Universiteit Leiden

nl en

Frank Doolaard

Promovendus

Naam
F.T. Doolaard
Telefoon
+31 71 527 3788
E-mail
f.t.doolaard@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3281-9443

Kort cv

Frank Doolaard studeerde af in de richting Economic and Consumer Psychology aan de Universiteit van Leiden in 2013. Na enkele jaren in marketing research, werkt hij nu als promovendus aan het project ‘Making sense of social exclusion’, onder begeleiding van Prof. Dr. Eric van Dijk, Dr. Marret Noordewier en Dr. Gert-Jan Lelieveld. Het onderzoeksproject richt zich op sociale uitsluiting. Om een goed inzicht te krijgen in de dynamiek van uitsluiting wordt zowel onderzocht hoe mensen het ervaren om buitengesloten te worden, alswel hoe mensen het ervaren om anderen buiten te sluiten. 

In het onderzoek wordt o.a. gekeken naar:

  • Factoren die bijdragen aan de kans buitengesloten te worden
  • Hoe contextuele factoren de interpretatie van inclusie en exclusie beïnvloeden
  • Welke psychologische processen een rol spelen wanneer mensen anderen (moeten) afwijzen
  • Hoe financiële schaarste samenhangt met gevoelens van stigma en een gebrek aan inclusie in de samenleving

Betrokken promotoren

Onderwijs

  • The Psychology of Selling and Advertising (Master ECP)
  • Scriptiebegeleiding (Master S&O/ECP)

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A40

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.