Universiteit Leiden

nl en

Arts and culture | LUCIS Middle East Culture Market

Middle East Culture Market 2023

Date
Saturday 11 November 2023 - Sunday 12 November 2023
Location
Rijksmuseum van Oudheden / National Museum of Antiquities
Rapenburg 28
Leiden
Room
Trajanuszaal, Leemanszaal, Tempelzaal
Watan Dabke's performance at the 2022 edition - photo by Simone Both

The eighth edition of the Middle East Culture Market in the National Museum of Antiquities in Leiden will take place in the weekend of 11-12 November. Please join us to experience the rich and diverse culture of the Middle East from 10:00 until 17:00 hrs. Specialists from Leiden University and beyond will present alluring lectures and stimulating workshops.

The Middle Eastern Culture market is organized by the Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS) in cooperation with the National Museum of Antiquities.

Programme

The lectures will take place in the Leemans Hall.

Waarom adoptie en kafala niet hetzelfde zijn in de islam | Nadia Sonneveld

zaterdag 11 november | Nederlands | 11:15–11:45

Door de oorlog in Syrië zijn veel kinderen hun ouders verloren. In veel gevallen nemen familieleden de zorg voor deze kinderen over. Deze pleegzorg die ook wel kafala wordt genoemd is niet hetzelfde als adoptie zoals we dat in Nederland kennen. Mogen deze kafala-kinderen in het geval van gezinshereniging naar Nederland komen? Tot nu toe is dat lastig gebleken. Zij zijn immers geen naaste verwanten in de eerste lijn. Zou adoptie dan wel een oplossing bieden? Adoptie is echter niet toegestaan in Syrië en hetzelfde geldt voor de meeste moslim-meerderheidslanden. Wat is eigenlijk het verschil tussen adoptie en kafala? En wat heeft de Islam ermee te maken? Aan de hand van historische en hedendaagse voorbeelden worden bovenstaande vragen toegelicht.  

Nadia Sonneveld heeft een academische achtergrond in antropologie, Arabisch, en recht. Ze is als universitair hoofddocent verbonden aan het Van Vollenhoven Instituut voor Recht & Samenleving van de Rechtenfaculteit Leiden. Ze richt zich in haar onderzoek op gender, recht, en migratie in het Midden Oosten en Noord Afrika (m.n. Egypte en Marokko). Klik hier voor meer informatie over haar huidige project. Sinds een aantal jaar werkt ze ook op het gebied van recht en gerechtigheid in post-conflict Bosnië & Herzegovina.

Heritage of Violence: Contestation and Conflict among Dutch Turks and Armenians | Ayşenur Korkmaz

Saturday 11 November | English | 12:00–12:30

Every year on 24 April, Turks and Armenians around the world clash about the memory of the 1915 genocide in the Ottoman Empire. Whereas Armenians put in the effort to commemorate that genocide through rituals, wakes, and other forms of public memorialization, Turks often organize counter-demonstrations and conduct activism that repudiates the genocide. This historical antagonism has also reached the Netherlands, where in the recent past, two Armenian-Dutch memorials for the genocide were contested by Turkish-Dutch protests: a memorial stone at a public cemetery in Assen, and a private memorial at Almelo’s Armenian Apostolic Church. Both were established by Dutch Armenians, and both were vehemently protested by Dutch Turks. This research project focuses on how the legacy of the Armenian genocide permeates contemporary heritage politics in the Netherlands, particularly at the nexus between Turkish and Armenian diasporic communities and the Dutch state. Under which conditions does the heritage of a violent past become contested? Why and how does cultural heritage contestation take the form of material and ritual commemorations and counter-commemorations? This project examines these questions through a combination of ethnographic fieldwork, (group) interviews, object analysis, and (social) media research – in both Armenian and Turkish. I argue that the Armenian genocide memorials in Assen and Almelo provide an emotional and moral landscape not only for those who recognize and commemorate the genocide but also for those who deny it and take offense at its commemoration.

Ayşenur Korkmaz is currently a research fellow at the Netherlands Institute for Advanced Study in Amsterdam. She holds a Ph.D. from the University of Amsterdam, European Studies, and an MA degree from Central European University, Nationalism Studies. Her current work focuses on the multifaceted aftereffects of the Armenian genocide in Soviet and post-Soviet Armenia. At the crossroads of history and anthropology, she explores how the genocide survivors and their descendants in Armenia have been reflecting on the violent past, losses, and expulsion from the ancestral homeland (Ergir). Korkmaz published several peer-reviewed articles and book chapters on the Hamidian Massacres, the Armenian genocide, post-genocide memories in Soviet Armenia, and Armenian roots tourism in eastern Turkey.

Een dame was niet altijd een dame: Over het schaakspel in de Arabische wereld | Remke Kruk

zaterdag 11 november | Nederlands | 12:45–13:15

De Arabieren namen het schaakspel over van de Perzen, en zo was het al vanaf de 7e eeuw populair in de islamitische wereld. Via Andalusië bereikte het ook Europa. Hoe geliefd het spel was blijkt wel uit de Arabische literatuur: we komen het tegen in verhalen, gedichten en geschiedwerken. Godsdienstgeleerden schrijven er ook over: mocht het wel?

De schaakstukken en het bord zagen er niet helemaal zo uit als nu. De stukken waren bijvoorbeeld zwart en rood (niet wit). De regels van het spel waren ook niet hetzelfde als nu. Zo mocht de dame (de koningin, die toen "vizier" heette), per zet maar één veld in schuine richting bewegen. De loper heette "olifant", mocht twee velden schuin, maar daarbij wel over een ander stuk heen springen.

Er zijn ook verhandelingen over het schaakspel bewaard gebleven, al uit de tiende eeuw. Daarin werden bijvoorbeeld openingen en eindspelen geanalyseerd. Ook voor moderne schakers zijn die soms heel interessant. Voorbeelden van middeleeuwse Arabische schaakproblemen vindt men hier. NB: In de tekst wordt terwille van de moderne lezer soms over "wit" gesproken waar het Arabisch "rood" zegt.

Remke Kruk is emeritus hoogleraar Arabische taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Ze heeft veel gepubliceerd over de Arabische natuurfilosofie (speciaal teksten over dieren) en over traditionele Arabische avonturenverhalen (vrouwelijke ridders in de Arabische volksepiek). Door toevallige omstandigheden raakte ze ook in het oude Arabische schaakspel geïnteresseerd. Door haar kennis van het Arabisch te combineren met de schaakkennis van haar partner Frans Oort (emeritus hoogleraar zuivere wiskunde, Universiteit Utrecht) konden zij schaakproblemen uit een oud Arabisch handschrift analyseren en ontdekken hoe fascinerend die zijn.

Women's Rights Crisis in Afghanistan | Husna Jalal

Saturday 11 November | English | 13:30–14:00

Husna Jalal is a women’s rights activist and peace advocate from Afghanistan. She has worked tremendously for civil and political rights, especially for the promotion of the political rights of Afghan women. She is the founder of the Young Afghan Women’s Movement in Afghanistan and the associate founder of Freedom Message Newspaper. She is also a board member of the Afghan Women Empowerment and Capacity Building Center (AWECBS). She was forced to leave Afghanistan after the 15th of August 2021.

The Archaeology of West Asia – Why does it Matter and Why do We Work There? | Bleda Düring

Saturday 11 November | English | 14:15–14:45

Since the nineteenth century archaeologists from Europe and America have been actively pursuing archaeological research in West Asia, initially in the colonial era to investigate the perceived twin roots of ‘western civilisation’ – the world of the Bible and that of Classical civilisation. Since then the world has changed a lot and the archaeology of West Asia is increasingly being decolonized. In this presentation I will talk about how archaeology in West Asia began, why we remain interested in the rich archaeological remains of this region of unique importance in global history, and how archaeological research in the region has changed in recent decades.

The research of Bleda Düring focuses on the emergence of social complexity and the archaeology of imperialism. He has worked on the constitution of Neolithic and Chalcolithic societies in Anatolia and Cyprus, the emergence of metallurgy in Cyprus and Oman, and early imperial societies in Mesopotamia. Bleda directs fieldwork projects in Cyprus and Oman.

Prins Bernhard met Sjah Mohammad Reza Pahlavi en Koningin Farah Pahlavi, Teheran (jaren '70))

400 jaar Nederland en Iran | Maaike Warnaar

zaterdag 11 november | Nederlands | 15:00–15:30

Op hun 400ste verjaardag zijn de relaties tussen Nederland en Iran verre van optimaal. Iran verschijnt regelmatig in een negatief daglicht in het nieuws, en bij regionale conflicten lijken Nederland en Iran vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan. Toch is het nog niet zo lang geleden dat de relaties tussen Nederland en Iran uitstekend waren. Deze lezing werpt een blik op de gloriedagen van de Nederlands-Iraanse betrekkingen in de jaren zestig en zeventig. Het was een periode waarin de handel floreerde en de Nederlandse en Iraanse koningshuizen elkaar regelmatig ontmoetten. De kansen in Iran leken eindeloos, totdat de revolutie uitbrak en alles veranderde.

Maaike Warnaar is universitair docent bij het Leiden University Instituut for Area Studies. Ze doet onderzoek naar de relatie tussen beeldvorming en buitenlandse betrekkingen. Onlangs verscheen haar boek Onze vriend op de pauwentroon: Nederland en de laatste sjah van Iran (AUP, 2023).

Digging Deep in the Galilee: 10 Years of Excavations on a Hill with a View | Jürgen Zangenberg

Sunday 12 November | English | 11:15–11:45

When I walked the barren hill of Horvat Kur in the Galilee together with Leiden archaeology student Mark van der Enden in 2007, there was not much more to enjoy than scorched grass, dust and a spectacular view across the Lake of Galilee. Nothing but some suspicious shards from the Roman and Byzantine periods scattered on the surface suggested what was going on underground. All that dramatically changed when Kinneret Regional Project, at that time a consortium of the Universities of Leiden, Bern and Helsinki, started a test excavation in 2008 and exposed layers of sediment, walls and finds that brought the remains of a small village to light again that had been slumbering for almost 1500 years. In 2018, after more than 10 years of archaeological fieldwork have passed, after hundreds of volunteers from more than a dozen countries have worked on the hill year for year until this summer, after many Leiden students from various disciplines have received basic training in field archaeology, found walls, tons of sherds, rooftiles, glass, bones and coins and after lots of finds and features have been dug up, measured in, cleaned, registered, drawn, photographed and described, we know a whole lot more about village life in ancient Galilee - the formative region of both Early Christianity and Rabbinic Judaism. The key discovery on Horvat Kur is a synagogue - a Jewish prayer house and community center of the surrounding village dating from between the mid-4th through the early 7th century CE.  

Now, in 2023, the excavations have been concluded, and work has returned to the scholar’s desk. A detailed “Final Report” needs to be written on the finds and findings, the crown of all archaeological work. Thanks to a generous sabbatical from the Leiden Institute of History and the Leiden Center for the Arts in Society in the first year of 2024, I will have the opportunity to start writing. This presentation summarizes the results of our excavations and highlights the people who have all contributed to the Project’s success with their enthusiasm, dedication and curiosity.

Jürgen K. Zangenberg (PhD 1996 in Heidelberg, Habil. 2005 Wuppertal for NT Studies) worked as a researcher in Tilburg from 2004 to 2006 and was appointed in 2006 as professor of New Testament and Early Christian Literature in Leiden. Since 2014, he has worked as professor of History and Culture of Ancient Judaism and Early Christianity and lectures in the courses Ancient History, Classical Languages and Cultures, Ancient Near Eastern Studies, Religious Studies and occasionally Archaeology on topics that show that the ancient Mediterranean world was much more colourful than "only" Athens and Rome. Jürgen Zangenberg is convinced that texts only tell half the truth about antiquity and that we should take material sources as seriously as texts if we want to understand the lives and aspirations, actions and thoughts of people in antiquity. Of particular interest to him is research on ancient Galilee, Jerusalem, the region around the Dead Sea incl. the Dead Sea Scrolls, and anything to do with the interaction of Jews and early Christians with their Mediterranean context. 

Influencers gezocht! De aandachtseconomie op TikTok | Luca Bruls

zondag 12 november | Nederlands | 12:45–13:15

Van onvatbare AI-nummers tot uitbundige make-uproutines, TikTok staat bekend als het snelst groeiende sociale netwerk waarin globale trends vorm krijgen. Het populaire platform biedt ruimte aan gebruikers om aan publieke debatten deel te nemen en deze te consumeren. Wie wordt opgepikt door het algoritme, kan miljoenen views genereren en zich te goed doen aan betaalde samenwerkingen en het maken van merkcontent. Zo ook in Mali, waar jonge influencers uit verscheidene sociale milieus deel uitmaken van de recente media-economie. Zij leggen contact met een publiek door middel van gedeelde interesses, zoals dans, sport, en komedie. Het steeds autoritairder wordende regime en het aanhoudende conflict in Mali, is een thematiek die influencers en agentschappen liever vermijden. Het verleggen van aandacht is een strategie om een plek te geven aan de maatschappelijke moeilijkheden. In deze lezing bespreek ik TikTok als veld van betwisting.

Luca Bruls is sinds 2023 PhD-kandidaat aan het Instituut voor Geschiedenis en het Leiden University Centre for Digital Humanities. Hiervoor werkte zij als junior onderzoeker aan het project Decoding Digital Media in African regions of Conflict. Tevens was zij van 2021 tot 2023 junior docent aan de afdeling culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar onderzoeksmaster Midden-Oosten studies verdiepte zij zich in de rol van geluid op TikTok in Algerije. Luca’s huidige onderzoek is gericht op sociale media, religie, de Sahel en digitale methodologie.

Islamitisch gezag onder moslims in Europa | Thijl Sunier

zondag 12 november | Nederlands | 13:30–14:00

Wie spreekt voor islam? Dit horen we vaak wanneer iemand ‘namens moslims’ een controversiële uitspraak doet, of erger wanneer een aanslag wordt gepleegd ‘in naam van de islam’. Maar ook in minder heftige zaken is de vraag wie gezag heeft en waar dat op gebaseerd is belangrijk. Islamitisch gezag lijkt vaak een vanzelfsprekende status van islamitische geleerden, maar het gaat om veel meer dan strikt theologische zaken. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal worden uitgelegd hoe gezag vorm krijgt en welke factoren daarbij een rol spelen.

Thijl Sunier is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, leerstoel ‘Islam in Europese Samenlevingen’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar onder meer organisatievorming onder moslims, islamitisch gezag, leiderschap en kennisproductie in Europa, en naar islam en digitalisering. Hij heeft tevens diverse adviesrapporten over moslims in Nederland geschreven. November 2023 verschijnt bij uitgeverij Brill van zijn hand het boek Making Islam Work. Islamic authority among Muslims in Western Europe. Hij is voorzitter van het bestuur van de ‘Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies’ (NISIS) en hoofdredacteur van de Journal of Muslims in Europe (JOME/Brill).

Oude revolutionaire neigingen in Iran | Carolien Roelants

zondag 12 november | Nederlands | 14:15–14:45

Carolien Roelants is een gerenommeerde Nederlandse journalist en Midden-Oostenexpert, bekend om haar diepgaande analyses en scherpe commentaren over de regio. Met jarenlange ervaring als redacteur bij NRC Handelsblad en als commentator op radio en televisie, heeft ze een indrukwekkende reputatie opgebouwd in het begrijpen en uitleggen van complexe geopolitieke situaties. Roelants schrijft wekelijks een column voor het NRC Handelsblad over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Zij zal spreken over de ontketening van de Constitutionele Revolutie in Iran (1905-1911) en hoe deze tot zijn einde kwam.

