Universiteit Leiden

nl en

Arnaud Booij

Universitair docent

Naam
Mr.dr. J.A. Booij
Telefoon
+31 71 527 8809
E-mail
j.a.booij@law.leidenuniv.nl

Opleidingen

Fiscaal recht
Rijksuniversiteit Leiden (1/9/1982-26/8/1988)
Later aangevuld met Burgerlijk procesrecht en straf- en strafprocesrecht

Promotieonderzoek

Op 2 april 2003 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden”. Promotor: prof.mr. Ch.J. Langereis.

Huidige functies

 • Advocaat-belastingkundige/partner bij Booij Bikkers Advocaten te Haarlem (vanaf 1 juli 2016)
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, afdeling belastingen
 • Mfn registermediator, International ADR certified Mediator, IMI International Certified Mediator

Nevenfuncties/Medewerkerschappen

 • Commissie Belastingrecht Wetsvoorstellen Nederlandse Orde van Advocaten 
 • Bestuurslid vereniging voor Fiscale Mediation 
 • Bestuurslid Stichting Tribute, foundation for international tax dispute resolution
 • Bestuurslid Vereniging voor Zakelijke Mediation (ZAM)
 • Lid redactieraad Modellen voor de Rechtspraktijk 
 • Lid redactieraad Fiscale Modellen (Kluwer) 
 • Lid redactieraad Tijdschrift Formeel belastingrecht 
 • Docent /inleider diverse cursussen (Kluwer, Instituut Juridische Opleidingen, De Juridische Academie, Register Belastingadviseurs, Law@Work) 
 • Initiator en coördinator van Specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur (PAO, Leiden) 
 • Initiator van en docent bij opleidingen voor de trustsector (deels in samenwerking met Confiad College)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten 
 • Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen 
 • International Fiscal Association 
 • International Bar Association 
 • Association Internationale des Jeune Advocats, fiscale commissie (AIJA)
 • International Mediation Institute (IMI)
 • Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)
 • Vereniging voor Zakelijke mediation (ZAM)
 • Vereniging voor belastingwetenschap.

 

