Universiteit Leiden

nl en

Eep Francken

Naam
Prof.dr. A.A.P. Francken
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.a.p.francken@hum.leidenuniv.nl

Eep Francken is gast-onderzoeker aan het Leiden University Centre for the Arts in Society en Buitengewone Professor in de Onderzoekseenheid voor Talen en Literatuur bij de Potchefstroom-campus van de Noordwes-Universiteit.

Meer informatie over Eep Francken

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C

Werkadres

Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer B2.01

Contact

 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2023), Een taal in verandering: over de transformatie van Nederlands naar Afrikaans, Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur 22(78): 8-10.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2023), Geen land voor dromen: geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Francken A.A.P. (2023), Ze namen een tussenjaar: de Afrikaanse literatuur in Nederland in 2022, Tydskrif vir geesteswetenskappe 63(1): 180-183.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2022), The Great Trek: a national myth. In: Stobbe J., Deen R. & Waal M. van der (red.), Magic visions: portraying and inventing South Africa with lantern slides. Amsterdam: Zuid-Afrikahuis. 239-242. boekdeel
 • Francken A.A.P. (2022), De dichter en de doodskop: de Afrikaanse literatuur in Nederland in 2021, Tydskrif vir geesteswetenskappe 62(1): 234-240.
 • Francken A.A.P. (2022), Een vleugje ironie in regel 3/4. In: Bel J. & Dijk W. van (red.), Max Havelaar: handgeschreven lockdowneditie. Amsterdam: Vrije Universiteit. 9-10.
 • Francken A.A.P. (2021), O, laat er een mis zijn: De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2020, Tydskrif vir geesteswetenskappe 61(1): 383-388. artikel in een tijdschrift
 • Etty E. & Francken A.A.P. (2021), Postume perikelen: Honderd jaar sappelen voor Multatuli's standbeeld. In: , Jaarboek Multatuli 2021. Hilversum: Verloren. 55-66. boekdeel
 • Francken A.A.P. (2020), Schimmig, heftig, verpletterend. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2019, Tydskrif vir geesteswetenskappe 60(1): 246-252.
 • Francken A.A.P. (2020), G.A. van Oorschot richt een standbeeld op: herinneringen, ingegeven door Elsbeth Etty's Bedelbrieven voor Multatuli. Leiden: Verkrijgbaar bij auteur. boek
 • Francken A.A.P. (2019), Een engel en een ganzenveer: De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2018, Tydskrif vir geesteswetenskappe 59(1): 163-169.
 • Francken A.A.P. (2018), Multatuli tegen twee Van Lenneps, Nieuw Letterkundig Magazijn digitaal: .
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2020), De tweede schrijver van de Zuid-Afrikaanse literatuur?, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 25(2): 8-22.
 • Francken A.A.P. (2018), Wat moesten de Suid-Afrikaantjies lezen? Nederlandse voorgeschreven boeken 1938-1955, Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 23(1): 48-57.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2018), De tweede schrijver van de Zuid-Afrikaanse literatuur, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 25(2): 8-22.
 • Francken A.A.P. (2018), Multatuli tegen twee Van Lenneps, NLM digitaal : .
 • Francken A.A.P. (2018), Op de radio flonkerde het Afrikaans. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2017, Tydskrif vir geesteswetenskappe 58(1): 189-194.
 • Francken A.A.P. (2017), Nederlandse tippetoppetepeltuitjes. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2016, Tydskrif vir geesteswetenskappe 57(1): 222-226.
 • Francken A.A.P. (2017) Op de rand is niet erover. Graa Boomsma's biografie van A. Alberts. Bespreking van: Boomsma Graa (2017), Leven op de rand. Amsterdam: Van Oorschot. Ons Erfdeel 60(3): 155-157.
