Universiteit Leiden

nl en

Hans Hulshof

Emeritus hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde

Naam
Prof.dr. H. Hulshof
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
h.hulshof@hum.leidenuniv.nl

Hans Hulshof (1946) is emeritus hoogleraar Didactiek van het Nederlands bij het ICLON en de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij behaalde zijn doctoraal aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, in beide gevallen op het gebied van de taalkunde. Hij gaf les in het voortgezet onderwijs en was lerarenopleider en onderzoeker in Leiden van 1976 tot 2011. Zijn onderzoeksinteresse richt zich vooral op de kennisbasis van de docent en de mogelijkheden van taalkunde in het voortgezet onderwijs. Hij heeft vele artikelen, boeken en hoofdstukken in boeken gepubliceerd over onderwerpen als het gebruik van analogieën door taaldocenten, de mogelijkheden van taalkunde in het onderwijs Nederlands, de relatie tussen vakwetenschap en schoolvak, leesvaardigheid, vakdidactiek en de geschiedenis van het moedertaalonderwijs in Nederland. Hij doceerde vakdidactiek Nederlands in de bachelor- en masterfase, was betrokken bij nascholing van ervaren taaldocenten en begeleidt promovendi bij het schrijven van hun dissertatie.

 

Onderzoek

 

Als onderdeel van het voormalige ICLON-onderzoeksthema De kennisbasis van docenten deed hij onderzoek naar de vakdidactische praktijkkennis van moedertaaldocenten in heden en verleden. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in bepaalde, op specifieke vakonderdelen gerichte representaties van deze docenten. Projecten als Het analogiegebruik in het taalonderwijs en De implementatie van taalkunde in het vwo zijn daar voorbeelden van.

 

Andere onderzoeksprojecten waarbij hij betrokken is:

 

 • Het inhoudelijk aspect van lesgeven: vakdidactisch vertalen
 • De geschiedenis van het moedertaalonderwijs in Nederland (1500-heden)

