Universiteit Leiden

nl en

Cornelis de Groot

Associate Professor

Name
Mr. C. de Groot
Telephone
+31 71 527 7234
E-mail
c.degroot@law.leidenuniv.nl

Cees de Groot is senior lecturer in Company Law at the University of Leiden, Institute for Private Law, Company Law Department since 2005.

More information about Cornelis de Groot

Cees de Groot graduated in 1985 in social-economic law from the University of Groningen in the Netherlands. During the final year of his studies he worked as an undergraduate research assistant with the deparment of European and economic law. He then went on to work at the University of Leiden, first as a researcher in the field of labor law, then as a lecturer in commercial law and company law, and he is now a senior lecturer in company law at Leiden Law School. Cees de Groot was awarded his Ph.D.-degree in 1990 on defending his thesis Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective.

Within company law the interests of Cees de Groot are primarily in the fields of governance, including corporate governance as well as semi-public sector and civil society governance, co-determination law and partnerships.

Associate Professor

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B2.36

Contact

 • Nijland J. & Groot C. de (20 April 2020), Corporate raiders at the gate: Screening of investments in Dutch companies by non-EU parties. Leiden Law Blog [blog entry]. other
 • Nijland J. & Groot C. de (14 April 2020), ‘Corporate raiders at the gate’: screening van overnames van Nederlandse ondernemingen door niet-EU partijen. Leiden Law Blog [blog entry]. other
 • Groot C. de & Nijland J. (6 April 2020), Corona en aandeelhouders­vergaderingen van NV’s en BV’s. Leiden Law Blog [blog entry]. other
 • Groot C. de (2020), Enkele opmerkingen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een bestuurder van een rechtspersoon na ontslag: opzeggen of ontbinden?, Onderneming en Financiering 28(1): 47-58. article in journal
 • Groot C. de (2020), Redactioneel: Conflictmineralen en de Europese 3TG-verordening: duurzaamheid met een vleugje extraterritoriale werking, Onderneming en Financiering 28(4): 3-7. article in journal
 • Groot C. de (2019), De rafelranden van het ondernemingsrecht: basis van een nieuw “adaptief” (“adaptive”) ondernemingsrecht?. In: Veen W. van, Verdam A. (Eds.) JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. ZIFO-reeks no. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 197-209. book chapter
 • Groot C. de (2019), De (soms ingewikkelde) reikwijdte van de Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie [Bb 2019/89], Bedrijfsjuridische Berichten 2019(25): 385-390. article in journal
 • Groot C. de & Verdoes T.L.M. (2019), Het goedkeuringsrecht voor deelnemingen in art. 2:107a (en 2:164/274) BW: Mylan/Meda revisited, Onderneming en Financiering 27(2): 44-61. article in journal
 • Groot C. de (2019), Hoofdstuk 18: Personenvennootschappen. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J. (Eds.) Bijzondere overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht no. 6 Deventer: Wolters Kluwer. 483-519. book chapter
 • Groot C. de (2019), Smallsteps: de uitspraak, de Nederlandse rechtspraak en voorgestelde regelgeving, Onderneming en Financiering 27(3): 72-88. article in journal
 • Groot C. de (2018), Organisator 'Symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. S.M. Bartman’. Leiden, (Universiteit Leiden). [other]. other
 • Groot C. de (30 November 2018), Presentatie 'inspiratie' tijdens het symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. S.M. Bartman (Lecture). Leiden: Universiteit Leiden. other
 • Nijland J. & Groot C. de (2018), Ronde-tafelsymposium over het thema ‘‘Overheid en Private Governance’’. Sterrewacht, Universiteit Leiden. [other]. other
 • Nijland J. & Groot C. de (26 April 2018), Reporting obligation for acquisitions in the Dutch telecom sector. Leiden Law Blog [blog entry]. other
 • Nijland J. & Groot C. de (2018), De ledenaansprakelijkheid bij de coöperatie. In: Bedeuker M., Kastrop E.M.J., Dortmond P.J., Nijland J., Groot C. de, Sangen G.J.H. van der, Wiggers M.Ph.M., Brabers M.C., Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (Eds.) De coöperatie anno 2017. Ars Notariatus no. 166 Deventer: Wolters Kluwer. 61-75. book chapter
 • Groot C. de (2017), Besluitvorming en vertegenwoordiging van rechtspersonen over de band van artikel 2:16 BW. In: Pol F. van de, Beumers M.T., Kluiver Ch. de, Overheul M., Trapman L. (Eds.) Vijftig weeffouten in het BW. Ars Aequi Libri Nijmegen: Ars Aequi Libri. 31-38. book chapter
 • Zaman D.F.M.M., Groot C. de & Steensel M. van (2017), Foundations in the Netherlands: present and proposed legislation and their role in the economy. In: Weitemeyer B., Hütteman R., Rawert P., Schmidt K. (Eds.) Non Profit Law Yearbook 2016/2017. Hamburg: Bucerius Law School Press. 217-275. book chapter
 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?, Onderneming en Financiering 2017(2): 36-44. article in journal
 • Groot & C. de, annotation: Rechtbank Rotterdam 12 June 2016, Strafblad 2017,1; 29-37. annotation
 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Reactie op: “(Ambtelijk voorontwerp van de) Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie”. [other]. other
 • Nijland J. & Groot C. de (29 September 2016), Third major overhaul of corporate law in the Netherlands. Leiden Law Blog. Leiden: Faculty of Law, Leiden University [blog entry]. other
 • Castermans A.G., Dijkhuizen T.C.A., Groot C. de & Wuisman I.S. (2016), Reactie op: "De Nederlandse Corporate Governance Code. Voorstel voor herziening. Een uitnodiging voor commentaar". report
 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233. article in journal
 • Groot C. de (2016), Enkele "lessen" uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen. In: Lückerath-Rovers M., Bier B., Ees van H., Kaptein M. (Eds.) Jaarboek Corporate Governance 2016-2017. Deventer: Wolters Kluwer. 171-183. book chapter
 • Groot C. de (2016), Het Huis voor Klokkenluiders: klokkenluidersregelingen en het OESO-rapport "Committing to Effective Whistleblower Protection". In: Halem van A. (Ed.) Klokkenluiders en medezeggenschap. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. 37-44. book chapter
 • Groot C. de (2016), Personenvennootschappen. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J., Wessels B. (Eds.) Bijzondere overeenkomsten. Deventer: Wolters Kluwer. 425-466. book chapter
 • Groot C. de (2016), The Duty of Directors to be Guided by the Best Interests of the Company. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (Eds.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek no. 30 Deventer: Wolters Kluwer. 187-209. book chapter
 • Groot C. de, annotation: Hoge Raad 12 February 2016, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016,5 & 6; 132-135 ('The Law BV': heeft het bewijsvoordeel in artikel 2:138 lid 2 / 248 lid 2 BW zijn langste tijd gehad?). annotation
 • Groot C. de, European Company Law 2016,3; 98-104. annotation
 • Groot C. de (2016), Wanbeleid bij Meavita?, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(1 & 2): 31-38. article in journal
 • Groot C. de (2015), De Hoge Raad en externe bestuurdersaansprakelijkheid: duidelijkheid over Villa Mundo?, Onderneming en Financiering 23(1): 19-31. article in journal
 • Groot C. de (2015), Drie ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad in 2015 over personenvennootschappen, Onderneming en Financiering 2015(4): 28-44. article in journal
 • Groot C. de (2015), Governance in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld. Amsterdam: Rozenberg Publishers. book
 • Groot C. de (2015), Het verplichte openbaar overnamebod als gevolg van acting in concert. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden van der T., Nieuwenhuis J.H., Oever ten H.A. (Eds.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek no. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 77-95. book chapter
 • Groot C. de (2013), A Difficult Conversation, European Company Law 2013(6). article in journal
 • Groot C. de (2013), Beloning van bestuurders en werknemers: aanpassing op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid (waaronder begrepen onvoorziene omstandigheden)?. In: Snijders H., Tavernier P. de (Eds.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht. Antwerpen: Maklu. 151-171. book chapter
 • Groot C. de (2013), Drie opmerkingen bij de 'Wet bestuur en toezicht', Onderneming en Financiering 21(1): 5-22. article in journal
 • Groot C. de (2013), Editorial: A Difficult Conversation, European Company Law 20013(6): 177-178. article in journal
