Universiteit Leiden

nl en

Carel Smith

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. C.E. Smith
Telefoon
+31 71 527 7733
E-mail
c.e.smith@law.leidenuniv.nl

Carel Smith is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Rechtsgeschiedenis.

Meer informatie over Carel Smith

Leiden Law Blog

Hij promoveerde onder prof. Hans Franken op het proefschrift Feit en Rechtsnorm (1998), een studie naar de verhouding tussen regel en feiten in de heuristiek en legitimatie van het rechtsoordeel. Hij is de auteur van o.a. Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden (2004), en Regels van rechtsvinding (2005) en heeft verschillende boeken geredigeerd, waaronder The Rhetoric of Sincerity (2009) en Legal Argumentation and the Rule of Law (2016).

Hij heeft als universitair (hoofd)docent onderwijs verzorgd op het terrein van encyclopedie en filosofie van het recht. Sinds 2006 was hij verbonden aan het E.M. Meijers Instiutuut voor rechtswetenschappelijk onderzoek als Hoofd Onderzoeksopleidingen (2006-2017) en promovendidecaan (2011-2017). Sinds 2018 is hij verbonden aan de afdeling Rechtsgeschiedenis. Hij verzorgt momenteel o.a. onderwijs Romeins recht (BA), Philosophy of Science (promovendi) en Metaphor and Rhetoric in Science and Law (Honours College).

Van september 2017 tot juli 2018 was hij verbonden aan het Institute for Advanced Study (Princeton), waar hij, geïnspireerd door de taalhandelingsfilosofie en moderne linguïstiek, onderzoek deed naar conceptuele metaforen in de rechtstheorie.

Hij is lid van de redactieraad Leiden University Press en lid van de Ethische Commissie Pedagogiek UL.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Stafdienst Bedrijfsvoering
  • Stafdienst Onderzoek

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.10

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie