Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Guita Winkel

Studiecoördinator/studieadviseur


Naam Dr. M. Winkel
Telefoon +31 71 527 2547
E-mail m.winkel@hum.leidenuniv.nl

Spreekuur: maandag 15-17 uur (op afspraak en inloopspreekuur), woensdag 15-17 uur (inloop en telefonisch spreekuur). 

Neem per email of per telefoon contact op om een afspraak te maken.

De rol van de studiecoördinator

De studiecoördinator is er voor mensen van binnen en buiten de opleidingen Japanstudies en Koreastudies voor allerhande vragen over de studies Japans en Koreaans. Ook aanstaande studenten kunnen zich tot haar wenden, bijvoorbeeld voor voorlichtingsmateriaal of om met colleges mee te mogen lopen. Op de spreekuren kan men terecht voor inlichtingen over de studie, toelatingseisen of andere zaken betreffende de opleiding. Het met de studiecoördinator besprokene blijft vertrouwelijk. De studiecoördinator heeft de taak om studenten van de opleiding te helpen met zaken als keuzemogelijkheden na het eerste en tweede jaar, studieproblemen, studievertraging, studiestaking en conflicten met docenten. De studiecoördinator probeert de studenten dus te helpen het maximale profijt te halen uit hun studie. Hierbij probeert zij zoveel mogelijk een bemiddelende en neutrale rol te spelen tussen de opleiding en de studenten. Afwezigheid bij colleges dient ook - het liefst van te voren, maar in ieder geval  zo spoedig mogelijk - bij de studiecoördinator gemeld te worden, met opgaaf van redenen.

Universitair docent
Faculteit der Geesteswetenschappen
Leiden Institute for Area Studies
SAS Japan
Werkadres
Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer 1.09
Contact
+31 71 527 2623
m.winkel@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator/studieadviseur
Faculteit der Geesteswetenschappen
Onderwijs- en Studentzaken
Studieadvies en -coordinatie
Werkadres
Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer 1.09
Contact
+31 71 527 2547
m.winkel@hum.leidenuniv.nl
Nederlands Genootschap voor Japanse Studiën
penningmeester