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (Eds.) Bijzondere overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht no. 6 Deventer: Kluwer. 379-421. book chapter
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (Eds.) Bijzondere overeenkomsten Studiereeks Burgerlijk Recht. Bijzondere Overeenkomsten no. 6 Deventer: Kluwer. 379-421. book chapter
 • Groot C. de (2013), Three Innovations in Corporate Law in the Netherlands: On Directors' Employment Contracts, Limits to Non-Executive Directorships and Gender-Balanced Boards, European Company Law 10(4/5): 147-155. article in journal
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer. book
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk Deventer: Kluwer. book
 • Groot C. de (2011), [Bespreking van: Jong, B.J. de (2010) Schade door misleiding op de effectenmarkt. Deventer: Kluwer], Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 81-83. article in journal
 • Groot C. de (2011), 'Book Review: Philippa Watson, EU Social and Employment Law' [Bespreking van: Watson, Ph. (2009) EU Social and Employment Law. Oxford: Oxford University Press], Common Market Law Review 48: 646-648. article in journal
 • Groot C. de (2011), De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis. Zutphen: UItgeverij Paris. book
 • Groot C. de (2011), Inleiding NV- en BV-recht. In: Groot C. de (Ed.) De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis. Zutphen: Uitgeverij Paris. 25-90. book chapter
 • Groot C. de (2011), Involvement of Works Councils in Corporate Strategic Decision Making in the Netherlands. In: Oostwouder W., Schenk H. (Eds.) Corporate Governance: Current Issues and the Financial Crisis. Deventer: Kluwer. 49-65. book chapter
 • Groot C. de (2010), Een beloningscode voor de financiële sector, Onderneming en Financiering 18(3): 5-31. article in journal
 • Groot C. de (2010), Governance en toezicht voor financiëlemarktpartijen; gevolgen van de financiële crisis. Zutphen: Uitgeverij Paris. book
 • Groot C. de (2009), Belangenconflicten van bestuurders en commissarissen bij overname. In: Meijer S.Y.Th., Wessels B. (Eds.) Bedrijfsovername. Serie praktijkhandleidingen Deventer: Kluwer. 29-50. book chapter
 • Groot C. de (2009), Corporate Governance as a Limited Legal Concept. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV. book
 • Groot C. de (2008), Book review: C. Barnard, EC Employment Law Review of: (2006) C. Barnard, EC Employment Law, Common Market Law Review 2008: 1302-1303. book review
 • Groot C. de (2008), De drie Versatel-uitspraken, Onderneming en Financiering 2008(77/78): 16-22. article in journal
 • Groot C. de (2008), Overzichtsartikel: enkele lijnen in de rechtspraak van de Hoge Raad, Onderneming en Financiering 2008(3): 7-25. article in journal
 • Groot C. de (2007), Corporate governance principles: how many are there around?, European Company Law : 2-3. article in journal
 • Groot C. de (2007), De opvattingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Onderneming en Financiering 76: 42-50. article in journal
 • Groot C. de (2007), Enkele uitspraken op het gebied van het medezeggenschapsrecht in 2006., Onderneming en Financiering 74: 2-9. article in journal
 • Groot C. de (2007), Europaïsche Aktiengesellschaft SE Review of: Manz G., Mayer B. e.a. (2005) Europaïsche Aktiengesellschaft SE, Common Market Law Review : 1564-1566. book review
 • Groot C. de, annotation: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 October 2006, JOR 2007; 66-68. annotation
 • Groot C. de (2007), Inleiding. In: Groot C de (Ed.) Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris. 9-51. conference paper
 • Groot C. de (Ed.) (2007), Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris. editorship of book
 • Groot C. de, Nood A. van & Lambert F. (2007), The ABN AMRO ruling: some commentaries, European Company Law : 168-176. article in journal
 • Groot C. de (2007), The function of corporate boards: toward a new state of affairs?, European Company Law : 4-9. article in journal
 • Groot C. de (2007), Welke eisen stelt corporate governance aan een klokkenluidersregeling?. In: Halem A. van (Ed.) Klokkenluidersregeling tussen corporate governance en maatschappelijk belang.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 55-65. conference paper
 • Groot C. de (2006), Can corporate governance contribute to sustainable development?. In: Nieuwenhuis E. (Ed.) Neo-liberal globalism and social sustainable globalisation. Leiden: Brill. 195-215. conference paper
