Universiteit Leiden

nl en

Harold Koster

Scientific Director/Professor Company Law/Head of department

Name
Prof.mr. H. Koster
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
h.koster@law.leidenuniv.nl

Harold Koster is Professor of Company Law at the Institute of Private Law (Department of Company Law).

More information about Harold Koster

Harold Koster has joined the Department of Company Law at the Leiden Law School in March 2020. He holds a concurrent position as Head of Department. His research and teaching focusses on company law. He is also professor of arbitration law, University of Dubai, and deputy judge Court of Appeal Amsterdam.

Scientific Director/Professor Company Law/Head of department

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B2.31

Contact

Publications

 • Wolters Kluwer Medewerker cursus Belastingrecht (online handboekenserie)
 • Wolters Kluwer Redacteur tijdschrift Bedrijfsjuridische berichten
 • Stichting Opleiding Belastingadviseurs (NOB) Docent Fusies, overnames en herstructureringen
 • Wolters Kluwer Medewerker tijdschrift Ondernemingsrecht
 • SDU Medewerker WPNR
 • University of Dubai Hoogleraar Arbitration Law (honorair)
 • Wolters Kluwer Medewerker Groene serie rechtspersonen
 • Boom Juridische Uitgevers Redacteur Tijdschrift Onderneming en Financiering (O&F)
 • Sweet & Maxwell Country correspondent tijdschrift International Company and Commercial Law Review
 • SDU Redacteur JBN
 • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger
 • M.A.D. Lex Hoofdredacteur Hero (www.online-hero.nl)
This website uses cookies.  More information.