Universiteit Leiden

nl en

Friso Stevens in de Volkskrant over Chinese investeringsdrift

Friso Stevens, buiten promovendus aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden, schreef in de Volkskrant over de Chinese investeringsdrift. “De strategie is erop gericht om China in zeven jaar de dominante speler in het hoogtechnologische spectrum te laten zijn.”

Op het Chinese Boao Forum sprak premier Rutte eerder deze maand een vurig pleidooi uit voor een vrij en eerlijk internationaal handelsregime. Dat Rutte koos voor het ‘Chinese Davos’ om te ageren tegen handelsprotectionisme is opvallend, temeer gezien zijn speech inhoudelijk nauw aansloot bij de retoriek van president Xi Jinping. Rutte onderschreef in zijn bijdrage de Chinese slogan van het forum aangaande een open en innovatiegerichte wereldeconomie. Protectionisme was volgens de liberale premier een kwalijke reflex, die niet alleen gedeelde welvaart maar ook gedeelde ideeën in de weg staat.

Duits-Franse Investeringsconsensus

Mede naar aanleiding van de toegenomen binnenlandse repressie onder Xi Jinping en een assertiever buitenlands beleid, lijkt het debat onder zowel Amerikaanse als West-Europese politici, beleids- en opiniemakers definitief te zijn gekanteld ten faveure van een meer sceptische benadering van de Chinese intenties. Daar waar Europa zich lang kon onttrekken aan de Sino-Amerikaanse machtsstrijd over de normen en het handelen binnen de liberale wereldorde, lijken in ieder geval de leidende economieën Duitsland en Frankrijk nu de Amerikaanse consensus te naderen als het gaat om handel.

Afwijkende koers

Nederland, bij monde van premier Rutte, heeft op het Boao Forum dus duidelijk voor een afwijkende koers gekozen. Of het verstandig is om Nederland zo sterk te positioneren als de absolute vrijhandelskampioen van de EU is de vraag.

Lees hier het volledige artikel

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.