Universiteit Leiden

nl en

Jan-Jaap Oerlemans

Universitair docent

Naam
Mr.dr. J. Oerlemans
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.oerlemans@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7854-8047

Jan-Jaap Oerlemans is sinds 2024 werkzaam als Universitair Docent Strafrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht bij de Universiteit Utrecht.

Meer informatie over Jan-Jaap Oerlemans

Jan-Jaap Oerlemans is sinds 2024 werkzaam als Universitair Docent Strafrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht bij de Universiteit Utrecht.

Jan-Jaap studeerde Strafrecht en Informatierecht bij de Universiteit van Amsterdam. In 2017 promoveerde hij op het proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ (Universiteit Leiden). Hij is co-redacteur van verschillende boeken over cybercriminaliteit gepubliceerd, zoals het ‘Basisboek Cybercriminaliteit’ (samen met dr. Wytske van der Wagen en dr. Marleen Weulen Kranenbarg).

Zijn onderzoek en publicaties bevinden zich op het snijvlak van technologie en recht, zoals de strafbaarstelling van (nieuwe vormen van) cybercriminaliteit en de toepassing van bijzondere (opsporings)bevoegdheden in een digitale context (zie het tabblad Publicaties). Lange tijd combineerde hij zijn academisch werk met de juridische praktijk. Meest recent werkte hij als toezichthouder bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) (2017-2023).

Met regelmaat verzorgt Jan-Jaap postacademisch onderwijs over cybercriminaliteit en digitale opsporing (o.a. voor advocaten, rechercheurs, officieren van justitie, bedrijfsjuristen en beleidsmedewerkers van ministeries).

Nevenwerkzaamheden

Zijn werkzaamheden aan de universiteit combineert hij met verschillende nevenwerkzaamheden. Zo is hij als auteur verbonden aan de serie Tekst & Commentaar (Kluwer). Hij is tevens lid van de redactie van het tijdschrift Computerrecht, lid van de Hansken Forensic & Legal Board van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime van het Gerechtshof Den Haag.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Hof Den Haag Lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime
  • Kluwer Redactielid Computerrecht
  • Kluwer Auteur
  • NFI Lid van de Hansken Forensic & Legal Board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.