Universiteit Leiden

nl en

Alfred van Staden

Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen

Naam
Prof.dr. A. van Staden
Telefoon
+31 71 527 8937
E-mail
a.van.staden@law.leidenuniv.nl

Voor meer informatie zie de Engelstalige profielpagina van prof. dr. A. van Staden.

Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Internationaal Publiekrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.37

Contact

 • Hoop Scheffer J.G. de, Staden A. van, Cleiren C.P.M., Gupta J., Hirsch Ballin E.M.H., Reisen M.E.H. van, Sie Dan Ho M., Urlings M.L.M., Voorhoeve J.J.C. & Oostenbrink T.D.J. (2017), The will of the people? The erosion of democracy under the rule of law in Europe = De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten nr. 104. Den Haag: AIV - BuZa.rapport
 • Staden A. van (9 maart 2017), Internationaal Leiderschap en Legitimiteit (Lezing).overig
 • Staden A. van (medeopsteller rapport & voorzitter voorbereidingscommissie) (2015), Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met nieuwe werkelijkheid. (Instability around Europa. Confrontation with new reality) nr. 94. Den Haag: Uitgave Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (medeopsteller en voorzitter van voorbereidingscommissie) (2015), Gedifferentieerde integratie. Verschillende routes in de EU-samenwerking (Differentiated integration. Different pathways in EU cooperation) nr. 98. Den Haag: Uitgave Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (2015), Instabiliteit rond Europa. Confrontatie met nieuwe werkelijkheid, Internationale Spectator 4(69): 1-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2014), De zoete droom van Europa's zachte macht. In: Kaars Sijpesteijn E.J. (red.) Europa en de Wereld. Amsterdam/Den Haag: VDE/EBN. 9-15.boekdeel
 • Staden A. van (2014), Het einde van de Koude Oorlog. Geen afscheid van de klassieke machtspolitiek, Internationale Spectator 4(68): 2-10.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2013), The European Union. International Actor with Handicaps. In: Schout A., Rood J. (red.) The Netherlands as an EU Member: Akward or Loyal Partner?. The Hague: Eleven International Publishing. 49-64.boekdeel
 • Staden A. van (2012), Europese democratie: een oxymoron?. In: Bootsma P., Braak B. van den, Verhey L. (red.) Kringen in de Hofvijver. 's-Herteogenbosch: Interfax. 9-15.boekdeel
 • Staden A. van (2011), De verzamelnaam BRICs: meer dan een modieuze etikettering?, Internationale Spectator 65(4): 177-181.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2011), Europa's rendez-vous met de geschiedenis: Venetië of Risorgimento?. In: Elias A.M., Breedveld-de Voogd C.G., Esch C.M., Heide C.J. van der (red.) Signora Senatrice Over recht, Onderwijs en Politiek. Den Haag: Boom. 149-156.boekdeel
 • Staden A. van & Coolsaet R. (2011), Nederland en België tijdens de (eerste) Koude Oorlog, 1949-1975. In: Hellema D., Coolsaet R., Stol B. (red.) Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940. Den Haag: Boom. 140-175.boekdeel
 • Coolsaet R. & Staden A. van (2011), Nederland en België tijdens de (eerste) Koude Oorlog. In: Hellema D., Coolsaet R., Stol B. (red.) Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940. Amsterdam: Boom. 140-175.boekdeel
 • Staden A. van (2011), Nederlands Europa-beleid. De kloof tussen retoriek en werkelijkheid, Internationale Spectator 65(3): 115-119.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2011), Nederlands veiligheidsbeleid en het Atlantische primaat. Over beknelde ambities en slijtende grondslagen. In: Hellema D., Segers M., Rood J. (red.) Bezinning op het Buitenland. Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld. Den Haag: Instituut Clingendael. 9-30.boekdeel
 • Staden A. van (2011), Nederlands veiligheidsbeleid en het Atlantisch primaat. In: Hellema D., Segers M., Rood J. (red.) Bezinning op het buitenland. Het Nederlandse buitenlands beleid in een onzekere wereld. Den Haag: Instituut Clingendael. 9-30.boekdeel
 • Staden A. van (2011), Wereldmachten in de overgang. In: Reyn S., Teftederija A. (red.) “Het is Oorrrlog!”, Friese Leermeester in de Haagse Beleidsfabriek. Den Haag: Ministerie van Defensie. 43-52.boekdeel
 • Staden A. van (2008), De roep om leiderschap in de internationale politiek. Assen: Van Gorcum.boek
 • Korthals Altes F., Beek A.L. ter, Borren S., Genugten W.J.M. van, Gonçalves-Ho Kang You L.Y., Plooij-van Gorsel P.C., Ruijter A. de, Sie Dhian Ho M., Staden A. van, Verrijn Stuart H.M. & Urlings M.L.M. (2008), De samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland: een zaak van wederzijds belang Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten nr. 61. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (2008), Op de boulevard van een gebroken droom: het uitblijven van een nieuwe wereldorde, Internationale Spectator : 14-18.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2008), The (ir)resistable temptation of privatising security, Security and Human Rights : 201-207.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2008), The political and legal force of the prohibition of force: assessing state behaviour, Leiden Journal of International Law : 995-1003.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2007), Between the rule of power and the power of rule. In search of an effective world order. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.boek
