Universiteit Leiden

nl en

Research project

Metabolomic fingerprint biomarkers to guide antibiotic therapy and reduce resistance development

Ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica kan optreden als patiënten onnodig of te lang met antibiotica behandeld worden. Diagnostiek waarmee snel een bacteriële infectie vastgesteld kan worden, of de response op antibiotica bepaald kan worden, zijn daarom belangrijk om therapie te optimaliseren en het risico op antibioticaresistentie te beperken. Diagnostische technieken die op dit moment gebruikt worden zijn echter te langzaam of niet specifiek genoeg.

Duration
2017 - 2021
Contact
Coen van Hasselt
Funding
ZonMW

In dit project zullen wij met bestaande bloedmonsters van patiënten en het gebruik van de techniek metabolomics nieuwe biomarkers voor bacteriële infecties ontwikkelen. Biomarkers zijn stofjes in bijvoorbeeld bloed die een ziekteverwekker of therapieresponse kunnen voorspellen. Met de biomarkers die wij willen ontwikkelen kunnen bacteriële infecties mogelijk sneller geïndentificeerd worden, en kan er gerichter antibioticatherapie worden toegepast, waardoor het risico op ontwikkeling van antibiotica resistentie verlaagd kan worden.

This website uses cookies.  More information.