2009) 269-278. In: Harinck e.a. G. (red.) Het gereformeerde geheugen. Amsterdam: Bert Bakker. 269-278.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (2009), ‘Dwarsliggers en vrijdenkers’. In: F.A. van Lieburg en J. van Eijnatten (red.), Geloof in Nederland, No. 18 (Zwolle 2009) 554-583. In: Lieburg F.A. van, Eijnatten J. van (red.) Geloof in Nederland. Zwolle: Waanders. 554-584.boekdeel
 • Buisman J.W. (2008), Het Woord. In: Wijngaarden M.L. van, Meij-Tolsma M. van der (red.) Prachtig protestant. Zwolle: Waanders. 23.boekdeel
 • Buisman J.W. (2007), ‘De vrouw, de Bijbel en de Verlichting. De visie van de jurist Frederik Adolf van der Marck in context’.. In: Van der Wall en Wessels E.G.E. en L.H.M. (red.) Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850. Nijmegen: Van Tilt. 297-308.congresbijdrage
 • Buisman J.W. & Houtman C. (red.) (2006), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Kampen: Kok.boekredactie
 • Buisman J.W. (2003), Kerk en samenleving, 1574-1795. In: Groenveld S., Maanen R. van (red.) Leiden, geschiedenis van een Hollandse stad. Leiden. 126-147.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (2001), biographical articles on I. Van Nuyssenburg, J.S. Vernède, and J.H. Vernède. In: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het protestantisme. Kampen: Kok.boekdeel
 • Buisman J.W. (2000), Onbekwaam tot enig goed? Over de mensbeschouwing van de protestantse Verlichting, Arab Journal of Mathematical Sciences : 119-127.artikel in een tijdschrift
 • Buisman J.W. (11 september 1998), Standbeeld voor slaven houdt ethisch besef levend,. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Buisman J.W. (1998), Bekkers wraak. Balthasar Bekker (1634-1698), de accommodatietheorie en Nederlandse protestantse theologen 1750-1800, Arab Journal of Mathematical Sciences 30: 97-111.artikel in een tijdschrift
 • Buisman J.W. (1998), Het onweer in Nederland in godsdienst, wetenschap en kunst, 1752-1830, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 78.artikel in een tijdschrift
 • Buisman J.W. (1998), Vroomheid en Verlichting, inzonderheid bij de dissenters. In: Tjalsma H.D., Cossee E.H. (red.) Remonstranten en de Verlichting. Utrecht: Utrecht.boekdeel
 • Buisman J.W. (1997), Speculatie, wetenschap en vernuft. Fysica en astronomie volgens Wytze Foppes Dongjuma (1707-1778), instrumentmaker te Leeuwarden Bespreking van: Zuidervaart H.J. (1997) -, It Beaken : Tijdschrift van de Fryske Akademy 59: 41-44.boekbespreking
 • Buisman J.W. (1996), Some considerations on the social diffusion of Enlightenment ideas in the Netherlands. In: Transactions of the Ninth International Congress on the Enlightenment. Oxford. 354-357.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (1994), Opvattingen over het onweer in de overgang van Verlichting naar Romantiek, Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 3: 70-74.artikel in een tijdschrift
 • Buisman J.W. (1992), Tussen vroomheid en Verlichting (Dissertatie). Zwolle: Waanders. Promotor(en) en Copromotor(en):Berg J. van den, Schöffer I.dissertatie
 • Buisman J.W. (1991), Rede en Openbaring in de Verlichting. In: Wessels L.H.M. (red.) Het Ancien Régime 2. Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800. Heerlen: Open Universiteit. 270-295.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (1987), L’absolutisme éclairé Bespreking van: (1985) L’absolutisme éclairé, Budapest, Paris 1985, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 100: 110-111.boekbespreking
 • Buisman J.W. (1983), Quelques aspects sociologiques de la sécularisation dans les Pays-Bas septentrionaux pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle: une approche singulière. In: Actes du sixième congrès international des Lumières, Bruxelles 1983. Oxford. 50-51.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (1983), Secularisering en maatschappij in Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw. In: Arts W., Gevers J.K.M. (red.) Rede, sentiment en ervaring. Deventer. 36-50.congresbijdrage
 • Buisman J.W. (1979), Het bevend Nederland. De Republiek en de aardbeving van Lissabon 1755-1756, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 92: 20-42.artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.