Universiteit Leiden

nl en

Anouk Goemans

Universitair docent

Naam
Dr. A. Goemans
Telefoon
+31 71 527 6186
E-mail
a.goemans@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0585-2387

Kort CV

Anouk Goemans is universitair docent bij de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening van de Universiteit Leiden. Het onderzoek van Anouk richt zich op kwetsbare gezinnen en kinderen, zoals pleegkinderen en kinderen die gepest worden. In het kader van haar NWO Rubicon project werkt zij momenteel (dec 2018 – dec 2019) aan University College London aan een onderzoek naar de relatie tussen kindermishandeling en pesten. Tevens is zij lid van de Young Academy Leiden.

Onderzoek

Anouk behaalde in 2012 haar master ‘Clinical Child and Adolescent Studies’ (cum laude) aan de Universiteit Leiden. In juni 2017 promoveerde zij op haar proefschrift ‘The development of children in foster care’. Als onderdeel van haar promotie werkte Anouk zes weken aan de University of Canterbury (Nieuw-Zeeland) aan een onderzoek naar screening en monitoring van pleegkinderen.

Lees meer over haar promotieonderzoek

In mei 2017 startte Anouk als universitair docent aan de Universiteit Leiden bij de vakgroep forensische gezinspedagogiek en jeugdhulpverlening. Zij verzorgt diverse vakken in de bachelor en master en doet daarnaast onderzoek naar kwetsbare gezinnen en kinderen. Op het gebied van pleegzorg voert Anouk onder andere projecten uit naar de ontwikkeling van kinderen in pleegzorg, screening en monitoring, perspectiefbepaling, besluitvorming rondom uithuisplaatsing en terugplaatsing en contact tussen pleegkinderen en hun (biologische) ouders/familie. Op het gebied van pesten doet zij onderzoek naar pesten op scholen en schrijft zij mee aan meta-analyses.

Voor haar onderzoek werkt Anouk samen met verschillende organisaties voor jeugd- en opvoedhulp, alsook met nationale en internationale collega’s uit België, Engeland, Kroatië, Nieuw-Zeeland, Portugal, Spanje en de VS. Tevens tracht Anouk in haar werk de verbinding te leggen tussen onderzoek en praktijk, bijvoorbeeld door het organiseren van symposia voor praktijkprofessionals.

Onderwijs

 • Bachelor: Jeugdzorg in beweging (hoorcolleges)
 • Bachelor en Master: scriptiebegeleiding
 • Master: Jeugdhulpverlening (hoorcolleges)
 • Master: stagebegeleiding

Beurzen

 • NWO Rubicon beurs (2018)
 • Subsidie congresorganisatie – Leids Universiteits Fonds (2018)
 • Subsidie voor studieverblijf aan de University of Canterbury, Christchurch, Nieuw-Zeeland – Van Steeden Fonds, Leids Universiteits Fonds (2016)
 • Grassroots subsidie voor onderwijsinnovatie – Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden (2016)

Prijzen

 • Deelnemer aan de ‘2018 Summer Training Institute for Research in Child Abuse and Neglect’, John Jay College, New York, US (2018)
 • Beste artikel in het journal Child Maltreatment in 2016 – Child Maltreatment (2016)
 • Deelnemer aan de ‘Haruv International PhD Workshop on Child Maltreatment’, Haruv Institute, Hewbrew University, Jerusalem, Israel (2016)
 • Deelnemer aan de KNAW Hendrik Muller zomerseminar, Amsterdam (2016)
 • Emile scriptieprijs - Universiteit Leiden (2011)
 • NVO scriptieprijs Categorie ‘Orthopedagogiek’ – NVO (2011)

Registraties

 • NVO Basis Orthopedagoog
 • NVO Aantekening Diagnostiek

Relevante links

I

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Forensische gezinsped. en Jeugdhulpverl.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B40

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.