Universiteit Leiden

nl en

Alfred van Staden

Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen

Naam
Prof.dr. A. van Staden
Telefoon
+31 71 527 8937
E-mail
a.van.staden@law.leidenuniv.nl

Voor meer informatie zie de Engelstalige profielpagina van prof. dr. A. van Staden.

Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.37

Contact

 • Hoop Scheffer J.G. de, Staden A. van, Cleiren C.P.M., Gupta J., Hirsch Ballin E.M.H., Reisen M.E.H. van, Sie Dan Ho M., Urlings M.L.M., Voorhoeve J.J.C., Oostenbrink T.D.J. (Advisory Council on International Affairs); Hirsch Ballin E.M.H., Cleiren C.P.M., Arts K., Berger M., Donders Y., Gerards J., Hamburger A., Jägers N., Lawson R.A., Myjer E., Schermer B.W., Tahir N. & Verrijn Stuart H. (Human Rights Committee) (2017), The will of the people? The erosion of democracy under the rule of law in Europe = De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa. Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten nr. 104. Den Haag: AIV - BuZa.rapport
 • Staden A. van (9 maart 2017), Internationaal Leiderschap en Legitimiteit (Lezing).overig
 • Staden A. van (medeopsteller rapport & voorzitter voorbereidingscommissie) (2015), Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met nieuwe werkelijkheid. (Instability around Europa. Confrontation with new reality) nr. 94. Den Haag: Uitgave Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (2016), Orde in de wereld van vandaag, Internationale Spectator 70(1): Item 7 van 9.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2016), Informele gedragsregels: stille kracht in de internationale betrekkingen. In: Verhey L., Geertjes G.J. (red.) De constitutionele conventie: Kwal op het strand of baken in zee?. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 133-142.boekdeel
 • Staden A. van (2015), Gedifferentieerde integratie. Verschillende routes in de EU-samenwerking (Differentiated integration. Different pathways in EU cooperation) nr. 98. Den Haag: Uitgave Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (2015), Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met nieuwe werkelijkheid, Internationale Spectator 4(69): 1-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2014), De zoete droom van Europa's zachte macht. In: Kaars Sijpesteijn E.J. (red.) Europa en de Wereld. Amsterdam/Den Haag: VDE/EBN. 9-15.boekdeel
 • Staden A. van (2014), Het einde van de Koude Oorlog. Geen afscheid van de klassieke machtspolitiek, Internationale Spectator 4(68): 2-10.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2013), The European Union. International Actor with Handicaps. In: Schout A., Rood J. (red.) The Netherlands as an EU Member: Akward or Loyal Partner?. The Hague: Eleven International Publishing. 49-64.boekdeel
 • Staden A. van (2012), Europese democratie: een oxymoron?. In: Bootsma P., Braak B. van den, Verhey L. (red.) Kringen in de Hofvijver. 's-Herteogenbosch: Interfax. 9-15.boekdeel
 • Staden A. van (2011), De verzamelnaam BRICs: meer dan een modieuze etikettering?, Internationale Spectator 65(4): 177-181.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2011), Europa's rendez-vous met de geschiedenis: Venetië of Risorgimento?. In: Elias A.M., Breedveld-de Voogd C.G., Esch C.M., Heide C.J. van der (red.) Signora Senatrice Over recht, Onderwijs en Politiek. Den Haag: Boom. 149-156.boekdeel
 • Staden A. van & Coolsaet R. (2011), Nederland en België tijdens de (eerste) Koude Oorlog, 1949-1975. In: Hellema D., Coolsaet R., Stol B. (red.) Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940. Den Haag: Boom. 140-175.boekdeel
 • Coolsaet R. & Staden A. van (2011), Nederland en België tijdens de (eerste) Koude Oorlog. In: Hellema D., Coolsaet R., Stol B. (red.) Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940. Amsterdam: Boom. 140-175.boekdeel
 • Staden A. van (2011), Nederlands Europa-beleid. De kloof tussen retoriek en werkelijkheid, Internationale Spectator 65(3): 115-119.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2011), Nederlands veiligheidsbeleid en het Atlantische primaat. Over beknelde ambities en slijtende grondslagen. In: Hellema D., Segers M., Rood J. (red.) Bezinning op het Buitenland. Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld. Den Haag: Instituut Clingendael. 9-30.boekdeel
 • Staden A. van (2011), Nederlands veiligheidsbeleid en het Atlantisch primaat. In: Hellema D., Segers M., Rood J. (red.) Bezinning op het buitenland. Het Nederlandse buitenlands beleid in een onzekere wereld. Den Haag: Instituut Clingendael. 9-30.boekdeel
 • Staden A. van (2011), Wereldmachten in de overgang. In: Reyn S., Teftederija A. (red.) “Het is Oorrrlog!”, Friese Leermeester in de Haagse Beleidsfabriek. Den Haag: Ministerie van Defensie. 43-52.boekdeel
 • Staden A. van (2008), De roep om leiderschap in de internationale politiek. Assen: Van Gorcum.boek
