Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Indo-Slavic lexical isoglosses and the prehistoric dispersal of Indo- Iranian

  • A.J. Palmér
Datum
dinsdag 2 juli 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • dr. G.J. Kroonen
  • Prof.dr. A. Lubotsky

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift is om de vroege prehistorische verspreiding van de Indo-Iraanse tak van de Indo-Europese taalfamilie te achterhalen. Een van de gangbaarste hypothesen verbindt het Indo-Iraans met het Balto-Slavisch. Het eerder opgevoerde bewijs voor een Indo-Slavische groepering bestaat voornamelijk uit lexicale isoglossen, maar het is onduidelijk in welke mate deze doorslaggevend zijn. Om deze reden is een herevaluatie is noodzakelijk. Dit proefschrift geeft individuele etymologische besprekingen van potentiële Indo-Slavische lexicale isoglossen. De conclusie is dat, hoewel niet kan worden uitgesloten dat veel Indo-Slavische lexicale isoglossen archaïsmen zijn, een klein aantal aannemelijke gedeelde innovaties het best kan worden verklaard door uit te gaan van een periode van Indo-Slavische eenheid na de opsplitsing van de vooroudertaal.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.