Universiteit Leiden

nl en

Jacobijn Gussekloo

Naam
Prof.dr. J. Gussekloo
Telefoon
+31 71 526 8429
E-mail
j.gussekloo@lumc.nl

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Werkadres

LUMC Onderwijsgebouw
Hippocratespad 21
2333 ZD Leiden
Kamernummer VO-P

Contact

  • Van der Weele G.M., De Waal M.W.M., Van den Hout W.B., De Craen A.J., Spinhoven P., Stijnen T, Assendelft W.J.J., Mast R. & Gussekloo J. (2012), Stepped care voor depressieve ouderen, Huisarts en Wetenschap 55: 548-552.artikel in tijdschrift (refereed)
  • Gezondheidsraad Vice-voorzitter commissie voor bevolkingsonderzoek
  • Nederlands - Huisartsen Genootschap Voorzitter NHG-verenigingsraad
  • Nederlands-Huisartsen Genootschap NHG-werkgroep herziening standpunt ouderenzorg
  • NIVEL Lid Raad van Toezicht