 • Groot C. de (2006), Executive directors' remuneration., European Company Law : 62-63. article in journal
 • Groot C. de (2006), Review of: Ashiagbor D. (2005) The European Employment Strategy: Labour Market Regulation and New Governance., Common Market Law Review : 1770-1772. book review
 • Groot C. de, Kuijl J.G. & Scheffe J. (2006), Informatieverschaffing over risico's in het directieverslag.. In: Bosman R.G., Camfferman C., Vergoossen R.G.A. (Eds.) Het jaar 2005 verslagen; Onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen.. Deventer/Amsterdam: Kluwer/Koninklijk NIVRA. book chapter
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff. book
 • Groot C. de (2006), Risicomanagement en risicoverslaggeving tegen de achtergrond van corporate governance, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie : 64-71. article in journal
 • Groot C. de (2006), The level and composition of executive remuneration: a view from the Netherlands, European Company Law : 11-17. article in journal
 • Groot C. de (2005), 4 verspreide pagina's. In: Dahm e.a. P. (Ed.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2004. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Groot C. de (2005), Bezoldiging van bestuurders van naamloze vennootschappen., Ondernemingsrecht : 464-470. article in journal
 • Groot C. de (2005), Corporate Governance. In: Koppenol-Laforce M.E. (Ed.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk.. Deventer: Kluwer. 41-68. book chapter
 • Groot C. de (2005), Een doorbraak in de concernenquête, Onderneming en Financiering 2005(69): 19-25. article in journal
 • Groot C. de (2005), Tussen corporate governance en arbeidsrecht: de integriteitscode., SMA : 418-425. article in journal
 • Groot C. de (2004), 5 verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M. (Eds.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2003. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Groot C. de (2004), Bescherming en breakthrough bij overname. Amsterdam: Rozenberg Publishers. book
 • Groot C. de & Dorresteijn A.F.M. (2004), Corporate Governance Codes: Origins and Perspectives, European Company Law : 43-56. article in journal
 • Groot C. de (2004), De Corus-zaak, een atypisch intra-concerngeschil, Onderneming en Financiering 60: 33-38. article in journal
 • Groot C. de (2004), Het adviesrecht van de ondernemingsraad in zes uitspraken van de Ondernemingskamer, Onderneming en Financiering : 2-9. article in journal
 • Groot C. de (2003), Artt. 2:190, 191, 191b en 192 BW. In: Rechtspersonen (losbladig).. book chapter
 • Groot C. de (2003), Enquêterecht tussen Ondernemingskamer en Hoge Raad., Onderneming en Financiering 59: 16-23. article in journal
 • Groot C. de & Kooij P.A.C.E. van der (2003), Uitleg van polisclausules.. In: Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Eds.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. Meijers-reeks, nr. 51.. no. 51 Deventer: Kluwer. 37-55. conference paper
 • Groot C. de (2003), Verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M., Wedekind W.G.Ph.E., Willems J.H.M. (Eds.) Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2002. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (Eds.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel Meijers-reeks no. 51. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (Eds.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan Prof. mr M.M. Mendel. Deventer: Kluwer. editorship of book
 • Groot C. de (2002), Beginselen van social governance, SMA : 291-300. article in journal
 • Groot C. de (2002), Facetten van ondernemingsrecht. Amsterdam: Rozenberg Publishers. book
 • Groot C. de (2002), Functie bij : Rechtbank 's-Gravenhage. [other] other
 • Groot C. de (2002), Shareholder litigation en het enqueterecht, Onderneming en Financiering 54: 60-66. article in journal
 • Kooij P.A.C.E. van der & Groot C. de (2002), Uitleg van polisclausules. In: Delfos-roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Eds.) Zekerheidshalve. Deventer: Kluwer. 37-55. conference paper
 • Groot C. de (2002), Verspreide bijdragen. In: Dahm P. (Ed.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2001. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Mendel M.M. & Groot C. de (2001), Nieuw schadeverzekeringsrecht; wetsontwerp 19529 in een stroomversnelling. Leiden: Universiteit Leiden. [other] other