 • Francken A.A.P. (2017), Wat moesten de Zuid-Afrikaantjes lezen? "Voorgeskrewe boeke" 1938-1955. In: Anrooij W. van & Hoftijzer P. (red.), Lezen in de lage landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren. 205-211.
 • Francken A.A.P. (2016), Nog een Nobelprijs voor Zuid-Afrika? De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2015, Tydskrif vir geesteswetenskappe 56(1): 277-281.
 • Francken A.A.P. (2016), Wat moesten de Suid-Afrikaantjies lezen? Nederlandse voorgeskrewe boeke 1938-1955, Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 23(1): 48-57.
 • Francken A.A.P. (2015), "Die siel van die ooste". Naar Indië met C. Louis Leipoldt. In: Honings R. & Zonneveld P. van (red.), Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Indië 1800-1950. Hilversum: Verloren. 173-183, 287-288.
 • Francken A.A.P. (2015), Een eindeloos weekje met een rooiborsduif. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2014, Tydskrif vir geesteswetenskappe 15(1): 169-178.
 • Francken A.A.P. (2015) Een zachtmoedige optimist. Gerard Termorshuizen over Herman Salomonson, alias Melis Stoke. Bespreking van: Termorshuizen G. (2015), Een humaan koloniaal. Leven en werk van Herman Salomonson alias Melis Stoke. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. Ons Erfdeel 58(4): 161-163.
 • Francken A.A.P. (2015) 'Spelers voor het leven'. Bespreking van: Heerden E. van (2014), Klimtol. Amsterdam: Podium. Ons Erfdeel 58(1): 163-164.
 • Francken A.A.P. (2014), Ronelda, Piet en Jan. (Post)koloniale stemmen over de eerste commandeur van Kaap de Goede Hoop, TN&A Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 20 (2013)(2): 6-22.
 • Francken A.A.P. (2014), Zo ver en zo dichtbij. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2013, Tydskrif vir geesteswetenskappe 54(1): 166-170.
 • Francken A.A.P. (2013) 'Afrikaners? Rigtingbedonnerd!'. Bespreking van: Vries Fred de, Afrikaners - een volk op drift. Ons Erfdeel 56(4): 165-166.
 • Francken A.A.P. (2013), Boniface & Co. In: Honings R.A.M. & Praamstra O.J. (red.), Ellendige levens. Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw.. Hilversum: Verloren. 75-85.
 • Francken A.A.P. (2013), Een grote glimlach op Schiphol. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2012, Tydskrif vir geesteswetenskappe 53(1): 117-122.
 • Praamstra O.J. & Francken A.A.P. (2012), De wederopstanding van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur? Over de 'canonisering' van minderheidsliteraturen, Literator 33(2): .
 • Francken A.A.P. (2012), Breytenbach in Den Haag. Uit de geschiedenis van "'n Seisoen in die paradys". Met een inédit. In: T'Sjoen Yves & Foster Ronel (red.), Toenadering. Leuven-Den Haag.
 • Francken A.A.P. (2012), Breytenbach in Den Haag. Uit de geschiedenis van 'n Seisoen in die Paradys. Met een inédit, T.N&A. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans. 19(1): 37-50.
 • Francken A.A.P. (2012), De kunst of de boodschap? Schrijvers in de Zuid-Afrikaanse taalstrijd. In: , Philologia Frisica. Anno 2008.. Ljouwert 203-217.
 • Francken A.A.P. (2012), 'De kunst of de boodschap? Schrijvers in de Zuid-Afrikaanse taalstrijd', Ons Erfdeel 55(3): 48-61.
 • Francken A.A.P. (2012), De man met het boekje, Over Multatuli 34(68): 23-24.
 • Francken A.A.P. (2012), Herman Verhaar. In: , Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Leiden: Maatschappij der Nederlandse letterkunde. 178-184.
 • Francken A.A.P. (2012), Ironie of niet? Mulisch contra Reve. In: Fagel Suzanne, Francken Eep & Honings Rick (red.), Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren.. Leiden.
 • Francken A.A.P. (2012), Op weg naar de crisis. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2011, Tydskrif vir geesteswetenskappe 52(1): 48-61.