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B216

Contact

 • Booij J.A. (2017), Oplossing voor de ergerlijke zzp-discussie [TaxLive, in de opinierubriek van het Fiscaal Tijdschrift FED] (15259). Deventer: Kluwer, (TaxLive). [website]overig
 • Booij J.A. (2 februari 2017), Fiscale professional aangepakt met maatregelen tegen belastingontduiking Geïnterviewd door Marit Muller [interview].overig
 • Booij J.A. (2017), Aanpak van belastingontduiking, het eerste commentaar, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2017(1): 24-32.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2017), Aansprakelijkheid voor belastingschulden, een update, Tijdschrift voor Fiscaal ondernemingsrecht 2017(154): 173-178.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2017), Afkalving rechtsbescherming bij informatie-uitwisseling aan het buitenland?, Tijdschrift voor Fiscaal ondernemingsrecht 2017(152): 131-135.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2017), Afschaffing van de inkeerregeling vraagt om nieuw beleid. Geïnterviewd door Astrid Klein Sprokkelhorst voor Belasting magazine [interview].overig
 • Booij J.A. (2017), De rulingpraktijk: effecten uitwisseling van rulings, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2017(3): 13-19.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2017), Een aanvaring met de fiscus!, Het Ondernemersbelang 2017(4): 31.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2017), Integriteitsrisico’s managen bij trustkantoren; wat gaat er mis en hoe kan het beter? Geïnterviewd door redactie Juridisch PAO Leiden [interview].overig
 • Booij J.A. (2017), Mandatory Disclosure: wat kunnen we daarvan verwachten?, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2017(5): 2-8.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2017), Privacy en moeilijk controleerbare belastingwetten, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2017(3): 2-3.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2017), Tuchtrecht. Aansprakelijkheid. Korte doorlooptijd. Betrokkenheid van derde-partij, Nederlandse Mediation 2017(4): 131-134.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2016), Jurisdictional Comparisons, European Lawyer Reference. In: Tax Litigation, The Netherlands. Amsterdam: Thomson Reuters. 367-389.boekdeel
 • Booij & J.A. (2016), Surcharges and Penalties in tax law, The Netherlands: IBFD.boek
 • Booij J.A. (2015), De Wwft, risico’s voor de belastingadviseur. In: De belastingadviseur onder vuur. Amsterdam: De Bont Advocaten. 199-216.boekdeel
 • Booij J.A. (2015), Dutch report annual conference of the European Association of Taks law Professors (EATLP).rapport
 • Booij J.A. (2015), Modellen voor de Rechtspraktijk, onderdeel Belastingrecht: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. (2015), Verslag van de Conferentie Convergentie in Cassatie, Tijdschrift Fiscaal Belastingrecht 2015(1): 18-21.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2014), Aggressive Taxplanning, witwassen en (pre)mediation (15259). Deventer: Kluwer, (Taxlive). [website]overig
 • Booij J.A. (2014), Belasting en privacy, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(19 - april): 5-11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2014), De WWFT voor advocaten en belastingadviseurs - over cliëntenonderzoek en meldingen ongebruikelijke transacties, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014(3): 2-8.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2014), Fiscale Modellen. In: Formeel belastingrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. (2014), Invordering. In: Okhuizen E.C.G. (red.) Hoofdzaken formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers. 385-466.boekdeel
 • Booij J.A. (2014), Modellen voor de Rechtspraktijk, onderdeel Belastingrecht: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. & Bikkers C.A.H. (2014), Tax Litigation, The Netherlands, jurisdictional comparisons. In: Chodikoff D.W. , Thomson M. (red.) Tax Litigation.: Thomson Reuters. 291-304.boekdeel
 • Booij J.A. (2014), Vertegenwoordiging in belastingzaken. In: Okhuizen E.C.G. (red.) Hoofdzaken formeel belastingrecht. Boom fiscale studieboeken Den Haag: Boom fiscale uitgevers. 181-197.boekdeel
 • Booij J.A. (2013), Fiscale Modellen. In: Formeel Belastingrecht.: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. (2013), Hoofdzaken formeel belastingrecht. In: Vertegenwoordiging in belastingzaken. Den Haag: Boom fiscale uitgevers. 169-183.boekdeel
 • Booij J.A. (2013), Medeplegen van een beboetbaar feit: wat is dat?, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2013(1): 17-21.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A., Kuiper J. & Verstege J. (2013), Mediation in Belastingzaken: SDU.boek
 • Booij J.A. (2013), Modellen voor de Rechtspraktijk, onderdeel Belastingrecht: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. & Bikkers C.A.H. (2013), Tax Litigation, The Netherlands . In: Tax Litigation, Jurisdictional Comparisons. London: European Lawyer Reference. 291-304.boekdeel
