Universiteit Leiden

nl en

Elina van 't Zand-Kurtovic

Universitair docent

Naam
Dr.mr. E.G. van 't Zand-Kurtovic
Telefoon
+31 71 527 7596
E-mail
e.g.van.t.zand@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3661-347X

Dr. mr. E.G. (Elina) van ’t Zand-Kurtovic is sinds 2017 werkzaam als Universitair Docent Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Elina van 't Zand-Kurtovic

Dr. mr. E.G. (Elina) van ’t Zand-Kurtovic is sinds 2017 werkzaam als Universitair Docent Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij behaalde zowel de master Criminologie als de prestigemaster Legal Research (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. In onderzoek, onderwijs en juridische praktijk combineert zij juridisch-normatieve met criminologisch-empirische vragen binnen het thema collateral consequences of conviction. Drie invalshoeken staan hierbij centraal: (1) de normatieve fundamenten van het vlak waarop bestraffende sancties en preventieve maatregelen elkaar raken, (2) besluitvormingsprocessen bij antecedentenscreening, (3) de impact op het proces van re-integratie en desistance.

Met een NWO Onderzoekstalent-beurs deed zij promotieonderzoek naar de impact van het hebben van een strafblad op het re-integratieproces en de arbeidsmarktkansen van jongvolwassenen (2013-2017, Universiteit Utrecht). Haar academisch werk combineert zij graag met de juridische praktijk. Als juridisch medewerker werkte zij bij Van Oosten advocaten te Amsterdam (2010-2017).

Onderzoek

Vanuit de rechtspraktijk ontstond een sterke interesse in verschillende vormen van collateral consequences (formele, restrictieve maatregelen die volgen op een strafblad) en het combineren van normatieve met empirische onderzoeksmethoden. Zo voerde zij procedures over en deed zij onderzoek naar CBR-maatregelen die volgen op een verkeersdelict, zoals een psychiatrisch onderzoek of een alcoholslot. Zij was betrokken bij ruim 300 procedures na de weigering van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In haar proefschrift analyseert zij de gevolgen van een strafblad voor re-integratie op de arbeidsmarkt middels longitudinaal, etnografisch onderzoek onder ruim 30 jongvolwassenen die zij volgde in hun re-integratieproces. Ook interviewde zij diverse re-integratie-experts.

Regelmatig verzorgt Elina van ’t Zand gastcolleges en cursussen over dit thema (voor o.a. advocaten, rechters, reclasseringswerkers). Binnen de European Society of Criminology (ESC) is zij medevoorzitter van de Working Group on Collateral Consequences of Criminal Records.

Recente onderzoeksprojecten zijn die naar de wegingsfactoren in VOG-beslissingen en naar bestuurlijke boetes en de VOG. Laatstgenoemd onderzoek analyseert in hoeverre het realiseerbaar en wenselijk is bestuurlijke boetes bij de VOG-screening te betrekken, aan de hand van een casestudy naar handhaving, integriteit en screening in de financiële sector.

Ook doet Elina van ’t Zand onderzoek naar cybercriminaliteit, een gebied dat momenteel erg in de aandacht staat en sterk groeit. Zij coördineert het vak Cybercrime, schreef mee aan het Basisboek Cybercriminaliteit en deed empirisch onderzoek naar kenmerken van cyberdaders, het verloop van cybercriminele carrières en hoe verschillende typen interventies daarop mogelijk succesvol kunnen inspelen.

Onderwijs

Elina van ’t Zand coördineert/doceert de vakken:

  • Cybercrime 2019, 2020
  • Wetenschapsfilosofie 2020
  • Public and Private Policing 2019, 2020
  • Evaluatie van Criminaliteitsbeleid 2019
  • Omgevingscriminologie 2018, 2019
  • Criminal Justice Policy Evaluation 2018

Daarnaast begeleidt zij jaarlijks zowel bachelor- als masterscripties.

Zij verzorgt de arbeidsmarktvoorbereiding voor criminologiestudenten en was docent-lid van de Opleidingscommissie (2017-2020).

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.15

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.