Universiteit Leiden

nl en

In memoriam Prof. Galjart (1933 -2016)

Afgelopen woensdag 10 februari is Prof.dr.ir. Benno F. Galjart op 82 jarige leeftijd overleden. Prof. Galjart was van 1974 tot 1 november 1998 hoogleraar in de Algemene Sociologie van de Niet-Westerse Volken aan het Instituut Culturele Antropologie van de Universiteit Leiden.

Prof. Benno Galjart zette zich vooral in voor een sociologische benadering van niet-westerse samenlevingen, naast de meer antropologische benadering op het Instituut voor Culturele Antropologie. In die tijd bestond er nog een sterke tweedeling binnen het Instituut met twee afzonderlijke afstudeerrichtingen: culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen. Zijn eigen specialisatie was Zuid-Amerika, maar in zijn onderwijs en onderzoek heeft hij altijd gezocht naar regio overstijgende thema’s en theorievorming, waarvoor hij aansluiting zocht bij de algemene sociologie.

Naast zijn theoretische belangstelling zette hij zich ook in voor de toepassing van sociologische inzichten in ontwikkelingswerk. Zijn Wageningse achtergrond is hier zeker op van invloed geweest.  Interessant in dit verband is bijvoorbeeld zijn werk op het thema ‘onderhoud’. Ook was Galjart jarenlang actief betrokken bij het Programma voor Milieu en Ontwikkeling, een samenwerkingsverband tussen ons Instituut en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. Prof. Galjart heeft 20 promovendi begeleid, waaronder verschillende afkomstig uit Zuid-Amerika. 

We wensen zijn vrouw Loes, kinderen en andere nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het Instituutsbestuur,

Gerard Persoon
Wetenschappelijk directeur


Meer informatie

Voor informatie over de crematieplechtigheid op 17 februari 2016, zie de rouwkaart.
 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.