 • Booij J.A. (1 december 2012), Testamentair executeur onder vuur. Het Financieele Dagblad: 6-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Booij J.A. & Kuiper J. (9 februari 2012), Fiscale Mediator. Het Financieele Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Booij J.A. (2012), Aansprakelijkheid van de executeur, FBN: fiscale berichten voor het notariaat april(24): 12-15.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2012), Vertegenwoordiging in belastingzaken. In: Hoofdzaken formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Fiscale Uitgevers.boekdeel
 • Booij J.A. (20 april 2011), Hoger griffierecht schrikt af. Het Financieele Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Booij J.A. (2011), Belastingen. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. (2011), Bewerking niet-fiscale modellen op fiscale aspecten. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. (2011), Contractreren in de internationale praktijk, internationale overeenkomsten en fiscaliteit. In: Wessels B., Wechem T.H.M. van (red.) Contracteren in de internationale praktijk. Deventer: Kluwer. 65-83.boekdeel
 • Booij J.A. (2011), Enquete de actieve rechter/fiscale mediation, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (3): 14-15.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2011), Mediation Minded?, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (1): 3-10.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2011), Trustkantoren in de rechtszaal, Compliance & Toezicht 2011(13): 11-14.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. & Schuurman Y. (2011), Verslag seminar 'De actieve rechter als conflictoplosser?, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2011(3): 9-13.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2010), De notaris als medepleger fiscaal beboet, FBN: fiscale berichten voor het notariaat 65: 12-15.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2010), De vierde tranche Awb, fiscale schulden en de curator, Tijdschrift voor Insolventierecht 1: 27-33.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2009), Band 5, VI. Belastingen. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Booij J.A. (2009), De adviseur beboet of aansprakelijk?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6805): 570-577.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2008), Belastingrecht in internationale context, Elsa Magazine 8(1): 5-7.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2008), Convenanten, de betekenis voor de procespraktijk, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 10(3): 4-5.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2007), Aansprakelijkheid van de notaris voor overdrachtsbelasting op grond van artikel 42 IW, Fiscale Berichten voor het Notariaat 4(22): 3-8.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2007), Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris voor belastingschulden, Fiscale Berichten voor het Notariaat 6(36): 11-14.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2007), Enkele formele aspecten van de overdrachtsbelasting. In: Gassler Y.E. (red.) Vastgoedbundel “De toekomst van de overdrachtsbelasting, De beginselen van behoorlijke wetgeving als toetsingskader. Deventer: Kluwer. 87-94.boekdeel
 • Booij J.A. (2007), Verloren verliezen, Fiscaal praktijkblad 1(1): 8-11.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2006), Box 3 in internationaal verband, Fiscaal praktijkblad 2: 15-20.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2006), Daar komen de Polen... 'Aansprakelijkheid voor belastingschuld van buitenlandse arbeidskrachten'. In: Belastingen en sociale verzekeringen in een mobiele arbeidsmarkt, belastingadviseursdag 2006. 's-Gravenhage: SDU.boekdeel
 • Booij J.A. (2006), De Wet Inkomstenbelasting 2001 en de toepassing van belastingverdragen. In: Vijf jaar Wet IB 2001. Deventer: Kluwer. 231-251.boekdeel
 • Booij J.A. (20 oktober 2005), Ook advocaten moeten voldoende zorg betrachten. Het Financiële Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Booij J.A. (2005), De Gevolgen van de Parmalat-zaak in Nederland. In: Fiscale Actualiteiten in het Koninkrijk. Amersfoort: SDU. 17-30.congresbijdrage
 • Booij J.A. (2005), De notificatieverplichting in bilaterale belastingverdragen: Nederland in verzuim!, Weekblad Fiscaal Recht 6643: 1379-1386.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2005), Grensoverschrijdende aansprakelijkheid voor belastingen. In: Mens H. van (red.) Fiscale Actualiteiten in het Koninkrijk. Amersfoort: SDU. 31-36.congresbijdrage
 • Booij J.A. (2005), The meaning of Notification Clauses in Tax Treaties, Intertax 33(12): 583-593.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2004), Aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen en stichtingen, Fiscaal praktijkblad 5: 16-21.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2004), Aansprakelijkheid voor de Vpb bij het leeghalen van een vennootschap, Fiscaal praktijkblad 7: 14-19.artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P., Booij J.A., Castelijn B.E.C., Vording H. & Vries R.J. de (2004), Blauwdruk voor een boxenstelsel in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 133(6604): 1857-1864.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2004), Fiscale aspecten van Outsourcing. In: Outsourcing, juridische aspecten van outsourcing. Nederlandse vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR).: Elsevier. 105-123.congresbijdrage
