Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Carel Smith

Promovendidecaan

Naam Mr.dr. C.E. Smith
Telefoon +31 71 527 7733
E-mail c.e.smith@law.leidenuniv.nl

Carel E. Smith is universitair hoofddocent Rechtsmethodologie aan de Graduate School of Legal Studies, Universiteit van Leiden. Tevens is hij de promovendi-decaan en hoofd Onderzoeksopleidingen van de Graduate School.

Meer informatie Carel Smith

Zijn interesse gaat uit naar juridisch redeneren, (juridische) retorica en fundamentele juridische concepten. Hij promoveerde op een studie naar de verhouding tussen regel en feiten in de heuristiek en legitimatie van het rechtsoordeel (1998). Momenteel werkt hij aan het manuscript “Certainty in Law: Metaphors, Institutions, and Exemplars”. Hierin onderzoekt en bekritiseert hij de wijze waarop in de rechtstheorie de productie van juridische betekenis wordt geconstrueerd als een rationele, regelgeleide activiteit. Geïnspireerd door de taalhandelingsfilosofie en moderne linguïstiek analyseert hij fundamentele rechtsconcepten (zoals soevereiniteit, wil en regel) en enkele langlopende debatten over juridische interpretatie en belangenafweging door de conceptuele metaforen bloot te leggen die deze debatten beheersen.

In het voorjaar van 2014 was hij als fellow verbonden aan NIAS voor zijn onderzoek naar conceptuele metaforen in de rechtstheorie.

In het voorjaar van 2006 was hij als visiting professor verbonden aan Hastings School of Law, San Francisco.

Bestuursfuncties

Hij is redactielid van het Netherlands Journal of Legal Philosophy and Theory (NJLP), lid van de redactieraad van Leiden University Press (LUP), and voorzitter van het LUF International Study Fund Commission (LISF).

Aanwezig

Geen relevante nevenwerkzaamheden