Dr. Van der Hoog op zijn ezel tijdens de hadj in Mekka

De Nederlandse verkenning van de hadj: Dr. P.H. van der Hoog en zijn spirituele ervaring in Mekka | Umar Ryad

zondag 12 november | Nederlands | 15:45–16:15

In de koloniale tijd trokken Europese bekeerlingen naar Mekka en schreven boeiende autobiografieën over hun zoektocht naar nieuwe spirituele ervaringen buiten Europa. Een van deze Europese bekeerlingen was Dr. P.H. (of Mohammed Abdul-‘Ali) van der Hoog (1888-1957), een Nederlandse bacterioloog wiens naam tot op de huidige dag verbonden is aan een van de beroemdste cosme­ticamerken van Nederland. In 1928 en tijdens zijn werkzaamheden als arts bij het Nederlandse consulaat in Djedda kwam Van der Hoog in aanraking met de islam. Van der Hoogs boek, Pelgrims naar Mekka, is het belangrijkste historische document van zijn hadj-reis dat hij na zijn terugkeer publiceerde. Dit reisverslag is een levendig en op veel punten humoristisch literair werk. Wat dreef Dr. Van der Hoog tot deze spirituele reis? Welke inzichten biedt zijn relaas over de islam, de hadj-rituelen, Mekka, politiek en hygiëne?

Umar Ryad is hoogleraar Arabistiek en Islamkunde en hoofd van de onderzoekseenheid Oost-Azië en Arabische Studies aan KU Leuven. Daarvoor werkte hij als universitair docent aan de Universiteit Leiden (2008-2014) en als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht (2014-2017). Hij behaalde zijn BA in Islamitische Studies in het Engels aan de Al-Azhar Universiteit in Caïro (1998), gevolgd door een MA in Islamstudies (2001, cum laude) en een PhD (2008), beiden van de Universiteit Leiden. Zijn huidige onderzoek omvat ook de dynamiek van de netwerken van panislamistische bewegingen, de Arabische receptie van oriëntalistiek, de moslimpolemiek over het christendom, de Europese trans-imperiale banden met de hadj-pelgrimage, de transnationale islam in de moderne wereld en de toepassing van Digital Humanities binnen de studies van de Arabische taal en islamkunde. Ryad was gastdocent aan de universiteiten van Bern en Oslo; en was een research fellow aan de Universiteit van Bonn, de Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies (FU berlin), het Leibniz Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlijn en het Leibniz Institute of European History (IEG) in Mainz.

The performances will take place in the Temple Hall.

Ghaeth Almaghoot & Nawras Altaky

Saturday 11 November | 12:30–12:45 | 13:00–13:15

Discover the captivating synergy of Ghaeth Almaghoot and Nawras Altaky, two exceptional artists fusing their talents to create a profound musical experience. Hailing from Syria, Ghaeth Almaghoot's clarinet mastery, nurtured at Codarts Rotterdam, transcends borders, enchanting audiences worldwide. Meanwhile, Nawras Altaky, a vocalist, composer and ud player based in Utrecht, infuses their collaboration with his versatile vocals and soulful compositions, blending Arabic and Western influences. Their harmonious union resonates with emotional depth and artistic innovation, delivering powerful messages through their enchanting melodies.

Kourosh Samadani & Wijbrand Luth

zaterdag 11 november | 15:45–16:00 | 16:15–16:30

Kourosh en Wijbrand spelen muziek uit het Mediterrane gebied, de Kaukasus, het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Op de Perzische tar en gitaar brengen ze zowel sprankelende uptempo stukken als bedachtzame ballades ten gehore, doordrenkt met de rijke talen van deze regio. Laat je verrassen door de diversiteit van hun repertoire en ontdek de harmonieuze ontmoeting van culturen die tot leven komt in elke noot. Een muzikale ervaring die nieuwsgierigheid prikkelt en de grenzen van traditionele genres overstijgt.

Sepand & Khorshid Duo

Sunday 12 November | 12:30–12:45 | 13:00–13:15

Sepand Dadbeh (artistic director) and Khorshid Dadbeh (lead artist) named their music collective, Jansouz after the artistic name of their grandfather, a renowned maestro in the field of singing and the cultural history of Persian music, through cooperation with international artists and the combination of ancient musicians’ musical self-discipline with a novel understanding of modern time the collective has enriched, its artistic visions further. The core of this approach is, first and foremost, a representation of the archetypal human heroes who become detached from their origins and who set foot on a challenging path, afflicted by farewell and nostalgia, traveling within and without until, eventually, they reach a novel realization of the time and the being.

As siblings, we have organized an invitation for a musical journey in the Iranian cultural civilization, focusing on the two prominent instrument families of this music world based on oud and tanbur. This invitation aims to provide a brand-new and novel understanding of the cultural heritage of the modal music system in three formats: live performance, recording, and workshop or individual lessons.

https://www.jansouz.com/

Sahand Sahebdivani

zondag 12 november | 13:45–14:00 | 14:15–14:45

Sahand Sahebdivani is een getalenteerde Iraans-Nederlandse verhalenverteller en muzikant. Hij is tevens oprichter van cultureel centrum Mezrab. Met een unieke combinatie van Iraanse en Nederlandse invloeden brengt hij zijn publiek in de ban met meeslepende verhalen en betoverende muziek. Geboren in Iran en opgegroeid in Nederland, heeft Sahand een diepgaand begrip van beide culturen, wat zijn optredens een bijzondere rijkdom geeft. Hij staat bekend om zijn vermogen om traditionele Iraanse verhalen te verweven met moderne thema's, waardoor zijn optredens zowel tijdloos als actueel zijn.

All workshops will take place in the Trajanus Hall, unless otherwise specified. Some workshops have space for a limited number of participants. First-come, first-serve basis applies. Registration ahead of time is not possible.

Introductory Persian Setar Workshop

Saturday 11 November | English | Majid Bahrepour | 11:15–12:00

Curious about Persian music? We're hosting a Setar workshop tailored specifically for absolute beginners. The Setar, a cherished Iranian stringed instrument, has a sound that's both soothing and captivating. No prior musical experience? No problem. We've got the Setars ready, and our aim is to introduce you to its basics. By the end, we hope you'll be able to play a simple melody alongside fellow beginners. It's a gentle introduction to the world of the Setar, and we're excited to guide you through your first steps. Join us for a memorable experience.

Majid Bahrepour, while holding a PhD in computer science from the University of Twente, has always been drawn to the rhythmic allure of Persian music. In the heart of Utrecht, under the watchful eyes of Maestro Mirjalali, he's been honing his skills with the Setar and Tar. Beyond the strings, Majid's musical journey has also led him to Maastricht, where he's been exploring the art of Persian singing with Maestro Homayoun. Though a student at heart, circumstances have sometimes called on Majid to step into the shoes of his teacher, sharing the beauty of the Setar with others.

Arabische kalligrafie

zaterdag 11 november | Nederlands | Mohamad Badenjki | 13:00–14:00

Door mijn passie voor kalligrafie wil ik deze kunstvorm ook aan andere mensen overbrengen. Mijn doel en ambitie zijn dat Arabische kalligrafie bekender wordt, en dat deze oprechte kunstvorm meer mensen mag bereiken en raken. Voor mij is het belangrijk om met amanah [oprechtheid] les aan mijn studenten te geven.

Tijdens de workshop zullen de deelnemers kennismaken met de rietpen en inzicht krijgen hoe de pen gesneden wordt. Maar vooral hoe de pen wordt gebruikt en hoe er mee geschreven wordt. Hoeveel verschillende soorten papieren zijn er en waarom wordt er met dit papier geschreven? De deelnemers gaan zelf aan de slag met het schrijven van letters en het ontwikkelen van een eigen stijl.

Deze workshop wordt gegeven door Mohamed Badenjki. Badenjki is een Syrische kalligraaf die sindskort in Nederland woont. Hij studeert in Nederland fysiotherapie en werkt als zelfstandig kunstenaar. 

Taalworkshop Turks

zaterdag 11 november | Nederlands | Burak Fıçı | 14:15–15:00

Doe mee aan onze taalworkshop Turks en ontdek de basis van deze fascinerende taal. In deze korte sessie maak je kennis met eenvoudige zinnen en krijg je een voorproefje van de Turkse taal en cultuur. Wees welkom en laat je verrassen door de wereld van het Turks!

Burak Fıçı heeft Midden-Oostenstudies gestudeerd aan de Universiteit Leiden waar hij zijn onderzoeksmastertitel heeft verkregen. Momenteel is hij werkzaam bij de Erasmus Universiteit als junior docent.