 • Korthals Altes F., Beek A.L. ter, Borren S., Genugten W.J.M. van, Gonçalves-Ho Kang You L.Y., Plooij-van Gorsel P.C., Ruijter A. de, Sie Dhian Ho M., Staden A. van, Verrijn Stuart H.M. & Urlings M.L.M. (2008), De samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland: een zaak van wederzijds belang Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten nr. 61. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (2008), Op de boulevard van een gebroken droom: het uitblijven van een nieuwe wereldorde, Internationale Spectator : 14-18.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2008), The (ir)resistable temptation of privatising security, Security and Human Rights : 201-207.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2008), The political and legal force of the prohibition of force: assessing state behaviour, Leiden Journal of International Law : 995-1003.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2007), Between the rule of power and the power of rule. In search of an effective world order. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.boek
 • Staden A. van (2007), De inhuur van private militaire bedrijven. Een kwestie van verantwoordelijkheid. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (2007), De opkomst van China: theoretische kanttekeningen bij een advies, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken : 287-300.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2007), Met het oog op China. Op weg naar een volwassen relatie. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (10 oktober 2006), Laat de VS wereld leiden, maar dan anders. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (2006), Democratisering van de wereld: het transatlantische perspectief. In: Groen H., Kaars Sijpesteijn J. (red.) De slag om de globale democratie. Wormer: Immerc bv. 136-149.boekdeel
 • Staden A. van (2006), Nederland en de transatlantische samenwerking, Internationale Spectator : 568-572.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2006), Wat maakt het verschil? Het Amerikaanse beleid in 1956 en 2005, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken : 214-236.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2005), Close to Power. In: Mouritzen Hans, Wivel Anders (red.) The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. London and New York: Routledge. 71-91.boekdeel
 • Staden A. van (2005), De paradox van het referendum, Internationale Spectator : 293-294.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2005), Perspectives and problems in transatlantic relations. In: Sijde B. van der (red.) The United States and Europe: Partners or Rivals?. The Hague: Pugwash Netherlands. 63-68.congresbijdrage
 • Staden A. van (2005), Power and Legitimacy. The quest for order in a unipolar world. The Hague: Netherlands Institute of International Relations.boek
 • Staden A. van (2005), The United States and the Rule of Law in International Affairs Bespreking van: Murphy J.F. (2005) The United States and the Rule of Law in International Affairs, Netherlands International Law Review : 429-432.boekbespreking
 • Staden A. van (5 oktober 2001), Enlargement and the Future Shape of the European Union (Lezing). Székesfehérvár.overig
 • Staden A. van (2001), De economische en politieke verankering van de monetaire eenwording in Europa. In: Rood J.Q.TH. (red.) Europa voltooid. Beschouwingen over de finaliteit van de Europese integratie. Den Haag: Instituut Clingendael. 79-96.'non-refereed' congresbijdrage
 • Staden A. van (2001), Het onweegbare opnieuw gewogen: Nederlands gewicht in de internationale schaal, Internationale Spectator 55(7-8): 344-350.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (28 november 2000), De Verenigde Staten: wereldpolitieagend tegen wil en dank? (Lezing). Zandvoort.overig
 • Staden A. van (2000), A Dutch View on CFSP. In: Missiroli A. (red.) Making the Common Foreign and Security Policy Work. Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs. 70-74.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Hacia una politica de seguridad y defensa europae, Politica Exterior 76(6): 95-129.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Het vergezicht van de Europese federatie, Internationale Spectator 54(9): 414-418.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Inleiding. In: Melissen J. (red.) Europese diplomatie. In de schaduw van Westfalen. Assen: Van Gorcum. 9-14.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Logic and Animal Spirits: The Cohesion of the Transatlantic Relationship in the New Millennium. In: Wijk R. de, Boxhoorn B., Hoekstra N. (red.) NATO after Kosovo. Tilburg: Tilburg University Press/Purdue Univ.Press. 139-152.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Machtsverhoudingen in de wereld van morgen, Internationale Spectator 54(1): 8-12.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Preface. In: Dijck P. van, Faber G. (red.) The External Economic Dimension of the European Union. Den Haag: Kluwer Law International. ix-xi.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Same Bed, Same Dreams? Europe's Search for Autonomy in International Security, Bologna Center Journal of International Affairs III(1): 17-29.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Redactielid Internationale Spectator .tijdschriftredactie
 • Staden A. van, Homan C., Kreemers B., Pijpers A.E. & Wijk R. de (2000), Towards a European Strategic Concept. Den Haag: Instituut Clingendael.boek
