Universiteit Leiden

nl en

Marcel Cobussen in Trouw over hoe we geluid in de stad aangenamer kunnen maken

Lawaai kan de stad een kwelling maken voor het oor. Maar geluid kan een stad ook veraangenamen, mits goed vormgegeven. Daarvoor heb je kunstenaars nodig, zegt hoogleraar auditieve cultuur Marcel Cobussen in Trouw.

Geluidsecologie, of sonic ecology, is een relatief jonge wetenschap die zich bezighoudt met de manier waarop mensen geluiden ervaren en ook hoe geluid kan worden vormgegeven. Cobussen stelt dat er veel aandacht is voor lawaai, maar dat er nog weinig werk gemaakt wordt van geluid. ‘Er is nu minder lawaai. Maar steden zijn wel vaak monotoon, met één overheersend geluid. Dat is vervelend. Kijk, helemaal stil moet een stad niet zijn, want dan krijg je er een raar gevoel. In de stad moeten geluiden klinken. We hebben stedelijke en industriële geluiden heel lang gewaardeerd, omdat we ze associeerden met vooruitgang. Daar gaat het vaak om: de associatie die je hebt met een geluid.’

Als voorbeeld van geluidsvormgeving wordt de herinrichting van de Garenmarkt genoemd. Hier komt een ondergrondse parkeergarage met daar bovenop een park wat gebruikt kan worden voor evenementen. Omwonenden vreesden voor geluidsoverlast als er bijvoorbeeld concerten zouden worden gehouden. Een onderzoeksteam onder leiding van Cobussen gaf advies over hoe geluid het beste gedempt kan worden op het vernieuwde plein. Zo komt er een diversiteit aan bomen die elk een verschillende geluidsfrequentie dempen en worden paden en gazons licht glooiend gemaakt.

Lees het hele artikel met Marcel Cobussen in Trouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.