Universiteit Leiden

nl en

Carel Smith

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. C.E. Smith
Telefoon
+31 71 527 7733
E-mail
c.e.smith@law.leidenuniv.nl

Carel Smith is rechtsfilosoof en als universitair hoofddocent verbonden aan Leiden Law School.

Meer informatie over Carel Smith

Leiden Law Blog

Hij promoveerde onder prof. Hans Franken op het proefschrift Feit en Rechtsnorm (1998), een studie naar de verhouding tussen regel en feiten in de heuristiek en legitimatie van het rechtsoordeel. Hij is de auteur van o.a. Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden (Ars Aequi-Libri 2004), en Regels van rechtsvinding (Boom juidische uitgevers 2005) en heeft verschillende boeken geredigeerd, waaronder The Rhetoric of Sincerity (Stanford University Press 2009) en Legal Argumentation and the Rule of Law (Eleven International Publishing 2016). Hij was als rechtsfilosoof verbonden aan de afdeling Encyclopedie en Filosofie van het Recht.

Sinds 2006 is hij verbonden aan het E.M. Meijers Instituut voor rechtswetenschappelijk onderzoek als Hoofd Onderzoeksopleidingen (2006-2017) en promovendidecaan (2011-2017).

Van september 2017 tot juli 2018 is hij verbonden aan het Institute for Advanced Study te Princeton, waar hij werkt aan het manuscript “Certainty in Law: Metaphors, Institutions, and Exemplars”. Hierin onderzoekt hij de wijze waarop in de rechtstheorie de productie van juridische betekenis wordt geconstrueerd als een rationele, regelgeleide activiteit. Geïnspireerd door de taalhandelingsfilosofie en moderne linguïstiek analyseert hij een reeks van debatten door de conceptuele metaforen bloot te leggen die deze controverses beheersen.

Hij is (bestuurs)lid geweest van diverse organisaties binnen en buiten de universiteit (Faculteitsraad. Opleidingscommissie, Studium Generale, Vereniging van Wijsbegeerte van het Recht, voorzitter LUF Internationaal Studie Fonds), en redactielid van NJLP en Law and Method. Hij is thans lid van de redactieraad Leiden University Press en lid van de Ethische Commissie Pedagogiek  UL.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Stafdienst Bedrijfsvoering
  • Stafdienst Onderzoek

Werkadres

Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 121 B

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie