Universiteit Leiden

nl en

Ewout Steyerberg

Hoogleraar Klinische Biostatistiek en Medische Besliskunde

Naam
Prof.dr. E.W. Steyerberg
Telefoon
+31 71 526 9700
E-mail
e.w.steyerberg@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-7787-0122

Ewout Steyerberg is hoogleraar klinische biostatistiek en medische besliskunde, en is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC. Hij is afdelingshoofd van de afdeling Biomedical Data Sciences. Hij was eerder Fellow van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en bracht sabbaticals door aan Duke University (Durham, NC) en Harvard (Boston, MA)

Meer informatie over Ewout Steyerberg

Ewout Steyerberg is hoogleraar klinische biostatistiek en medische besliskunde, en is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC. Hij is afdelingshoofd van de afdeling Biomedical Data Sciences. Hij was eerder Fellow van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en bracht sabbaticals door aan Duke University (Durham, NC) en Harvard (Boston, MA)

Biomedical Data Sciences

De afdeling Biomedical Data Sciences bestaat uit 4 onderzoeksecties. Advanced Data Management (ADM) is gericht op hoge kwaliteit bij dataverzameling en verwerking; Moleculaire Epidemiologie probeert de biologie te ontrafelen, bijvoorbeeld van reuma en veroudering; Medische Statistiek is gericht op het ontwikkelen en toepassen van biostatistische methoden; en Medische Besliskunde is gericht op het beschrijven en evalueren van medische beslissingen. Professor Steyerberg is met name betrokken bij de laatste 2 secties (Medische Statistiek en Medische Besliskunde). Zijn onderzoek gaat vooral over predictie. Hij heeft allerlei meer geavanceerde modelleringsmethoden, met name regressie technieken, toegepast in talloze klinische gebieden. Hij is vooral geïnteresseerd in biostatistiek, kosten-effectiviteit, en kwaliteit van zorg onderzoek. Moderne thema’s hebben zijn bijzondere aandacht, zoals “comparative effectiveness”, “Big Data”, “Machine Learning”, “Value-based Health Care”, en “Precision Medicine”. Professor Steyerberg’s methodologische onderzoek concentreert zich op de rol van predictie modellen en gerandomiseerde klinische trials voor betere besluitvorming in individuele patiënten.

Wetenschappelijke carrière

In 1985 ging Ewout Steyerberg geneeskunde studeren in Leiden. Hij haalde in 1986 zijn propedeuse geneeskunde en ging vervolgens verder met de studie Biomedische Wetenschappen. Hij studeerde in 1991 cum laude af na een jaar stage bij de afdeling Medische Statistiek, waar hij ook student-assistent was. Hij promoveerde in 1996 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift getiteld “Prognostische modellering voor klinische besluitvorming” https://repub.eur.nl/pub/22495/.  Hij verbleef vervolgens aan de “Duke University” (Durham, North Carolina, USA) om zich verder te verdiepen in prognostische modellering, en verwierf vervolgens een KNAW fellowship en vele subsidies, vaak in samenwerking met clinici. In 2003 en 2005 deed hij sabbaticals aan Dana Farber / Harvard Cancer Center, Boston, MA. In 2006 werd hij hoogleraar aan het Erasmus MC (oratie 7 december 2007, “Kansrijk Beslissen” https://repub.eur.nl/pub/13237/ ), en in 2017 stapte hij over naar het LUMC om de afdeling Biomedical Data Sciences te gaan leiden, als hoogleraar Klinische Biostatistiek en Medische Besliskunde (oratie 23 maart 2018, “Kansen Grijpen”).

Lees het boek van E. Steyerberg hier:
Clinical Prediction Models: A Practical Approach to Development, Validation, and Updating

Prijzen en eervolle benoemingen

Feb. 1991: cum laude doctoraal  Biomedische Wetenschappen, Universiteit Leiden
1995: Society for Medical Decision Making: studenten prijs
1996: TALENT stipendium van NWO voor onderzoek aan Duke University, Durham, NC, USA
1999-2003: Fellowship van de KNAW
2005: Marx Research fellowship van Dana-Farber / Harvard Cancer Center, Boston, MA, USA
2016: John M. Eisenberg Award voor “Practical  Application of Medical Decision Making Research” van              de “Society for Medical Decision Making”

Volg E.Steyerberg op: 

Academia | LinkedIn | Orcid | ResearchGate | Google Scholar 

Hoogleraar Klinische Biostatistiek en Medische Besliskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Biomedical Data Sciences

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer S-5P

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Erasmus MC Begeleiden promovendi en gezamenlijk onderzoek
  • Springer Verlag Royalties voor boek 'Clinical Prediction Models'
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.