Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

AlumniWebinar 'Gedragsinzichten voor publieke professionals'

Datum
woensdag 3 juli 2024
Tijd
Locatie
Online

Betere interactie tussen overheid en burger

De relatie tussen overheid en burgers staat onder druk. Administratieve structuren, systemen en procedures van de overheid sluiten vaak niet aan bij de verwachtingen, capaciteiten en het gedrag van burgers. Hoe kan de interactie tussen overheid en burgers worden verbeterd en daarmee de uitvoeringscapaciteit van de overheid versterkt? Dit webinar biedt een introductie van de thematiek van een bredere training voor professionals.

Het webinar geeft een interdisclinair perspectief op de rol van gedrag in de interactie tussen overheid en burgers. Tijdens het webinar leggen docenten van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag en het Instituut Bestuurskunde uit waarom de interactie tussen overheid en burger vaak moeizaam verloopt, en hoe gedragsinzichten kunnen helpen voor een beter begrip en verbeterde interactie. De onderzoekers gaan in het bijzonder in op twee thema’s die onderdeel zijn van de bredere training:

  1. omgaan met weerstand
  2. omgaan met dilemma’s in besluitvorming

Na dit webinar ben je in staat de interactie tussen overheid en burger vanuit gedragsperspectief te benaderen, en heb je in een inschatting van je verdere kennisbehoefte op deze thematiek.

Voor wie?

Deze masterclass is interessant voor alle Leidse alumni die werkzaam zijn als beleidsmakers, managers, uitvoerende ambtenaren en publieke professionals bij nationale overheden, lokale overheden en semipublieke instellingen zoals woningcorporaties en ziekenhuizen.

Datum Woensdag 3 juli 2024
Tijden 12.00 tot 13.00 uur
Locatie & kosten

Online & gratis

Registratie Via dit formulier 
Contact info@alumni.leidenuniv.nl

Over de sprekers

  • Dr. Joris van der Voet (Instituut Bestuurskunde): Joris is gedragsbestuurskundige en onderzoekt met experimenteel onderzoekt hoe beleidsmakers vormgeven aan beleid, en hoe burgers beleidsuitvoering en publieke dienstverlening ervaren.
  • Dr. Anouk van der Weiden (Instituut Psychologie/Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag): Anouk onderzoekt o.a. gevoelens van controle en houdt zich bezig met onderwijsontwikkeling en -innovatie.
  • Dr. Nadine Raaphorst (Instituut Bestuurskunde): Nadine onderzoekt hoe uitvoerend professionals in overheidsorganisaties omgaan met dilemma’s en onzekerheid in besluitvorming over burgers.

Verdiepende cursus als volgende stap?

Het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCEG) van de Universiteit Leiden verzorgt de vierdaagse cursus 'Gedragsinzichten voor publieke professionals: een betere interactie tussen overheid en burger'. In deze cursus ontwikkel je je fundamentele kennis over gedragsinzichten (‘Waarom mensen doen wat ze doen?’) en pas je deze kennis toe om de interactie tussen burgers en publieke professionals te begrijpen en te verbeteren. Deze cursus biedt in deze vorm een unieke combinatie van kennis over psychologie én bestuurskunde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.