 • Groot C. de, annotation: HvJEG zaak C-62/99 29 March 2001 2001; 360-361. annotation
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195a. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195b. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 18 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Dortmond P.J., Groot C. de & Delfos-Roy Y.L.L.A.M. (2001), Besloten vennootschap. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 44 pagina's. Deventer: Kluwer. book chapter
 • Groot C. de (2001), Corporate governance in het enqueterecht, Dossier over onderneming, financiering en recht (49): 106-114. article in journal
 • Groot C. de (2001), C. Vigneau et al., Fixed-Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse Review of: Vigneau C. (2001) Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse, CML : 489-492. book review
 • Groot C. de (2001), Functie bij : Rechtbank Den Haag. [other] other
 • Groot C. de (2001), Het SER-advies over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling, SMA (7/8): 367-375. article in journal
 • Groot C. de (2001), Hoe problematisch is een actieve raad van commissarissen, Dossier over onderneming, financiering en recht (48): 68-74. article in journal
 • Groot C. de (2001), Verspreide pagina's in Overzicht van Handelsrechtelijke Rechtspraak, Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof 1996-2000, Tijdschrift voor Privaatrecht 38. article in journal
 • Groot C. de (2000), De Wsnp en werknemersbescherming bij overgang van de onderneming, Schuldsanering 3: 9-13. article in journal
 • Groot C. de (2000), Medezeggenschapsaspecten van de joint venture; de ondernemingsraad van een joint-venture-BV, Dossier (43): 26-38. article in journal
 • Groot C. de (2000), Supplement (nr. 22) in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M (Ed.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2. book chapter
 • Groot C. de (2000), Toepassing van het enquêterecht in Boek 2 BW op een verzekeringsmaatschappij. In: Hartlief T. Prof. mr, Mendel M.M. Prof. mr (Eds.) Verzekering en maatschappij. Deventer: Kluwer. 269-283. conference paper
 • Groot C. de (1999), De ondernemingsraad in recente rechtspraak, Dossier ondernemingszaken 39: 24-33. article in journal: refereed
 • Groot C. de (1999), Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de contractvrijheid in het verzekeringsrecht?. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 211-217. book chapter
 • Groot C. de (1999), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn W.M. e.a. (Ed.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-3. book chapter
 • Groot C. de (1999), Supplement in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M. (Ed.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2. book chapter
 • Groot C. de & Mulder S.J.A. (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (Ed.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142. book chapter
 • Mulder S.J.A. & Groot C. de (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (Ed.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142. book chapter
 • Groot C. de (1998), Algemene bepalingen van schadeverzekeringsrecht. Amsterdam: Thesis Publishers. book
 • Groot C. de (1998), Bespreking van HvJEG 11 maart 1997, zaak C-13/95 inzake A. Süzen, : 26-28. article in journal: refereed
 • Groot C. de (1998), Bespreking van Medezeggenschap op Europees niveau (De EU-richtlijn van 22 september 1994), : 78-79. article in journal: refereed
 • Groot C. de (1998), Ontslag van een bestuurder van een NV of BV, Dossier 34: 12-19. article in journal
 • Groot C. de (1998), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW, Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW : 1-2. article in journal: refereed
 • Groot C. de (1998), The council directive on the safeguarding of employees'rights in the event of transfers of undertakings: an overview of recent case law, Common Market Law Review : 707-729. article in journal: refereed
 • Groot C. de (1998), Wetenschappelijk extern rapport aan Ministerie van Justitie. report
 • Boom Juridische Uitgevers Lid van de redactie van het tijdschrift Onderneming en Financiering
 • Kluwer Law International Redactiesecretaris van het tijdschrift European Company Law
This website uses cookies.  More information.