 • Fagel S.V., Francken A.A.P. & Honings R.A.M. (red.) (2012), Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press.
 • Francken A.A.P. (2011), Lijsterstraat 36: een literair monument in de Vogelwijk. Wie kent de hospita van M. Vasalis?, De praatvogel : 20-23.
 • Francken A.A.P. (2011), Een groot mirakel: de Afrikaanse literatuur in Nederland in 2010, Tydskrif vir geesteswetenskappe 51(1): 101-104.
 • Francken A.A.P. (2011), J. van Melle. In: , Kritisch literatuurlexicon 1-14.
 • Francken A.A.P. (2011), Literatuur en het verdriet van Nederland: Vestdijk in Leiden, Metaal, Tijdschrift voor Leidse neerlandici 8(2): 12-13.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2011), Opnieuw: wat wij wel en wat wij niet zeggen. Commentaar op het artikel: "Literatuur in die marge", LitNet : .
 • Francken A.A.P. (2011), Slauerhoff in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. In: , De fascinatie voor Slauerhoff 60-78.
 • Francken A.A.P. (2011), Verslag van de Commissie voor Zuid-Afrika over het verenigingsjaar 2009-2010. In: , Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde 2009-2010 293-294.
 • Francken A.A.P. (2010), Hengelo is Afrika. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2009, Tydskrif vir geesteswetenskappe 50(1): 137-139.
 • Francken A.A.P. (2010), Max Havelaar bewerken, oefening baart kunst?, Nieuw letterkundig magazijn 28(1): 10-11.
 • Wal M.J. van der & Francken A.A.P. (red.) (2010), Standaardtalen in beweging. Amsterdam & Munster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen.
 • Francken A.A.P. (2009), Abraham Phillips schrijft door, Zuid-Afrika 86(10): 182-183.
 • Francken A.A.P. (2009), Een jaar zonder Eybers. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2008, Nuusbrief van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 47(1): 22-24.
 • Francken A.A.P. & Verhaar H. (2009), H.A. Gomperts. In: , Literaire ontmoetingen. De legendarische tv-documentaires van H.A. Gomperts en Hans Keller.. Amsterdam: Lubberhuizen. 19-26.
 • Praamstra O.J. & Francken A.A.P. (2009), La muse de Jean du Cap, La littérature néerlandaise de l’Afrique du Sud, Etudes germaniques 64(1): 137-153.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2009), Wat wij wel en wat wij niet zeggen. Over de geschiedschrijving van de Zuid-Afrikaanse nederlandse literatuur, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125: 450-451.
 • Francken A.A.P. (2008), 'Een schrijver is geen baas van z'n karakters'. Interview met E.K.M. Dido, Zuid-Afrika 85: 8-9.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2008), Een vierde kwartier in de Nederlandse koloniale literatuur, De Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124: 141-158.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2008), Heerengracht, Zuid-Afrika. Nederlandse literatuur van Zuid-Afrika. Verslagen, verhandelingen, verhalen, gedichten en fragmenten, gekozen door ---. Amsterdam/Antwerpen: Contact.
 • Francken A.A.P. (2007) Boekbespreking. Bespreking van: Waal M.C. van der (2006), The battle over the books. Processes of selection in the South African literary field. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123: 273-275.
 • Francken A.A.P. (2007), Een nieuwe Boon voor nieuwe lezers?, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 123: 246-250.
 • Francken A.A.P. (2007), Trekken aan een splinter. Interview met Pat Stamatélos, Zuid-Afrika 84: 88-89.
 • Francken A.A.P. (2006), Mijn mooiste reis, Tempo doeloe, almanak NNP. . Leiden: Almanakcommissie. 102-104.
 • Francken A.A.P. (2006), Multatuli (Eduard Douwes Dekker) 1820-1887. Benjamin T. (red.), Encyclopedia of western colonialism since 1450 vol. 2. . Farmington Hills MI: Macmillan Reference U.S.A.. 809-811.
