Universiteit Leiden

nl en

Peter Meel

Director of Research

Name
Dr. P.J.J. Meel
Telephone
+31 71 527 2654
E-mail
p.j.j.meel@hum.leidenuniv.nl

Peter Meel is Director of Research at the Institute for History.

More information about Peter Meel

Spreekuur / Hours

Na afspraak / by appointment

Fields of interest

As a Caribbeanist I am particularly fascinated by processes of continuity and change shown by postcolonial multi-ethnic societies. My focus is on the Dutch Caribbean, primarily on the political and cultural history of Suriname following World War II. Through the ages this country has experienced a series of remarkable stages and dramatic episodes, evolving from an exploitation colony from the 17th century onwards to become a semi-autonomous colony in 1954 and an independent republic in 1975. These developments have left a complex legacy, bearing distinct political, socio-economic and cultural features which have had a profound effect on Suriname’s post-independence history. It is my belief that a successful examination of Suriname’s 20th century history requires extensive archival research, oral history and literature study, and is most rewarding when it centres on the role of nationalism, class, ethnicity, political culture and regional/global integration. In-depth knowledge of Suriname’s major dynamics and transformations can be obtained best when holding to a Surinamese perspective and using a Caribbean context.

Keywords: (Dutch) Caribbean politics and culture; colonisation, decolonisation and regional/ global integration; contemporary Surinamese history.

Curriculum vitae

1984 MA Groningen University (major: Contemporary History,
minors: Cultural Anthropology and Dutch Literature)
1985 - 1990 Research Assistant Caribbean Department, Royal Institute
of Linguistics and Anthropology (KITLV) in Leiden
1990 - 1994 Secretary Foundation for Historical Research (SHO), Netherlands
Organisation for Scientific Research (NWO) in The Hague
1995 - 1998 Secretary Foundation for Language, Speech and Logic (TSL),
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) The Hague
1998 - 1999 Visiting Scholar Caribbean Department, Royal Institute of Linguistics
and Anthropology (KITLV) in Leiden
1999 PhD Utrecht University
1999 - 2002 Senior Staff Member Humanities Department, Netherlands
Organisation for Scientific Research (NWO) The Hague
2002 - 2005 Deputy Director Humanities Department, Netherlands Organisation
for Scientific Research (NWO) in The Hague (First Half of 2004 Visiting Scholar Caribbean Department, Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITLV) in Leiden)
2005 - present Director of Research Leiden University Institute for History

Major publications

2018
‘Javanese in Suriname. Between Multi-ethnicity and Nationalism’ in: Rosemarijn Hoefte and Peter Meel (eds), Departing from Java. Javanese Labour, Migration and Diaspora, p. 238-266. Copenhagen: NIAS Press.

2017
Jakarta and Paramaribo Calling. Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?’ (open access), New West Indian Guide 91 (3-4): 223–259.

2015
‘Henck Arron en de staatsgreep van 25 februari 1980’, OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 34 (1/2) 10-24.

‘Iding Soemita. Politiek leider van de Surinaamse Javanen en de verlokkingen van het land van herkomst’ in: Anita van Dissel, Maurits Ebben en Karwan Fatah-Black (red.), Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, p. 223-241. Zutphen: Walburg Pers.

‘Paramaribo: Myriad Connections, Multiple Identifications’ in: C.A.P. Antunes and J.J.L. Gommans (eds.), Exploring the Dutch Empire: Agents, Networks and Institutions, 1600-2000, p. 131-164. London: Bloomsbury.

2014
Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 745p.

2011
‘Continuity through Diversity: The Surinamese Javanese Diaspora and the Homeland Anchorage’, Wadabagei, A Journal of the Caribbean and Its Diasporas vol. 13, no. 3, p. 95-134.

‘Divergent directions: Race, Culture and Class in the Works of Anton de Kom and Caribbean Contemporaries’ in: Brian Meeks (ed.), M.G. Smith. Social Theory and Anthropology in the Caribbean and Beyond, p. 221-243. Kingston: Ian Randle.

‘De Javaanse diaspora in Suriname en de notie van een thuisland’ in: J. Thomas Lindblad en Alicia Schrikker (red.), Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Prof. dr. Leonard Blussé, p. 403-421. Franeker: Van Wijnen.

2009
‘Anton de Kom and the Formative Phase of Surinamese Decolonization’, New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids 83 (3/4) 249-280.

2008
‘Terughoudende staat, opkomende natie. Surinaamse helden en heldinnen’ in: Rosemarijn Hoefte, Peter Meel en Hans Renders (red.), Tropenlevens. De (post)koloniale biografie, pp. 236-262. Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij.

‘Henck Arron. De politicus’ in: Rosemarijn Hoefte, Peter Meel en Hans Renders (red.), Tropenlevens. De (post)koloniale biografie, pp. 171-194. Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij.

2007
‘Vóór de herinnering en tegen het vergeten. Historisch bewustzijn en persoonlijke integriteit bij Ellen Ombre’ in: Peter Meel en Hans Ramsoedh (red.), Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname, pp. 244-261. Amsterdam: Bert Bakker.

2006
‘Deining om een gedicht. De geest van Dobru en de agenda van Nederland in Suriname’, Ons Erfdeel 49 (4) 499-506.

2005
‘Cirkelen rond een kwal op het strand. Kanttekeningen bij Edwin Marshalls geschiedenis van het Surinaamse nationalisme’, OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek 24 (1) 208-221.

2004
‘De kracht van christelijk kolonialisme; Rooms-katholicisme en hindoeïsme in het werk van Bea Vianen en Shrinivāsi’ in: Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg (red.), Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur. Opgedragen aan Bert Paasman, pp. 465-477. Leiden: KITLV Uitgeverij.

‘Dilemma’s van vrijheid in de romans van Bea Vianen’, OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek 23 (1) 57-73. [Also published in Nederlands in Suriname. Tijdschrift van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici 9 (1) augustus, pp. 6-13.]

2001
‘Menselijke waardigheid als voertuig van emancipatie. Surinaamse geschiedschrijving en geschiedschrijving over Suriname’, OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 20 (2) 224-240.

‘Not a Splendid Isolation. Suriname’s Foreign Affairs’ in: Rosemarijn Hoefte and Peter Meel (eds), 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society, pp. 128-154. Kingston: Ian Randle Publishers/Leiden: KITLV Press.

1999
‘Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961’, Leiden: KITLV Uitgeverij. 450p.

1998
‘De Ronde Tafel Conferentie van 1961: Nederland en Suriname in het spanningsveld van vrijheid, gelijkwaardigheid en gebondenheid’, Tijdschrift voor Geschiedenis 111: 411-432.

‘Towards a typology of Suriname nationalism’, New West Indian Guide 72 (3/4) 257-281.

1997
‘Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961)’. Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel. Utrecht: CLACS/IBS. 625p.

1994
‘Verbroederingspolitiek en nationalisme: het dekolonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 109 (4) 638-659.

1993
‘The march of militarization in Suriname’ in: Anthony Payne and Paul Sutton (eds), Modern Caribbean Politics, pp. 125-146, 305-307. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press.

1990
‘A reluctant embrace: Suriname's idle quest for independence’ in: Gary Brana-Shute (ed.), Resistance and rebellion in Suriname: old and new, pp. 259-289. Williamsburg: College of William and Mary. [Studies in Third World Societies 43]

‘Money talks, morals vex; The Netherlands and the decolonization of Suriname 1975-1990’, European Review ofLatin American and Caribbean Studies 48 (1) 75-98.

Director of Research

 • Faculty of Humanities
 • Institute for History
 • Algemene Geschiedenis

Work address

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 0.19a

Contact

 • Meel P.J.J. (29 October 2019), Het land van ooit of het land van nooit? Over vertrouwen in de Surinaamse politiek (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (2019), Review of: Margriet Fokken (2018) Beyond Being Koelies and Kantráki. Constructing Hindostani Identities in Suriname in the Era of Indenture, 1873-1921, 134(2).book review
 • Hoefte R. & Meel P.J.J. (2018), Introduction. In: Hoefte R., Meel P.J.J. (Eds.) Departing from Java; Javanese Labour, Migration and Diaspora. no. 66 Copenhagen: NIAS Press. 1-25.book chapter
 • Meel P.J.J. (2018), Javanese in Suriname: Between Multi-ethnicity and Nationalism. In: Hoefte R., Meel P.J.J. (Eds.) Departing from Java; Javanese Labour, Migration and Diaspora. no. 66 Copenhagen: NIAS Press. 238-266.book chapter
 • Meel P.J.J. (2017), Jakarta and Paramaribo Calling. Return Migration Challenges for the Surinamese Javanese Diaspora?, New West Indian Guide 91(3-4): 223–259.article in journal
 • Meel P.J.J. (2016), Review of: Evert G. Gonesh (2015) Jagernath Lachmon. Verbroederingspolitiek in Suriname, Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis 35(1/2): 353-355.book review
 • Meel P.J.J. (2016), Review of: Wim Bakker (2016) Srefidensi. De politiek van natievorming, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 35(1/2): 355-357.book review
 • Meel P.J.J. (2016), Naar een inclusieve samenleving. Suriname veertig jaar onafhankelijk, Ons Erfdeel 59(1): 100-105.article in journal
 • Meel P.J.J. (14 December 2015), Een vanzelfsprekende mijlpaal of een geforceerde breuk: Henck Arron en de onafhankelijkheid van Suriname [Museum Volkenkunde, Leiden, December 14, 2015] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (25 November 2015), Henck Arron [Forty years of Surinamese independence, Wijkcentrum Kormelink, Amsterdam, November 25, 2015] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (22 November 2015), Henck Arron and the independence of Suriname for Welgeïnformeerd(Radio Tamara) [interview].radio interview
 • Meel P.J.J. (10 October 2015), Suriname van nu richt zich op regio. De Volkskrant, Opinie: 20-21.article in magazine/newspaper
 • Meel P.J.J. (4 August 2015), Dutch archives: the Surinamese coup d’état of 1980 and the December killings of 1982 for Een Vandaag(NPO Radio 1) [interview].radio interview
 • Meel P.J.J. (29 May 2015), Na verkiezing komt het echte werk. Suriname: Tweede termijn voor Desi Bouterse. Het Parool, Het laatste woord: 22.article in magazine/newspaper
 • Meel P.J.J. (22 March 2015), Interview about Man van het moment for Welgeïnformeerd(Radio Tamara) [interview].radio interview
 • Meel P.J.J. (8 March 2015), Public interview about Man van het moment [Vereniging Ons Suriname, Amsterdam, March 8, 2015] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (8 February 2015), Henck Arron en de staatsgreep van 25 februari 1980 [Sociëteit de Waterkant, Pulchri Studio, The Hague, February 8, 2015] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (15 January 2015), Man van het Moment [History students, Anton de Kom University of Suriname, Paramaribo, January 15, 2015] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (13 January 2015), De Nationale Partij Suriname (NPS) en de parlementaire verkiezingen in Suriname [Grun Dyari, Paramaribo, Suriname, January 13, 2015] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (9 January 2015), Presentation 'Man van het Moment' [Nationaal Archief Suriname, Paramaribo, January 9, 2015] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. (2015), Henck Arron en de staatsgreep van 25 februari 1980, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 34(1-2): 10-24.article in journal
 • Meel P.J.J. (2015), Iding Soemita. Politiek leider van de Surinaamse Javanen en de verlokkingen van het land van herkomst. In: Dissel A.M.C. van, Ebben M.A, Fatah-Black K.J. (Eds.) Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zutphen: Walburg Pers. 223-241.book chapter
 • Schuster J., Bakker F., Berg M.van den, Fatah-Black K.J., Gyssels K., Meel P.J.J., Pijl Y., van der, Ramsoedh H. & (2015), OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied, 34 (1+2), Member of editorial staff .editorship of journal
 • Meel P.J.J. (2015), Paramaribo: Myriad Connections, Multiple Identifications. In: Antunes C.A.P., Gommans J.J.L. (Eds.) Exploring the Dutch Empire: Agents, Networks and Institutions, 1600-2000. London: Bloomsbury. 131-164.book chapter
 • Meel P.J.J. (2015), Recensie Review of: Nina Jurna, Pepijn Reeser (2015) Desi Bouterse. Een Surinaamse realiteit, Desi Bouterse. Een Surinaamse tragedie, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 34(1-2): 121-124.book review
 • Meel P.J.J. (7 December 2014), The archives of the 1980 coup d’état in Suriname for Welgeïnformeerd(Radio Tamara) [interview].radio interview
 • Meel P.J.J. (30 November 2014), Man van het Moment for Onvoltooid Verleden Tijd (OVT)(NPO Radio 1) [interview].radio interview
 • Meel P.J.J. (22 November 2014), Man van het Moment. Een politieke biografie van Henck Arron [Amsterdam Public Library, Amsterdam, November 22, 2014] (Lecture).other
 • Meel P.J.J. & Klinkers E. (15 November 2014), Open archief over staatsgreep Suriname. De Volkskrant, Opinie & Debat: 31.article in magazine/newspaper
 • Meel P.J.J. (2014), Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker.book
 • Schuster J., Bakker F., Berg M.van den, Gyssels K., Fatah-Black K.J., Klinkers E., Meel P.J.J., Medendorp C., Pijl Y.van der & Ramsoedh H. (2014), OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied, 33 (1+2), Member of editorial staff .editorship of journal
 • Schuster J., Bakker F., Berg M. van den, Gyssels K., Hoefte R., Klinkers E., Meel P.J.J., Medendorp C., Pijl Y. van der, Ramsoedh H., Smeulders V. & Fatah K.J. (2013), OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied, 32 (2), Member of editorial staff .editorship of journal
 • Meel P.J.J. (2013), Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied Review of: Kagie Rudie (2012) Bikkel. Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime., Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis 32(1): 117-119.book review
 • Meel P.J.J. (2013), Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied Review of: Trommelen, Jeroen (2013) Gowtu. Klopjacht op het Surinaamse goud., Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis 32(2): 122-123.book review
 • Meel P.J.J. (2013), Oso. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied Review of: Winkels W.E.H. (2013) De Toover-lantaarn van Mr. Furet, Suriname, 1840, Libri Musei Surinamensis, Oso: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis 32(2): 118-120.book review
 • Meel P.J.J. (2011), Continuity through Diversity: The Surinamese Javanese Diaspora and the Homeland Anchorage, Wadabagei 13(3): 95-134.article in journal
 • Meel P.J.J. (2011), De Javaanse diaspora in Suriname en de notie van een thuisland. In: Lindblad J.Th., Schrikker A.F. (Eds.) Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Prof. dr. Leonard Blussé. Franeker: Van Wijnen. 403-421.book chapter
 • Meel P.J.J. (2011), Divergent directions: Race, Culture and Class in the Works of Anton de Kom and Caribbean Contemporaries. In: Meeks B. (Ed.) M.G. Smith. Social Theory and Anthropology in the Caribbean and Beyond. Kingston: Ian Randle. 221-243.book chapter
 • Meel P.J.J. (2011), Recensie Review of: Mohammed P. (2009) Imaging the Caribbean; Culture and visual translation, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 30: 417-419.book review
 • Meel P.J.J. (2010), Een beslissend jaar. In: Leerdam J., Beyer N. (Eds.) Suriname en ik. Persoonlijke verhalen van bekende Surinamers over hun vaderland. Amsterdam: Meulenhoff. 112-117.book chapter
 • Meel P.J.J. (2010), Review of: Marshall E. (2010) De arbeiders zijn me heilig. Fred Derby, vakbondsleider en politicus. Een biografie, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek 29: 362-365.book review
 • Meel P.J.J. (2009), Anton de Kom and the Formative Phase of Surinamese Decolonization’, New West Indian Guide 83(3/4): 249-280.article in journal
 • Meel P.J.J. (2009), Review of: Fergus MacKay ‘Moiwana zoekt gerechtigheid. De strijd van een Marrondorp tegen de staat Suriname’, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek 28: 141-144.book review
 • Meel P.J.J. (2008), Boekbespreking Review of: Heuman Gad|Blouet Olwyn M. (2006|2007) 'The Caribbean"|‘The Contemporary Caribbean. History, Life and Culture since 1945’, Itinerario, European Journal of Overseas History XXXII: 162-165.book review
 • Meel P.J.J. (2008), Henck Arron. De politicus. In: Hoefte Rosemarijn, Meel Peter, Renders Hans (Eds.) Tropenlevens. De (post)koloniale biografie.. Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij. 171-194.book chapter
 • Meel P.J.J. & Hoefte R.M.A.L. (2008), Inleiding. In: Hoefte Rosemarijn, Meel Peter, Renders Hans (Eds.) Tropenlevens. De (post)koloniale biografie... 11-15.book chapter
 • Meel P.J.J. (2008), Terughoudende staat, opkomende natie. Surinaamse helden en heldinnen. In: Hoefte Rosemarijn, Meel Peter, Renders Hans (Eds.) Tropenlevens. De (post)koloniale biografie.. Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij. 236-262.book chapter
 • Hoefte R.M.A.L., Meel P.J.J. & Renders H. (Eds.) (2008), Tropenlevens. De (post)koloniale biografie.. Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij.editorship of book
 • Meel P.J.J. (2007), Boekbespreking Review of: Kamp R. van de, Mohr R. (2006) 'Onder vreemde vlag' & 'Yes, massa, yes; Ein Roman', OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 2: 385-388.book review
 • Meel P.J.J. & Ramsoedh H. (Eds.) (2007), Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. Amsterdam: Bert Bakker.editorship of book
 • Meel P.J.J. & Ramsoedh H. (2007), Inleiding. In: Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. Amsterdam: Bert Bakker. 7-17.book chapter
 • Meel P.J.J. (2007), Vóór de herinnering en tegen het vergeten. Historisch bewustzijn en persoonlijke integriteit bij Ellen Ombre. In: Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. Amsterdam: Bert Bakker. 244-261.book chapter
 • Meel P.J.J. (2006), Boekbespreking Review of: Dijck P. van (2004) De toekomst van de relatie Nederland-Suriname, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 25: 129-131.book review
 • Meel P.J.J. (2006), Boekbespreking Review of: Horst L. van der (2004) Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4: 142-143.book review
 • Meel P.J.J. (2006), Deining om een gedicht. De geest van Dobru en de agenda van Nederland in Suriname, Ons Erfdeel 49(4): 499-506.article in journal
 • Meel P.J.J. (2005), Cirkelen rond een kwal op het strand. Kanttekeningen bij Edwin Marshalls geschiedenis van het Surinaamse nationalisme, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 24(1): 208-221.article in journal
 • Meel P.J.J. (2004), Boekbespreking Review of: Terborg J. (2002) Liefde en conflict. Seksualiteit en gender in de Afro-Surinaamse familie, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 23: 157-162.book review
 • Meel P.J.J. (2004), De kracht van christelijk kolonialisme; Rooms-katholicisme en hindoeïsme in het werk van Bea Vianen en Shriniv¿si. In: Kempen M. van, Verkruijsse P., Zuiderweg A. (Eds.) Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur. Opgedragen aan Bert Paasman. Leiden: KITLV Uitgeverij. 465-477.book chapter
 • Meel P.J.J. (2004), De lange weg naar eigenheid, Poëziekrant 28(1/2): 22-29.article in journal
 • Meel P.J.J. (2004), Dilemma's van vrijheid in de romans van Bea Vianen, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 23(1): 57-73.article in journal
 • Meel P.J.J. (2004), Surinaamse letteren in meervoudig perspectief, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 23(1): 6-10.article in journal
 • Meel P.J.J. (2002), Boekbespreking Review of: Oostindië G.J., Klinkers I.A.J. (2001) Knellende Koninkrijksbanden: het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 21: 380-383.book review
 • Meel P.J.J. (2002), De echo van wegstervende ketelmuziek ofwel de wereld volgens P.C. Emmer, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 21(2): 398-403.article in journal
 • Meel P.J.J. (2002), Dimensies van onafhankelijkheid: de Surinaamse ervaring, BMGN 113 117(2): 185-203.article in journal
 • Hoefte R.M.A.L. & Meel P.J.J. (2001), 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press.book
 • Meel P.J.J. (2001), Menselijke waardigheid als voertuig van emancipatie. Surinaamse geschiedschrijving en geschiedschrijving over Suriname, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 20(2): 224-240.article in journal
 • Meel P.J.J. (2001), Not a Splendid Isolation. Suriname's Foreign Affairs. In: Hoefte R.M.A.L., Meel P.J.J. (Eds.) 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press. 128-154.book chapter
 • Hoefte R.M.A.L. & Meel P.J.J. (2001), Twentieth-Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society. In: Hoefte R.M.A.L., Meel P.J.J. (Eds.) 20th Century Suriname: Continuities and Discontinuities in a New World Society. Kingston/Leiden: Ian Randle Publishers/KITLV Press. xiii-xvi.book chapter
 • Meel P.J.J. (15 July 2000), Kilte moet uit relatie met Suriname. NRC Handelsblad.article in magazine/newspaper
 • Meel P.J.J. (2000), Boekbespreking Review of: Slory M. (2000) In de straten en in de bladeren, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 19: 348-349.book review
 • Meel P.J.J. (2000), Boekbespreking Review of: Kempen M. van (1999) Mama Sranan. 200 jaar Surinaamse verhaalkunst, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 19: 346-348.book review
 • Meel P.J.J. (2000), Boekbespreking Review of: 1949 16 januari 1999. Gedenkboek 50 jaar Vooruitstrevende Hervormings-Partij, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 19: 137-138.book review
 • Meel P.J.J. (2000), Boekbespreking Review of: Ledgister F.S.J. (1995) Class alliances and the liberal authoritarian state. The roots of post-colonial democracy in Jamaica, Trinidad and Tobago, and Surinam, New West Indian Guide 74: 2002-2004.book review
 • Meel P.J.J. (1999), Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961. Leiden: KITLV Uitgeverij.book
 • Meel P.J.J. (1998), De Ronde Tafel Conferentie van 1961: Nederland en Suriname in het spanningsveld van vrijheid, gelijkwaardigheid en gebondenheid, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 111: 411-432.article in journal
 • Meel P.J.J. (1998), Towards a typology of Suriname nationalism, New West Indian Guide 72(3-4): 257-281.article in journal
 • Meel P.J.J. (24 November 1997), Nederland moet Suriname loslaten. NRC Handelsblad.article in magazine/newspaper
 • Meel P.J.J. (1997), Boekbespreking Review of: Khemradj R. Suriname jaarboek 1995, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 16: 111-112.book review
 • Meel P.J.J. (1997), Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel. Utrecht: CLACS/IBS.book
 • Meel P.J.J. (1996), Boekbespreking Review of: Dew E.M. (1994) The Trouble in Suriname, 1975-1993, New West Indian Guide 70: 328-330.book review
 • Meel P.J.J. (1996), Boekbespreking Review of: Brahim A.J. Suriname in het jaar 2000, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 15: 106-108.book review
 • Meel P.J.J. (1995), Boekbespreking Review of: Schalkwijk M. Suriname, het steentje in de Nederlandse schoen, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 14: 238-240.book review
 • Meel P.J.J. (1995), Boekbespreking Review of: Wijntuin E.L.A. Reflekties uit een politiek verleden, OSO: Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied 14: 237-238.book review
 • Werkgroep Caraïbische Letteren, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde Lid
This website uses cookies.  More information.