Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Doorstroomprogramma voor tweedegraadsbevoegden

Voor docenten die in het bezit zijn van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid (behaald via het hbo) voor de vakken geschiedenis, Engels, Duits, Frans of Nederlands zijn met de Faculteit der Geesteswetenschappen afspraken gemaakt over een doorstroomprogramma.

Door middel van een pre-master kom je op wo-bachelorniveau daarna volg je een master in jouw vakgebied. Hierna kun je via een verkort traject van de master Leraar VHO de eerstegraads onderwijsbevoegdheid behalen. 

De omvang van het totale programma bedraagt, afhankelijk van het schoolvak, ongeveer 150 EC:

  • Pre-master in het vakgebied (60 EC)
  • Master in het vakgebied (60 EC)
  • Verkort traject van de master Leraar VHO (30 EC)

De totale duur van dit traject is minimaal 2,5 jaar bij voltijd studie (60 EC staat voor één jaar studie in voltijd). Studenten met een baan in het voortgezet onderwijs doen doorgaans 4,5 jaar over het gehele doorstroomprogramma.

Zie de volgende websites voor informatie over de doorstroomprogramma's:

>> Geschiedenis en staatsinrichting
>> Engels
>> Duits
>> Frans
>> Nederlands

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo en vmbo) en mbo.

Met vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van de betrokken opleidingen of van het ICLON.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.