 • Francken A.A.P. & Praamstra O.J. (2006), Towards an anthology of South African Dutch literature. Broos T.J., Bruyn Lacy M. & Shannon T.F. (red.), The low countries: crossroads of cultures. . Münster: Nodus. 127-141.
 • Francken A.A.P. (2005) Koloniale linguïstiek in Zuid-Afrika. Bespreking van: Noordegraaf J., Een kwestie van tijd, vakhistorische studies. Münster: Nodu. Zuid-Afrika 82: 79-79.
 • Francken A.A.P. (2005), Kwam de laatste dominee voorbij? De dominee in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. Hrncírová Z. (red.), Praagse perspectieven 3. handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praagop 17 en 18 maart 2005. . Praag: Universitas Carolina pragensis, facultas philosophica. 5-12.
 • Bel J., Francken A.A.P. & Zonneveld P.A.W. van (red.) (2005), Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Leiden: St. Neerlandistiek Leiden.
 • Francken A.A.P. (2005), Over linguasten en taalbroers, Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN 18: 10-11.
 • Francken A.A.P. & Renders L. (2005), Skrywers in die strydperk. Krachtlijnen in de Zuid-Afrikaanse letterkunde. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Francken A.A.P. (2005), Van Amsterdam naar Ferrara. Van den Brink en Bassani. Bel J., Francken E. & Zonneveld P. van (red.), Land van lust en weelde. Italie, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Leiden: SNL. 53-56.
 • Francken A.A.P. (5 mei 2004), Multatuli en de Javanen. Trouw.
 • Francken A.A.P. (2004), Nederlandse romantiek in Zuid-Afrika?. Kempen M. van, Verkruijsse P. & Zuiderweg A. (red.), Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur. . Leiden: KITLV. 325-334.
 • Francken A.A.P. (2003), Maak dit eerder net die "Jan Rabie-prys", Rapport : .
 • Francken A.A.P. (2003), Etienne van Heerden als Zuid-Afrikaans schrijver. Fokkema A. & Steenmeijer M. (red.), Identiteit en locatie in de hedendaagse literatuur. . Nijmegen: Vantilt. 93;214-107;215.
 • Francken A.A.P. & Verhaar H. (red.) (2003), H.A. Gomperts: Intenties 1, 2 en 3. Amsterdam: Meulenhoff.
 • Francken A.A.P. (2002), De verre zuster. Zuid-Afrikaanse literatuur in het Afrikaans. In: D'haen Th.L. (red.), Europa buitengaats. Amsterdam: Bert Bakker. 329-374.
 • Francken A.A.P. (2002), Onverdiende lof en onverdiende blaam, Over Multatuli 24: 41-42.
 • Francken A.A.P. & Santen A.J. van (red.) (2002), Pinguïns en pikkewyne. Leiden: SNL.
 • Francken A.A.P. (2001), De onbekendste Nederlandse bestseller. "Bart Nel de opstandeling" van J. van Melle. D'haen Th. & Liebregts P. (red.), Tussen twee werelden. . Leiden: Opl. TCZOAO. 37-58.
 • Francken A.A.P. (2001), Gedagte van die dag, 2 t/m 8 Januarie 2001, Internet WWW-publicatie : .
 • Francken A.A.P. (2001), Nieuwe momenten? De Nederlandse roman van 1985, Literator 22: 113-135.
 • Francken A.A.P. (2001), Schrijven over literatuur. Het lente-eiland en andere verhalen van J. Slauerhoff. Dongelmans B., Lalleman J. & Praamstra O. (red.), Kerven in een rots. . Leiden: SNL. 153-162.
 • Francken A.A.P. & Verhaar H. (red.) (2000), H.A. Gomperts: Een kern van waarheid. Amsterdam: Van Oorschot.
 • Francken A.A.P. (2000), Matoli, een Zuid-Afrikaans jeugdverhaal, Literatuur zonder leeftijd 14: 275-284.
 • Francken A.A.P. (2000) recensie. Bespreking van: Jonckheere W. (2000), Van Mafeking tot Robbeneiland. Nijmegen: Van Tilt. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 116: 287-288.
 • Francken A.A.P. (1999), Een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis, Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans 6: 19-37.
 • Francken A.A.P. (1999), Hafid Bouazza: De voeten van Abdullah. In: Anbeek T. (red.), Lexicon van Literaire Werken. Groningen: Wolters.