 • Staden A. van (1999), The Bush Administration and the Development of a European Security Identity. Maastricht: European Institute of Public Administratiton. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Den Haag. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Ridderzaal in Den Haag. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Vrij Universiteit Amsterdam. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Diverse gastlezingen. Zagreb, Almaty, Parijs, Stockholm, Lissabon, Berli. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Economisering van de Internationale Betrekkingen ? De Veronderstelde Omwenteling in de Internationale Politiek na de Koude Oorlog, Internationale Spectator 53(11): 612-617.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van, Labohm H.H.J. & Rood J.Q.Th. (1999), Eurodebat. Den Haag: Lemma.boek
 • Staden A. van (1999), For a Better Tomorrow. Asia-Europe Partnership in the 21st Century. Seoul: Asia-Europe Vision Group Secretariat.rapport
 • Staden A. van, Homan C., Wijk R. de & Zandee D. (1999), Krijgsmacht of Vredesmacht ? Keuzen voor de Nederlandse defensie in de 21e eeuw. Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.boek
 • Staden A. van (1999), Mission Impossible ? Europe's Role in Diplomacy and International Security. In: Genugten W.J.M. van (red.) Realism and Moralism in International Relations. Den Haag: Kluwer Law International. 63-70.boekdeel
 • Staden A. van (1999), NATO: the Only Game in Town, Internationale Spectator 53(4): 193-194.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1999), Thuiswerkers en Afgezanten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Diplomatieke Posten. In: Melissen J. (red.) Diplomatie. Radarwerk van de Internationale Politiek. Assen: van Gorcum. 21-36.boekdeel
 • Staden A. van (1999), Wat is de NAVO ons eigenlijk nog waar ?. In: Hellema D (red.) 50 jaar NAVO en Nederland.. 15-22.congresbijdrage
 • Staden A. van (23 oktober 1998), Multilateral diplomacy and small power influence. The case of The Netherlands (Lezing). Den Haag.overig
 • Staden A. van & Labohm H.H.J. (16 september 1998), De wereldwijde gevolgen van de invoering van de euro. Het Financiële Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (1 september 1998), Voor reële invloed is een geloofwaardige krijgsmacht nodig. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (4 juni 1998), The pursuit of human rights in foreign policy. A comparison between France and The Netherlands (Lezing). Parijs.overig
 • Staden A. van (1998), Conflict Resolution in the Next Century. Possibilities and Limitations, Romanian Journal of International Affairs IV: 5-16.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1998), Das Gespenst der Euroe-Skepsis. Deutsch-Niederländische Perspektiven. In: Zentrum für Niederlande-Studien. Münster: Verlag Regensburg. 85-92.boekdeel
 • Staden A. van (1998), De euro: een uitdaging voor de dollar, Internationale Spectator 12(52): 613-617.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van, Labohm H.H.J. & Rood J.Q.Th. (1998), 'Europe' on the Threshold of the 21 st Century. Five Scenarios. Den Haag: Clingendael.boek
 • Staden A. van (1998), How Realistic is the Realist's Position on Human Rights?. In: Casterman M. (red.) The Role of the Nation-State in the 21st Century. Den Haag: Kluwer Law International. 63-70.boekdeel
 • Staden A. van (1998), Nederland en Europa, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 8(11): 4-8.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1998), Voorwoord. In: Dake A.C.A. (red.) Si Vis Pacem. Het Nederlandse defensiebeleid. Assen: Van Gorcum. 7-8.boekdeel
 • Staden A. van (1997), Das Gespenst der Euro-Skepsis: Deutsch-Niederlaendische Perspectiven. In: Aspeslagh R. (red.) Deutschland, die Niederlande und Europa. Den Haag: Clingendael. 24-31.boekdeel
 • Staden A. van (1997), De staatkundige toekomst van de Europese Unie. In: Wolters M., Kuin R. (red.) Het verdrag van Maastricht op de schop. Zutphen: Walburg Pers. 63-73.boekdeel
 • Staden A. van (1997), De uitbreiding van NAVO en EU in het licht van de herordening van Europa, Atlantisch Perspectief 21(3): 12-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), Einde Europese scheppingsdaden?, Internationale Spectator 51(7/8): 361-362.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), Europe's Security in the Context of Economic Globalization and Political Fragmentation. In: Reiter E. (red.) Europas Sicherheitspolitik im globalen Rahmen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 17-29.boekdeel
 • Staden A. van (1997), Het streven naar conflictpreventie: mogelijkheden en beperkingen van het instrumentarium, Internationale Spectator 51(4): 12-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), Inleiding. In: Staden A. van (red.) Hedendaagse Diplomatie: Onmisbare schakel of, overbodige luxe?. Den Haag: N.I.V.I.B. 'Clingendael'. 5-9.boekdeel
 • Staden A. van (1997), Politieke wetenschap en politiek commentaar, Internationale Spectator 51(4): 12-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), The Netherlands. In: Howorth J., Menon A. (red.) The European Union and National Defence Policy. Londen and New York: Routledge. 87-105.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.