Emeritus hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C
 • Wurth J.G.R., Tigelaar E.H., Hulshof H., Jong J.C. de & Admiraal W.F. (2019), Key elements of L1-oral language teaching and learning in secondary education. A literature review, L1-Educational Studies in Language and Literature 19: 1-23. artikel in een tijdschrift
 • Wurth J.G.R., Admiraal W.F., Jong J.C. de, Hulshof H. & Tigelaar E.H. (2017), Ontwerpcriteria voor effectief spreekvaardigheidsonderwijs: de rol van feedback. In: Mottart A., Vanhooren S. (red.) 31ste conferentie onderwijs Nederlands. nr. 31 Gent: HSN. 83-87. congresbijdrage
 • Wurth J.G.R., Jong J.C. de, Hulshof H., Tigelaar E.H. & Admiraal W.F. (2016), Naar een betere mondelinge taalvaardigheid, het belang van feedback!. In: Bundel HSN. nr. 30 Den Haag: Taalunie. congresbijdrage
 • Wurth J.G.R., Logt A. van der, Coppen P.A. & Hulshof H. (2016), Nederlands. In: Janssen F.J.J.M., Hulshof H., Veen K. van (red.) Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Leiden/Groningen: Universiteit Leiden/Universiteit Groningen. 141-156. boekdeel
 • Hulshof H. & Logt A. van der (2016), Taal kijken bij Nederlands: Ambiguïteit in beeld, Levende Talen Magazine 103(6): 22-26. artikel in een tijdschrift
 • Janssen F., Hulshof H. & Veen K. van (2016), Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Leiden/Groningen: UFB. boek
 • Hulshof H., Kwakernaak E. & Wilhelm F. (2015), Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage. boek
 • Hulshof H., Kwakernaak E. & Wilhelm F. (2015), Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage. boek
 • Hulshof H. (2015), Hoe Jantje Keesje werd: over Van Ginneken en zijn bron. In: Lestrade S., De Swart P., Hogeweg L. (red.) Addenda. Artikelen voor Ad Foolen. Nijmegen: Radboud Universiteit. 177-193. boekdeel
 • Hulshof H. (2014), De 'triviale' herkomst van het redekundig ontleden: Uit de geschiedenis van de schoolgrammatica in Nederland, Levende Talen Magazine 101(7): 20-25. artikel in een tijdschrift
 • Platteel T., Hulshof H., Driel J.H. van & Verloop N. (2014), Teachers' interpretation of the concept-context approach for L1 education, L1 Educational Studies in Language and Literature 13(1): 1-25. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (17 mei 2013), De taalcanon in de klas. (Lezing). overig
 • Hulshof H. (2013), Onderzoek naar taalkundeonderwijs: geloof en empirie.. In: Janssen Th., Strien T. van (red.) 'Neerlandistiek in beeld'. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen. 263-272. boekdeel
 • Hulshof H. (9 december 2011), Taalkunde op school, hier en daar na veertig jaar (Lezing). Leiden. overig
 • Hulshof H. & Coppen P.A. (2011), De strijd voor taalkunde in het schoolvak Nederlands: na veertig jaar eindelijk voet aan de grond?. In: Daniëls J., Hoeflaak A., Kwakernaak E. (red.) Honderd jaar Levende Talen (1911-2011): Verleden en toekomst van het taalonderwijs. Amsterdam: VLLT. 26-30. boekdeel
 • Hulshof H. (2011), Praktijkkennis van docenten: de zoektocht naar patronen, taal en vooruitgang. In: Rijst R.M. van der (red.) Verhandelingen over de leraar. Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Nico Verloop. Leiden: ICLON, Universiteit Leiden. 68-74. boekdeel
 • Rijst R.M. van der, Voorkamp M.P., Bork I., Smit B.H.J., Hulshof H. & Driel H.H. van (2011), Verhandelingen over de leraar: ter gelegenheid van het afscheid van Prof. dr. Nico Verloop. Leiden: Universiteit Leiden/ ICLON. boek
 • Platteel T.L., Hulshof H., Ponte P., Driel J.H. van & Verloop N. (2010), Forming a collaborative action research partnership, Journal Educational Action Research 18(4): 429 — 451. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (2010), Boekbespreking Bespreking van: Witte T. (2008) Het oog van de meester, Pedagogische Studiën 87: 219-221. boekbespreking
 • Hulshof H., Platteel T., Driel P. van, Ponte P. & Verloop N. (2010), Forming a collaborative action research partnership, unknown FGW 18(4): 429-451. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (2010), Redactielid Levende Talen Magazine 5. tijdschriftredactie
 • Hulshof H. & Hendrix T. (2010), Taalkunde en het schoolvak Nederlands. Amsterdam: VLLT. boek
 • Hulshof H. & Kooy M. (2010), Teacher preparation in mother tongue education. In: Peterson P., Baker E., McGraw B. (red.) International Encyclopedia of Education (3rd ed.). Amsterdam / Boston: Elsevier, Academic Press. 738-743. boekdeel
 • Hulshof H. (2010), Van grammatica naar taalkunde. Van een doodlopende naar een doorlopende leerlijn. In: Hulshof H., Hendrix T. (red.) Taalkunde en het schoolvak Nederlands. Amsterdam: VLLT. 12-19. boekdeel
 • Hulshof H. (2009), Grammatica nog niet over de drempel. Ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 6(2): 14-17. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (2009), Holistische en analytische principes in taalkunde en taalonderwijs. In: Boogaart R. (red.) Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. SNL Leiden. 285-299. boekdeel
 • Hulshof H. & Logt A. van der (2008), Grammatica en taalkunde in de tweede fase vwo, onbekend IGW (2): 28-30. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (2008), Homo loquens en homo scribens op school, Nederlandse Taalkunde 13(3): 285-291. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (2008), Naar een taaldidactisch referentiekader. Overwegingen bij de invoering van Chinees als schoolvak, Levende Talen Magazine 95(2): 18-20. artikel in een tijdschrift
 • Platteel T.L., Hulshof H. & Driel J.H. van (2008), Teachers of mother-tongue education in action, L1 Educational Studies in Language and Literature 8(4): 85-105. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H., Platteel T. & Driel J.H. van (2008), Teachers of mother-tongue education in action: Teachers designing concept-context-enriched education in action researh setting, onbekend IGW 8(4): 285-291. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. & Logt A. van der (2007), Grammatica vanuit taalkundig prerspectief in de tweede fase vwo. In: Gelderen A. van (red.) Eenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. 139-142. congresbijdrage
 • Hulshof H. (2007), Op de bres voor het schoolvak Nederlands, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 4(2). artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. & Rietmeijer M. (2006), Taalkunde in de tweede fase: nu echt!. In: Mottart A., Vanhooren S. (red.) Twintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press. 177-180. congresbijdrage
 • Hulshof H., Rietmeijer M. & Arie Verhagen (2006), Taalkunde voor de tweede fase van het VWO - Docentenhandleiding. Amsterdam: Amsterdam University Press. boek
 • Hulshof H., Rietmeijer M. & Arie Verhagen (2006), Taalkunde voor de tweede fase van het VWO. Amsterdam: Amsterdam University Press. boek
 • Hulshof H., Platteel T. & Driel J. van (2006), Wat betekent de concept-context benadering voor het schoolvak Nederlands?, onbekend IGW 7(3): 3-9. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. & Verloop N. (2002), The use of analogies in language teaching: Representing the content teachers' practical knowledge, Journal of Curriculum Studies 34(1): 77-90. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (1996), Genetisch taalonderwijs in theorie en praktijk. Van Ginnekens ideeën over de relatie tussen taalkunde en taalonderwijs. In: Foolen A., Noordegraaf J. (red.) De taal is kennis van de ziel. Opstellen over Jac. van Ginneken (1877-1945). Münster: NN. 145-172. boekdeel
 • Hulshof H. (1996), Kennis over taal en taalverschijnselen. Omgaan met taalkundige onderwerpen in de klas. Bussum: NN. boek
 • Hulshof H. (1995), De woorden en hun zin Bespreking van: Balk-Smit Duyzentkunst J.F. (1995) Recensie, De nieuwe taalgids 88: 174-178. boekbespreking
 • Hulshof H. (1995), De woorden en hun zin Bespreking van: Balk-Smit Duyzentkunst J.F. Recensie, Neerlandica extra Muros 33: 67-69. boekbespreking
 • Hulshof H. (1995), Moedertaaldidactiek in ontwikkeling, Levende Talen Magazine 499: 203-205. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (1995), Moedertaaldidactiek in ontwikkeling. Naar een vakdidactische kennisbasis. Nijmegen: NN. boek
 • Hulshof H. (1995), Taal, de meest kenmerkende eigenschap van de mens. In: Hulshof H. (red.) Kijk op taal. Amsterdam: BulkBoek. 2-3. boekdeel
 • Hulshof H. (1995), Uit mijn praktijk. De praktische didactisering van een taalkundig programma, Meesterwerk, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap 4: 13-24. artikel in een tijdschrift
 • Hulshof H. (1995), Uit mijn praktijk. De praktische didactisering van een taalkundig programma, Meesterwerk, Berichten van het Peeter Heynsgenootschap 4: 13-24. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.