 • Francken A.A.P. (1999) Multatuli in Zuid-Afrika. Bespreking van: Joubert E. (1999), Gordel van smarag nr. 42. NN: NN. Over Multatuli : 45-49.
 • Francken A.A.P. (1999), Only in my poems can I dwell. The work of J. Slauerhoff. In: NN NN (red.), The low countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands, 1999-2000 166-171.
 • Francken A.A.P. (1998), Beekman over Multatuli, Over Multatuli 40: 73-77.
 • Francken A.A.P. (1998) Boekbespreking. Bespreking van: Beekman E.M. (1998), Troubled pleasures. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 82-86.
 • Francken A.A.P. & Verhaar H. (1998), In memoriam H.A. Gomperts, Meta : Mededelingenblad voor Neerlandici 33: 19-22.
 • Francken A.A.P. (1998), J. van Melle in twee werelden. In: Leijnse E. & Kempen M. van (red.), Tussenfiguren; schrijvers tussen twee culturen. Amsterdam: Spinhuis. 137-145.
 • Francken A.A.P. (1998) Kikoejoe. Bespreking van: Heerden E. van (1998), kind van Verwoerd. Ágora : Estudos Clássicos em Debate 41: 587-589.
 • Francken A.A.P. (1998), Literatuur voor het oude en het nieuwe Zuid-Afrika? Bart Nel van J. van Melle en de Afrikaner natievorming, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114: 156-163.
 • Francken A.A.P. (1998), Vrouwen winnen in Afrika. Het werk van Riana Scheepers, Ágora : Estudos Clássicos em Debate 41: 685-692.
 • Francken A.A.P. (1997) Boekbespreking. Bespreking van: (1997), Caleidoscoop. Zuid-Afrika 73: 73-73.
 • Francken A.A.P. (1997) Boekbespreking. Bespreking van: (1997), Het boek van de bruinmensen. Ágora : Estudos Clássicos em Debate 40: 119-122.
 • Francken A.A.P. (1997), De waarheid heeft een schoon geluid, Over Multatuli 39: 3-10.
 • Francken A.A.P. (1997) recensie. Bespreking van: Ester H. (1997), Afrikaans in een veranderende context nr. 1. NN: NN. Ensovoort 9.
 • Francken A.A.P. (1996), Afrikaans literature in the Netherlands. In: Shetter W.Z. & Cruysse I. van der (red.), Contemporary explorations in the culture of the Low Countries. Lanham MD: NN. 119-130.
 • Francken A.A.P. (1996), De achterkant van de Top Tien. Nederlandse problemen in de moderne literatuur, TN&A 1: 63-80.
 • Francken A.A.P. (1996), De omgekeerde wereld op z'n Afrikaans? Toorberg van Etienne van Heerden. In: D'haen Th. (red.), Weer-werk. Leiden: NN. 71-86.
 • Francken A.A.P. (1996) Recensie. Bespreking van: Ester H. (1996), Afrikaans in een veranderende context nr. 2. NN: NN. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 190-192.
 • Francken A.A.P. (1995) Boekbespreking. Bespreking van: Ester H. (1995), Land onder diesuidersterre nr. 2. Neerlandica extra Muros 33: 67-68.
 • Francken A.A.P. (1995), De Afrikaanse literatuur in Nederland. In: Hattingh M. & Willemse H. (red.), Vernuwing in die Afrikaanse letterkunde. Bellville: NN. 369-379.
 • Francken A.A.P. (1995), De Afro-Nederlandse literatuur. In: Francken E. & Zonneveld P. van (red.), Van oost tot west. Koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands. Leiden: NN. 64-77.
 • Francken A.A.P. & Zonneveld P.A.W. van (1995), Inleiding. In: Francken E. & Zonneveld P. van (red.), Van oost tot west. Koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands. Leiden: NN. VII-XVII.
 • Francken A.A.P. & Zonneveld P.A.W. van (red.) (1995), Van oost tot west. Koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands. Leiden: NN.
 • Francken A.A.P. (1995), Waarom lezen de Nederlanders geen Afrikaans?, Ensovoort 7(1): 12-15.
 • Francken A.A.P. (22 november 1990), De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker (Dissertatie, Faculty of Arts, Leiden University). Amsterdam: Van Oorschot. Promotor(en): Anbeek van der Meijden A.G.H.
 • -
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.