 • Booij J.A. & Arends S.A. (2004), Het fiscale bodemrecht en het bodemvoorrecht: afschaffing gewenst, Fiscaal praktijkblad 1: 4-8.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2004), Wet Vennootschapsbelasting 2007 in wording, Fiscaal praktijkblad 17: 3.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2 april 2003), Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en): Langereis C.J.dissertatie
 • Booij J.A. (11 december 2002), Fiscale aspecten dienstbetrekking (Lezing). Utrecht.overig
 • Booij J.A. (27 november 2002), Fiscale aspecten Vastgoed (Lezing). Soest.overig
 • Booij J.A. (1 november 2002), Fiscale aspecten Due Diligence (Lezing). Amsterdam.overig
 • Booij J.A. (2002), Lid redactieraad. [overig]overig
 • Booij J.A. (27 oktober 2002), Recente ontwikkelingen vennootschapsbelasting (Lezing). Vianen.overig
 • Booij J.A. (20 augustus 2002), Bestuurdersaansprakelijkheid (Lezing). Amsterdam.overig
 • Booij J.A. (20 juni 2002), Personenvennootschappen (Lezing). Leiden.overig
 • Booij J.A. (1 maart 2002), Fiscale aspecten Vastgoed (Lezing). Zeist.overig
 • Booij J.A. (28 februari 2002), Zetelverplaatsing (Lezing). Amsterdam.overig
 • Booij J.A. (18 februari 2002), Cursus Inningsproces (Lezing). Breukelen.overig
 • Booij J.A. (2002), De aandeelhouder aansprakelijk voor belastingen dochters, Ondernemingsrecht 2002/2: 49-54.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2002), Fiscale consequenties van het wetsvoorstel rechtspersoonlijkheid personen vennootschappen, Weekblad Fiscaal Recht 6492: 1128-1136.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (2002), Functie bij : Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht. [overig]overig
 • Booij J.A. (2002), Herziening procesrecht inzake aansprakelijkstelling, Weekblad Fiscaal Recht 6468: 217-224.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (21 november 2001), Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht en due diligence (Lezing). Zeist.overig
 • Booij J.A. (21 november 2001), Fiscale aspecten dienstbetrekking (Lezing). Utrecht.overig
 • Booij J.A. (17 juni 2001), Fiscale aspecten dienstbetrekking (Lezing). Utrecht.overig
 • Booij J.A. (14 juni 2001), Fiscale Due Diligence (Lezing). Zeist.overig
 • Booij J.A. (12 juni 2001), Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht (Lezing). Zeist.overig
 • Booij J.A. (12 januari 2001), De WBA in faillissementssituaties (Lezing). Den Haag.overig
 • Booij J.A. (2001), De WBA in faillissementssituaties, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2: 5-13.artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (14 december 1999), Bestuurdersaansprakelijkheid (Lezing).overig
 • Booij J.A. (25 november 1999), Bestuurdersaansprakelijkheid (Lezing).overig
 • Booij J.A. (18 november 1999), Fiscale aspecten vastgoed/Belastingplan 21e eeuw (Lezing).overig
 • Booij J.A. (8 november 1999), Inleners- en ketenaansprakelijkheid (Lezing).overig
 • Booij J.A. (5 november 1999), Fiscale aspecten vastgoed (Lezing).overig
 • Booij J.A. (1 november 1999), Les VIII, Civiel recht voor fiscalisten Bestuurdersaansprakelijkheid (Lezing).overig
 • Booij J.A. (22 oktober 1999), Belastingplan 21 eeuw, box 3 (Lezing). Leiden.overig
 • Booij J.A. (14 oktober 1999), Fiscale aspecten overname (Lezing).overig
 • Booij J.A. (8 oktober 1999), Fiscale aspecten vastgoed (Lezing).overig
 • Booij J.A. (1 oktober 1999), les 1, Belastingrecht voor niet-fiscalisten, de systematiek van de vennootschapsbelasting (Lezing).overig
 • Booij J.A. (17 juni 1999), Belastingplan 21e eeuw, box 3 (Lezing).overig
 • Booij J.A. (8 juni 1999), Deelnemingsvrijstelling (Lezing).overig
 • Booij J.A. (29 april 1999), Fiscale aspecten vastgoed (Lezing).overig
 • Booij J.A. (7 april 1999), Fiscale aspecten vastgoed (Lezing).overig
 • Booij J.A. (14 januari 1999), Fiscale aspecten vastgoed (Lezing).overig
 • Booij J.A. (1999), Redactielid Bestuurdersaansprakelijkheid .tijdschriftredactie
 • Booij J.A. (1999), De fiscale aansprakelijkheidsprocedures: betwisting en bezwaar, een eeneiige tweeling (deel 1), Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 6: 9-14.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (1999), De fiscale aansprakelijkheidsprocedures: betwisting en bezwaar, een eeneiige tweeling? (deel 2), Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 7: 10-16.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (1999), Functie bij : Euroforum. [overig]overig
 • Booij J.A. (1999), Inlening van arbeidskrachten in internationaal verband, Fiscaal Ondernemingsrecht 43: 90-101.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (1999), supplement 49, bestuurdersaansprakelijkheid, FED : 1-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij J.A. (1999), supplement 50, bestuurdersaansprakelijkheid, FED : 1-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Booij Bikkers Advocaten partner bij advocatenkantoor
 • Rechtbank 's-Gravenhage Rechter-plaatsvervanger
 • bestuur vereniging Zakelijke mediation bestuurslid, penningmeester
 • bestuur Vereniging voor Fiscale Mediation bestuurslid
 • Docent bij diverse organisaties, zoals IvJo, Kluwer, SDU, De Juridische Academie, Confiad College, docent
 • Stichting Tribute, foundation for International Tax Dispute Resolution bestuurslid
 • redactielid bij diverse redacties vakbladen/naslagwerken redactie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie