Universiteit Leiden

nl en

Harold Koster

Professor Company Law

Name
Prof.mr. H. Koster
Telephone
+31 71 527 7235
E-mail
h.koster@law.leidenuniv.nl

Harold Koster is a Professor of Company Law at the Institute of Private Law and is Head of the Department of Company Law.

More information about Harold Koster

Harold Koster joined Leiden Law School's Department of Company Law in March 2020 and is now Head of Department. His research and teaching focus on company law. He is also a Professor of Arbitration Law at the University of Dubai and Deputy Judge at the Amsterdam Court of Appeal.

Professor Company Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B2.31

Contact

Publications

 • Wolters Kluwer Medewerker cursus Belastingrecht (online handboekenserie)
 • Wolters Kluwer Redacteur tijdschrift Bedrijfsjuridische berichten
 • Stichting Opleiding Belastingadviseurs (NOB) Docent Fusies, overnames en herstructureringen
 • Wolters Kluwer Medewerker tijdschrift Ondernemingsrecht
 • SDU Medewerker WPNR
 • University of Dubai Hoogleraar Arbitration Law (honorair)
 • Wolters Kluwer Medewerker Groene serie rechtspersonen
 • Boom Juridische Uitgevers Hoofdredacteur Tijdschrift Onderneming en Financiering (O&F)
 • Sweet & Maxwell Country correspondent tijdschrift International Company and Commercial Law Review
 • SDU Redacteur JBN
 • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger
 • M.A.D. Lex Hoofdredacteur Hero (www.online-hero.nl)
 • Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (lid bestuur) De stichting verzorgt onderwijs/opleidingen voor bedrijfsjuristen
This website uses cookies.  More information.