Universiteit Leiden

nl en

ERC Consolidator Grant voor Erik Bähre

Antropoloog Erik Bähre heeft een Consolidator Grant gekregen van de European Research Council (ERC) voor onderzoek naar de moraliteit van levensverzekeringen.

Internationaal onderzoek

Erik Bähre

Met de ERC beurs van vijf jaar kan Bähre het onderzoeksproject ‘Moralising Misfortune: A Comparative Anthropology of Commercial Insurance’ financieren. Binnen dit project zal onderzoek worden gedaan in Brazilië, Frankrijk, India, Nederland en de Verenigde Staten gericht op publieke debatten, verzekerden en hun persoonlijke netwerken en mensen die vanwege hun werk met verzekeringen te maken hebben zoals actuarissen, verzekeringsagenten en begrafenisondernemers.

Moraliteit, solidariteit en verzekeringen

De financiële wereld wordt soms als een bedreiging gezien, stelt Bähre. In het publieke debat ontstaat daardoor het beeld van een sector die gedreven is door egoïsme en die er voor zorgt dat waarden alleen nog maar in geld kunnen worden uitgedrukt. Tegelijk is verzekeren ook een vorm van solidariteit die het makkelijker kan maken om voor mensen, zoals nabestaanden, te zorgen. Hoe verhoudt de solidariteit van commerciële verzekeraars zich tot andere bronnen van solidariteit, zoals familie, het verenigingsleven of de staat? Welke overwegingen hebben mensen om wel of geen verzekeringsproducten te kopen en in hoeverre heeft de financiële crisis van 2007 hier invloed op?

Verstrengeling privéleven met financiële sector

Een belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek is dat mensen geen calculerende machines zijn die alleen maar gedreven worden door eigen belang en het eigen geluk. Zo is het overlijden van een familielid of dierbare meestal een persoonlijke en emotionele gebeurtenis. Tegelijkertijd worden nabestaanden geconfronteerd met technische en soms bureaucratische procedures van verzekeraars. Hoe zien mensen de verstrengeling van het privéleven met de financiële sector? Ervaren zij verzekeraars als een hulp of last of wellicht beiden?

Wat is economie?

Om te weten wat een economie is of zou moeten zijn is het essentieel om inzicht te hebben in hoe moraliteit en machtsverhoudingen de economie vorm geven. Vanaf september 2016 zal Bähre zijn onderzoek hier aan gaan wijden in samenwerking met vier promovendi.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.