Universiteit Leiden

nl en

Edwin de Beurs

Hoogleraar Routine Outcome Monitoring en Benchmarking

Naam
Prof.dr. E. de Beurs
Telefoon
+31 71 527 7974
E-mail
e.de.beurs@fsw.leidenuniv.nl

Edwin de Beurs studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 op "The assessment and treatment of panic disorder with agoraphobia". Hij werkte als visiting assistent-professor op de afdeling Psychologie van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill; van 1997 tot 2001 als universitair docent aan de afdeling Psychiatrie van de Vrije Universiteit, Amsterdam; van 2001 tot 2006 als universitair hoofddocent bij de afdeling psychiatrie van het LUMC en van 2006 tot 2010 als directeur onderzoek en ontwikkeling van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (beter bekend als het Pieter Baan Center). Sinds 2010 is hij hoofd wetenschappelijk onderzoek bij Stichting Benchmark GGZ en vanaf 2015 hoogleraar Routine Outcome Monitoring (ROM) en Benchmarking bij de sectie Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Edwin de Beurs

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op Routine Outcome Monitoring en Benchmarking als aanvulling op behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. ROM houdt in routinematig de toestand van de patiënt in de loop van de behandeling monitoren met zelfrapportagevragenlijsten of beoordelingsschalen. Benchmarking gebruikt uitkomstgegevens in geaggregeerde vorm voor kwaliteitsbeheer. Mijn voornaamste onderzoeksonderwerp is de vraag of ROM en Benchmarking de werkzaamheid, de effectiviteit en de doelmatigheid van geestelijke gezondheidszorg kan verbeteren. Secundaire vragen betreffen de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en andere manieren om gegevens te verkrijgen over hoe patiënten tijdens de behandeling verbeteren.

Subsidies

Co-auteur van verschillende toegekende subsidie aanvragen: Angst bij ouderen, Angststoornissen en alcoholisme, Pathologisch Gokken, Dissociatie en gecontroleerd vergeten, ROM in Eerstelijnszorg, Outcome onderzoek naar Angst en Depressie (onderdeel van NESDA), Uitkomstenonderzoek bij Forensische Behandeling, Evaluatie van PIJ-advisering bij forensische beoordeling van jongeren, ROM en gezamelijke besluitvorming in de GGZ.

Hoogleraar Routine Outcome Monitoring en Benchmarking

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B29

Contact

Publicaties

  • Stichting Benchmark GGZ Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek
  • www.psychiatrienet.nl Redacteur Website

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie