Universiteit Leiden

nl en

Edwin de Beurs

Hoogleraar Klinische Psychologie

Naam
Prof.dr. E. de Beurs
Telefoon
+31 71 527 7974
E-mail
e.de.beurs@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3832-8477

Resume

Edwin de Beurs studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 op "The assessment and treatment of panic disorder with agoraphobia". Hij werkte als visiting assistent-professor op de afdeling Psychologie van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill; van 1997 tot 2001 als universitair docent aan de afdeling Psychiatrie van de Vrije Universiteit, Amsterdam; van 2001 tot 2006 als universitair hoofddocent bij de afdeling psychiatrie van het LUMC en van 2006 tot 2010 als directeur onderzoek en ontwikkeling van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (beter bekend als het Pieter Baan Center). Van 2010 tot 2018 werkte hij als hoofd wetenschappelijk onderzoek bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Sinds 2018 werkt hij als senior onderzoeker bij de GGZ-instelling Arkin in Amsterdam. Vanaf 2015 is hij hoogleraar bij de sectie Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. De leerstoel wordt gesponsord door de Stichting Arkin GGZ.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op methoden om kwaliteitsontwikkeling te stimuleren in de GGZ. Een belangrijk element is Routine Outcome Monitoring (ROM) ter ondersteuning van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. ROM houdt in routinematig de toestand van de patiënt in de loop van de behandeling monitoren met zelfrapportagevragenlijsten of beoordelingsschalen. Terugkoppeling van ROM gegevens geeft potentieel meer regie over de behandeling aan de patiënt. Besluiten over keuze van de meest passende behandeling en op- of afschalen, veranderen of beeindigen van de behandeling worden samen met de behandelaar genomen Dit kan het vertrouwen bij de patënt in de besluitvorming en in de behandeling kan doen toenemen. Mijn voornaamste onderzoeksonderwerpen zijn (1) hoe we met ROM de werkzaamheid, effectiviteit en doelmatigheid van geestelijke gezondheidszorg kunnen verbeteren en (2) hoe geaggregeerde ROM-gegevens het best kwaliteitsbeleid kunnen ondersteunen. Secundaire vragen betreffen de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en andere manieren om gegevens te verkrijgen over hoe patiënten tijdens de behandeling verbeteren.

Nevenwerkzaamheden

Senior onderzoeker Arkin GGZ

Hoogleraar Klinische Psychologie

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B27

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • www.psychiatrienet.nl Redacteur Website
  • Forta Lid Raad van Commisarissen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.