Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten pensioenrecht 2018

De actualiteitencursus pensioenrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van de meest actuele thema's binnen wet- en regelgeving en rechtspraak.

Docenten
Albert van Marwijk Kooy  (Docent) Mark Heemskerk  (Hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij held advocaten te Amsterdam en voorzitter Vereniging Voor Pensioenrecht)

Ook in 2018 zijn in dat opzicht veel veranderingen aan de orde. Jurisprudentie, maar ook initiatieven van het eind 2017 aangetreden kabinet. De docenten beogen, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. De exacte inhoud van de cursus wordt kort voor de aanvang vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen.

Onderwerpen

  • Recente pensioenwetgeving
  • Recente pensioenjurisprudentie
  • Actuele ontwikkelingen in de markt voor pensioenvoorziening
  • Onderwerpen worden verder ingevuld, met een speciaal oog voor rechtspraktijk en actualiteit.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.