 • Staden A. van (2007), De inhuur van private militaire bedrijven. Een kwestie van verantwoordelijkheid. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (2007), De opkomst van China: theoretische kanttekeningen bij een advies, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken : 287-300.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2007), Met het oog op China. Op weg naar een volwassen relatie. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken.rapport
 • Staden A. van (10 oktober 2006), Laat de VS wereld leiden, maar dan anders. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (2006), Democratisering van de wereld: het transatlantische perspectief. In: Groen H., Kaars Sijpesteijn J. (red.) De slag om de globale democratie. Wormer: Immerc bv. 136-149.boekdeel
 • Staden A. van (2006), Nederland en de transatlantische samenwerking, Internationale Spectator : 568-572.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2006), Wat maakt het verschil? Het Amerikaanse beleid in 1956 en 2005, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken : 214-236.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2005), Close to Power. In: Mouritzen Hans, Wivel Anders (red.) The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration. London and New York: Routledge. 71-91.boekdeel
 • Staden A. van (2005), De paradox van het referendum, Internationale Spectator : 293-294.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2005), Perspectives and problems in transatlantic relations. In: Sijde B. van der (red.) The United States and Europe: Partners or Rivals?. The Hague: Pugwash Netherlands. 63-68.congresbijdrage
 • Staden A. van (2005), Power and Legitimacy. The quest for order in a unipolar world. The Hague: Netherlands Institute of International Relations.boek
 • Staden A. van (2005), The United States and the Rule of Law in International Affairs Bespreking van: Murphy J.F. (2005) The United States and the Rule of Law in International Affairs, Netherlands International Law Review : 429-432.boekbespreking
 • Staden A. van (5 oktober 2001), Enlargement and the Future Shape of the European Union (Lezing). Székesfehérvár.overig
 • Staden A. van (2001), De economische en politieke verankering van de monetaire eenwording in Europa. In: Rood J.Q.TH. (red.) Europa voltooid. Beschouwingen over de finaliteit van de Europese integratie. Den Haag: Instituut Clingendael. 79-96.'non-refereed' congresbijdrage
 • Staden A. van (2001), Het onweegbare opnieuw gewogen: Nederlands gewicht in de internationale schaal, Internationale Spectator 55(7-8): 344-350.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (28 november 2000), De Verenigde Staten: wereldpolitieagend tegen wil en dank? (Lezing). Zandvoort.overig
 • Staden A. van (2000), A Dutch View on CFSP. In: Missiroli A. (red.) Making the Common Foreign and Security Policy Work. Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs. 70-74.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Hacia una politica de seguridad y defensa europae, Politica Exterior 76(6): 95-129.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Het vergezicht van de Europese federatie, Internationale Spectator 54(9): 414-418.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Inleiding. In: Melissen J. (red.) Europese diplomatie. In de schaduw van Westfalen. Assen: Van Gorcum. 9-14.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Logic and Animal Spirits: The Cohesion of the Transatlantic Relationship in the New Millennium. In: Wijk R. de, Boxhoorn B., Hoekstra N. (red.) NATO after Kosovo. Tilburg: Tilburg University Press/Purdue Univ.Press. 139-152.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Machtsverhoudingen in de wereld van morgen, Internationale Spectator 54(1): 8-12.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Preface. In: Dijck P. van, Faber G. (red.) The External Economic Dimension of the European Union. Den Haag: Kluwer Law International. ix-xi.boekdeel
 • Staden A. van (2000), Same Bed, Same Dreams? Europe's Search for Autonomy in International Security, Bologna Center Journal of International Affairs III(1): 17-29.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (2000), Redactielid Internationale Spectator .tijdschriftredactie
 • Staden A. van, Homan C., Kreemers B., Pijpers A.E. & Wijk R. de (2000), Towards a European Strategic Concept. Den Haag: Instituut Clingendael.boek
 • Staden A. van (1999), The Bush Administration and the Development of a European Security Identity. Maastricht: European Institute of Public Administratiton. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Den Haag. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Ridderzaal in Den Haag. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Gastlezing. Vrij Universiteit Amsterdam. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Diverse gastlezingen. Zagreb, Almaty, Parijs, Stockholm, Lissabon, Berli. [overig]overig
