Universiteit Leiden

nl en

Gemeenschappelijke impact Nieuwjaarsbrand Volendam

Pauline Aarten, universitair docent bij ISGA, en Vincent van der Vlies, research fellow bij ISGA, werden geïnterviewd door Nieuw-Volendam over hun recente onderzoek naar de gemeenschappelijke impact van nationale rampen.

‘Nieuwjaarsbrand, 20 jaar later’ is een werkgroep die inmiddels bijna 2 jaar bij elkaar komen. Pauline Aarten en Vincent van der Vlies zijn hier sinds enige tijd bij aangesloten. Ze willen samen met enkele studenten de impact dat het incident op de gemeenschap heeft gehad achterhalen. Er zijn wel onderzoeken naar de gevolgen van rampen, maar dit is op individueel niveau. Wat voor positieve en negatieve effecten heeft zo’n ramp dan op de gemeenschap?

Narratieve methode

In plaats van de veelgekozen methode om vragenlijsten te laten invullen door personen die de ramp of nasleep hebben meegemaakt, kozen de twee de narratieve methode. Dit wordt in andere landen al gebruikt, het levensverhaal van de persoon wordt aangehoord om te begrijpen hoe diegene reageert en handelt. Alle ervaringen die je opdoet maakt je eenmaal tot wie je nu bent en met deze methode achterhaal je de diepere laag.

Pauline: ‘Voor de direct betrokkenen blijft het verhaal altijd een onderdeel van het leven en daarom is het fijn de ruimte te geven en te laten blijken dat dat verhaal er nog steeds toe doet.’

Als je kijkt naar de Nieuwjaarsbrand in Volendam, zie je dat zowel de gebeurtenis als de gemeenschap uniek is. Dit is niet de laatste ramp die we mee gaan maken in Nederland. Het is dus goed om eerdere rampen en de lessen die we daaruit halen goed in kaart te brengen. Een dergelijke ramp heeft invloed op verschillende lagen.

Lees hier het volledige artikel van Nieuw-Volendam

Pauline Aarten is universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs. Ze behaalde haar doctoraat in de Criminologie door het bestuderen van voorwaardelijke straffen in Nederland. Sindsdien is haar focus verbreed door onderzoek te doen naar criminaliteit en slachtofferschap van zware misdrijven.

Vincent van der Vlies obtained his doctorate on Rail Transport Risks and Urban Planning  at the Radboud University  School of Management. Previously Vincent worked as project leader and senior advisor safety for an engineer’s company. Currently he is a managing consultant safety with Berenschot and research fellow with the Institute of Security and Global Affairs of Leiden University.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.