Universiteit Leiden

nl en

Lecture

Lessen uit de Toeslagenaffaire voor duurzame rechtspraak

Date
Tuesday 29 March 2022
Time
Location
Kamerling Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room
A 144

Overview

In de Toeslagenaffaire ging de afgelopen jaren veel mis. Wetgever, bestuur en rechter bleken onvoldoende in staat om een wet rechtmatig te laten uitvoeren. Ouders lukte het vervolgens niet om hun recht in de rechtszaal te halen. Welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag en wat leert dat ons over het vermogen van de Nederlandse rechtspraak om geschillen duurzaam te beslechten? Op die vraag reflecteerden vele instituties, waaronder de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, de rechtbanken, de Raad van State en de Venetië Commissie. Ymre Schuurmans was bij beide reflecties vanuit de rechterlijke gremia betrokken en verrichte de afgelopen jaren meerdere onderzoeksprojecten naar de knelpunten in de Toeslagenaffaire en de behoefte aan meer maatwerk in het bestuursrecht. In deze COI-lezing zet zij onder meer uiteen waarom de ‘laagdrempelige procedures’ in het bestuursrecht met beperkte griffierechten en geen verplichte rechtsbijstand toch niet voldoende toegang tot het recht leidden. Ook gaat zij in op de dynamiek binnen de rechtspraak en waarom het lang duurde voordat ‘buikpijndossiers’ tot een nieuwe jurisprudentielijn leidden. Waarom bleef duurzame geschiloplossing lang uit? Onderwerpen als competentieverdeling, schikkingspraktijken en rechtsvindingsmethoden passeren de revue. De lezing veronderstelt enige kennis van het Nederlandse rechtssysteem en zal in het Nederlands worden gehouden.

De sessie wordt in hybride vorm gegeven (waar mogelijk online en persoonlijk). Als u van plan bent om persoonlijk aanwezig te zijn, bevestig uw aanwezigheid dan door een e-mail te sturen naar Asmaa Khadim op a.n.khadim@law.leidenuniv.nl.

Presenter Bio

Ymre Schuurmans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Publiekrecht. Haar onderzoekinteresses liggen op rechtsbescherming, organisatie en normering van bestuursrechtelijke procedures en bewijsrechtelijke vraagstukken, in het bijzonder in een gedigitaliseerde samenleving. In dat kader verricht zij vaak rechtsvergelijkend onderzoek, met zowel aandacht voor het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht, als voor bestuursrechtelijke stelsels in andere landen. Ymre participeert onder meer in het speerpunt Conflictoplossende Instituties en in het SAILS-programma. Zij schreef verschillende preadviezen (VAR, NVvR en NVvP) en deed onder meer onderzoek voor het WODC, de Raad voor de rechtspraak en diverse bestuursorganen. Ymre was o.a. visiting researcher aan de University of Cape Town en Cardozo School of Law in New York.

About Conflict Resolution @Leiden

Institutions for Conflict Resolution / Conflictoplossende Instituties (COI) is one of the two legal science themes of the Dutch National Sector Plan for Law at Leiden Law School, the other being Empirical Legal Studies. As part of its activities, the COI research group organises a monthly seminar series, Conflict Resolution Seminars @Leiden, for researchers interested in institutions for conflict resolution. The research seminars are intended to explore judicial approaches to resolving difficult and contentious societal problems, ranging from climate protection to race relations. Judicial decision-making at the local, national and supranational levels, as well as alternative dispute resolution approaches, are considered. 

Researchers across Leiden University are invited to present their work, and we welcome interdisciplinary and multidisciplinary research on any topic that aligns with the theme of the seminar series. These seminars are intended to bring together academics from across the university to share ideas and collaborate on mechanisms and strategies that best promote effective and inclusive conflict resolution. If you are interested in becoming a presenter, please contact Asmaa Khadim at a.n.khadim@law.leidenuniv.nl

Click here to join the online session

This website uses cookies.  More information.