Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Raam op Rusland

Het journalistencollectief Raam op Rusland gaat voor de komende drie jaar een alliantie aan met de opleiding Russian and Eurasian Studies. Het doel hiervan is om het onderzoek naar maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Rusland te stimuleren.

Raam op Rusland verzamelt alle relevante informatie die voor begrip van de nieuwe verhoudingen nodig is. Het wil het debat over een harmonieuze samenwerking tussen Rusland en het Westen nieuw leven inblazen en ruimte bieden voor analyses en achtergrondverhalen. Naast het Nederlandse en Europese geluid zullen daarin ook vele Russische en Oekraïense stemmen te horen zijn. Het platform bundelt de expertise over Rusland bij Nederlandse universiteiten en instituten en maakt die toegankelijk voor beleidsmakers, politici, journalisten, zakenlui en het geïnteresseerde publiek.

Stageplaatsen

De samenwerking moet ertoe leiden dat studenten Rusland minder zien als studieobject en meer als 'een levend land, dat echt bestaat en dat invloed heeft op ons'. Dat wil Raam op Rusland bewerkstelligen door discussies en lezingen te organiseren; in de eerste plaats voor docenten en studenten, maar ook buitenstaanders moeten welkom zijn. Daarnaast krijgen studenten de kans om stage te lopen bij Raam op Rusland-webredactie.

Onderzoek

Raam op Rusland wil ook onderzoeksonderwerpen aandragen over kwesties die zowel in Rusland als in Nederland spelen. Zoals pensioenwetgeving, aanleg van hogesnelheidslijnen, dure gezondheidszorg, hervorming van het onderwijs en de renovatie van stadswijken uit de jaren ’50 en ’60 als voorbeeld. 'Daar zijn duidelijk raakvlakken. Wij willen kenners van die vraagstukken uit Nederland en Rusland bij elkaar brengen.'

Het collectief is gehuisvest bij de opleiding aan de P.N. van Eyckhof in Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.