Taalworkshop Koerdisch

zondag 12 november | Nederlands | Azad Sheik Murad | 11:45–12:30

Met meer dan 20 miljoen sprekers wereldwijd is het Kurmancî, een van de belangrijkste Koerdische dialecten, een taal doordrenkt met geschiedenis en cultuur. Ontdek deze fascinerende taal in de taalworkshop Kurmancî, geleid door Azad Sheik Murad, een Nederlander van Koerdisch-Syrische afkomst met een passie voor zijn taal. Hij werkt bij het Erasmus MC in Rotterdam, maar werkt daarnaast als docent Koerdisch aan de Volksuniversiteit in Rotterdam. Dit is een unieke gelegenheid om kennis te maken met het Kurmancî onder zijn deskundige beleiding en de diepgaande culturele betekenis ervan te verkennen.

Persian Calligraphy

Sunday 12 November | English/Nederlands | Fraidoon Warasta | 12:45–13:45

Embark on a creative journey at our one-hour Persian Calligraphy workshop, where we'll explore the captivating Nasta'liq style. The session begins with a brief introduction, followed by a 10-minute theory presentation on calligraphy and Nasta'liq. Following a live demonstration of Nasta'liq writing and a quick 2-minute meditation, you will be ready to embark on the artistic adventure yourself. Engage in hands-on practice as you learn to craft letters and a short sentence in Nasta'liq style, with guidance and encouragement throughout. This workshop not only enriches your understanding of Persian calligraphy but also provides a mindful and therapeutic artistic experience!

Fraidoon Warasta is based in Amsterdam, a graduate of the Willem de Kooning Academy of Rotterdam, is an art and creativity teacher, painter, illustrator, calligrapher and writes poetry on Nature and everyday Life. Fraidoon also organises, Art and Creativity workshops for children, groups and organisations, based on the concept of mindful art.

Persian Language Workshop

Sunday 12 November | English | Sima Zolfaghari | 14:00–14:45

Explore the charm of the Persian language in our workshop! In this brief session you will learn about all the Persian language and pick up some useful phrases and words. This workshop will be given by Sima Zolfaghari, linguist, experienced teacher of Persian, and founder of the Noruz Center for Iranian Languages, Cultures and Arts.

Turkse Volksdans

zondag 12 november | Nederlands | Sanatolia | Tempelzaal | 15:00–15:45

Ontdek de kleurrijke wereld van Turkse volksdansen met onze workshop, verzorgd door Sanatolia! In een meeslepende sessie van drie kwartier bieden we de kans om folkloristische dansen uit verschillende regio's van Turkije te leren en te leren over de culturele betekenis achter elke dans, van vieringen van nieuw leven tot eerbetoon aan liefde en overwinning. Doe mee en beleef de vreugde van deze sociale verbondenheid en viering van het leven!

Atlas Argan

Ga op culinaire of cosmetische reis met Atlas Argan! Atlas Argan Company biedt een biologische verzorgingslijn aan met producten van 100% pure argan olie. Pure argan olie is multifunctioneel als het aankomt op persoonlijke verzorging. De olie herstelt, voedt en beschermt de huid en bevat alles wat jij nodig hebt voor een stralende huid! Naast een cosmetische lijn bieden wij ook culinaire arganolie aan en hebben wij een heerlijke amandel amlou binnen ons assortiment.

Wij persen onze pure argan olie (in onze winkel) volgens geheel eigen methode en zijn vooralsnog de enige producent buiten Marokko om. Hierdoor kunnen we bij Atlas Argan garant staan voor 100% pure producten, geproduceerd in het centrum van Leiden.

Bakkerij Samen

Bakkerij Samen ligt in het hart van Dordrecht en staan bekend om hun ambachtelijke zuurdesembroden, hun specialiteiten zijn safraan-challahbrood en cinnamon rolls. Maar wat deze bakkerij daarnaast nog onderscheidt van andere bakkers zijn de Iraanse en Afghaanse koekjes die zij in hun assortiment hebben. Kom langs bij hun kraampje om traditionele lekkernijen zoals fuman of mazar en bamyan koekjes te ervaren!

Islamitische mozaieken

Ontdek betoverende mozaïekkunst bij het kraampje van Corinne den Hengst! Zij maakt in haar vrije tijd mozaïeken en specialiseert zich in islamitische mozaïieken, waarin ze de naam van God en zijn Profeet er sierlijk in verwerkt. Ze maakt gebruik van glinsterende materialen zoals goud- en zilverglas, evenals glittersteentjes, waardoor haar werk sprankelt en tot leven komt. Naast islamitische ontwerpen, vind je bij haar kraampje ook creaties geïnspireerd op de oude meesters, spiegels, geboortebordjes, en kerstdecoraties. Ontdek haar kunstwerken op Facebook en Instagram.

Dunyea

Dunyea is het merk van producten gemaakt door vrouwelijke vluchtelingen. De producten zijn handgemaakte tassen en sieraden van vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. Dunyea streeft naar een wereld met waardig werk en een toekomst voor alle (vrouwelijke) vluchtelingen. Door de verkoop wordt het unieke vakmanschap ondersteund en bijbehorende activiteiten, waaronder onderwijs en samenwerking o.g.v. ontwerp en productie. Dunyea is een initiatief van Josette Dijkhuizen.

Lekkere Geurtjes

De parfums van LekkereGeurtjes.nl zijn gemaakt van kostbare, natuurlijke bestanddelen zoals agarhout, Taif-roos, wierook, (synthetische) muskus, sandelhout en zeldzame kruiden. De parfumoliën en parfumcrèmes bevatten geen alcohol en hebben een langdurende geur. Lekkeregeurtjes.nl is een initiatief van Amel Schipper.

Perzische producten

Maak kennis met diverse ambachtelijke producten uit Iran! Bij deze kraam, beheerd door Gerrie van Rooijen, ontdekt u de rijke Perzische cultuur in verschillende gebruiksvoorwerpen. Van fijn geëmailleerde borden, bekend als 'Mina' uit de stad Isfahan, tot handgemaakte lakdoosjes van papier-maché, genaamd 'qalamdoon', oorspronkelijk ontworpen voor kaligrafiepennen. Bewonder de traditionele technieken en de prachtige vormen en kleuren die deze producten tot leven brengen.

Sea.Tyle Ceramics

Deniz Astam is a Turkish ceramic artist living in Voorschoten. She was born and grew up in Istanbul, surrounded and impressed by fantastic historic artefacts. She moved to Amsterdam in the year 2000 and started to self-study on different areas of art.

Deniz founded Sea.tyle Ceramics as an independent ceramic art studio. She cherishes her heritage and embeds this in her work. Her idea combines the beauty of traditional arts with contemporary design. She decorates her unique porcelain and stoneware items formed by hand with colourful motifs inspired primarily from the beauty of Oriental Turkish ceramics.

You can find whole range of functional ceramics such as fine mugs, dishes and bowls to pots, vases, pomegranates and wall tiles in her collection. As her items are limited and unique you can always order yours personally. She also offers workshops to those who like to enjoy painting on tiles.

Universiteit Leiden & Nederlands Instituut in Turkije

Wat wordt er eigenlijk allemaal precies gedaan met betrekking tot het Midden-Oosten aan de Universiteit Leiden? Wat houdt Midden-Oostenstudies bijvoorbeeld precies in? En wat doet een Nederlandse onderzoeksinstituut in Turkije? Bij dit kraampje zal er informatie zijn over het aanbod van de Universiteit Leiden op het gebied van het Midden-Oosten en zullen er mensen aanwezig zijn die wat kunnen vertellen over hun werkzaamheden en studies. Kom vooral langs!

ZemZem

ZemZem is een populair-wetenschappelijk tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam dat twee keer per jaar verschijnt. In meer dan 100 bladzijden en met steeds een origineel thema in het katern bieden experts u in ieder nummer verdiepende en verrassende informatie over de regio en de religie. Daarmee gaat ZemZem verder dan doorsnee media en levert het een inhoudelijke bijdrage aan het wetenschappelijk en publiek debat in Nederland en Vlaanderen.

ZemZem zal alleen op zondag aanwezig zijn.

We gratefully acknowledge the generous support of Rijksmuseum van Oudheden in making this event possible.

This website uses cookies.  More information.