Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Who gets what, when, and how?

  • A.N. Rüland
Datum
donderdag 4 juli 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J. Koops
  • Prof.dr. S. Jong (University College London)

Samenvatting

Big Science, meestal gedefinieerd als conventionele wetenschap die groot is gemaakt op drie dimensies, namelijk organisaties, machines en politiek, brengt een groot aantal verschillende belanghebbenden samen, vaak voor een lange periode. Hieronder vallen beleidsmakers, wetenschappers, (wetenschappelijke) managers en lokale “gastgemeenschappen”. Elke groep heeft aanzienlijke, maar vaak verschillende belangen bij Big Science. Deze uiteenlopende belangen vereisen dat belanghebbenden onderling onderhandelen en compromissen sluiten. Door gebruik te maken van kwalitatieve methoden draagt dit proefschrift op twee verschillende manieren bij aan een beter begrip van dergelijke processen in en rond Big Science. Ten eerste werpt het licht op hoe verschillende belanghebbenden hun belangen nastreven en onderhandelen binnen en in relatie tot Big Science. Daarbij besteedt het proefschrift bijzondere aandacht aan niet-westerse en inheemse actoren, twee groepen belanghebbenden die in de bestaande literatuur over Big Science tot nu toe grotendeels zijn verwaarloosd. Ten tweede theoretiseert de dissertatie hoe conflicten ontstaan en zich ontwikkelen tussen en onder belanghebbenden, en bevordert zo theorievorming in de grotendeels ondergecategoriseerde literatuur over Big Science. Over het geheel genomen toont het proefschrift aan dat Big Science, in tegenstelling tot conventionele wetenschap, een belangrijke symboliek met zich meebrengt voor de betrokken stakeholders, wat effectief stakeholder- en conflictmanagement vaak in de weg staat.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.