 • Staden A. van (1999), Economisering van de Internationale Betrekkingen ? De Veronderstelde Omwenteling in de Internationale Politiek na de Koude Oorlog, Internationale Spectator 53(11): 612-617.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van, Labohm H.H.J. & Rood J.Q.Th. (1999), Eurodebat. Den Haag: Lemma.boek
 • Staden A. van (1999), For a Better Tomorrow. Asia-Europe Partnership in the 21st Century. Seoul: Asia-Europe Vision Group Secretariat.rapport
 • Staden A. van, Homan C., Wijk R. de & Zandee D. (1999), Krijgsmacht of Vredesmacht ? Keuzen voor de Nederlandse defensie in de 21e eeuw. Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.boek
 • Staden A. van (1999), Mission Impossible ? Europe's Role in Diplomacy and International Security. In: Genugten W.J.M. van (red.) Realism and Moralism in International Relations. Den Haag: Kluwer Law International. 63-70.boekdeel
 • Staden A. van (1999), NATO: the Only Game in Town, Internationale Spectator 53(4): 193-194.artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1999), Thuiswerkers en Afgezanten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Diplomatieke Posten. In: Melissen J. (red.) Diplomatie. Radarwerk van de Internationale Politiek. Assen: van Gorcum. 21-36.boekdeel
 • Staden A. van (1999), Wat is de NAVO ons eigenlijk nog waar ?. In: Hellema D (red.) 50 jaar NAVO en Nederland.. 15-22.congresbijdrage
 • Staden A. van (23 oktober 1998), Multilateral diplomacy and small power influence. The case of The Netherlands (Lezing). Den Haag.overig
 • Staden A. van & Labohm H.H.J. (16 september 1998), De wereldwijde gevolgen van de invoering van de euro. Het Financiële Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (1 september 1998), Voor reële invloed is een geloofwaardige krijgsmacht nodig. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Staden A. van (4 juni 1998), The pursuit of human rights in foreign policy. A comparison between France and The Netherlands (Lezing). Parijs.overig
 • Staden A. van (1998), Conflict Resolution in the Next Century. Possibilities and Limitations, Romanian Journal of International Affairs IV: 5-16.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1998), Das Gespenst der Euroe-Skepsis. Deutsch-Niederländische Perspektiven. In: Zentrum für Niederlande-Studien. Münster: Verlag Regensburg. 85-92.boekdeel
 • Staden A. van (1998), De euro: een uitdaging voor de dollar, Internationale Spectator 12(52): 613-617.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van, Labohm H.H.J. & Rood J.Q.Th. (1998), 'Europe' on the Threshold of the 21 st Century. Five Scenarios. Den Haag: Clingendael.boek
 • Staden A. van (1998), How Realistic is the Realist's Position on Human Rights?. In: Casterman M. (red.) The Role of the Nation-State in the 21st Century. Den Haag: Kluwer Law International. 63-70.boekdeel
 • Staden A. van (1998), Nederland en Europa, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 8(11): 4-8.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1998), Voorwoord. In: Dake A.C.A. (red.) Si Vis Pacem. Het Nederlandse defensiebeleid. Assen: Van Gorcum. 7-8.boekdeel
 • Staden A. van (1997), Das Gespenst der Euro-Skepsis: Deutsch-Niederlaendische Perspectiven. In: Aspeslagh R. (red.) Deutschland, die Niederlande und Europa. Den Haag: Clingendael. 24-31.boekdeel
 • Staden A. van (1997), De staatkundige toekomst van de Europese Unie. In: Wolters M., Kuin R. (red.) Het verdrag van Maastricht op de schop. Zutphen: Walburg Pers. 63-73.boekdeel
 • Staden A. van (1997), De uitbreiding van NAVO en EU in het licht van de herordening van Europa, Atlantisch Perspectief 21(3): 12-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), Einde Europese scheppingsdaden?, Internationale Spectator 51(7/8): 361-362.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), Europe's Security in the Context of Economic Globalization and Political Fragmentation. In: Reiter E. (red.) Europas Sicherheitspolitik im globalen Rahmen. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 17-29.boekdeel
 • Staden A. van (1997), Het streven naar conflictpreventie: mogelijkheden en beperkingen van het instrumentarium, Internationale Spectator 51(4): 12-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), Inleiding. In: Staden A. van (red.) Hedendaagse Diplomatie: Onmisbare schakel of, overbodige luxe?. Den Haag: N.I.V.I.B. 'Clingendael'. 5-9.boekdeel
 • Staden A. van (1997), Politieke wetenschap en politiek commentaar, Internationale Spectator 51(4): 12-15.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Staden A. van (1997), The Netherlands. In: Howorth J., Menon A. (red.) The European Union and National Defence Policy. Londen and New York: Routledge. 87-105.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie