Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Probing Molecular Layers with Low-Energy Electrons

  • A. Tebyani
Datum
donderdag 14 maart 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. S.J. van der Molen
  • Prof.dr. M.A.G.J. Orrit

Samenvatting

Moleculaire materialen staan al tientallen jaren in de belangstelling, zowel in het kader van fundamenteel onderzoek als voor toepassingen, vanwege de grote verscheidenheid in hun fysische, chemische en mechanische eigenschappen. Ze worden bestudeerd in verschillende vormen, zoals bulkkristallen, (dunne) films en ook als individuele moleculen. Dit proefschrift onderzoekt pentaceenkristallen nabij de tweedimensionale grens, d.w.z. in films van één tot enkele monolagen, voornamelijk met behulp van een experimentele techniek genaamd Lage Energie Elektronen Microscopie (LEEM). We gebruiken de interactie van laag-energetische elektronen met de moleculaire lagen om te leren over de eigenschappen van de lagen, zoals hun kristalstructuur, en gebruiken laag-energetische elektronen ook als een externe stimulus om gecontroleerde veranderingen in de eigenschappen van het sample te creëren. We bestuderen de real-time dynamiek van de groei van pentaceenlagen op verschillende substraten en de veelzijdige manier waarop substraateigenschappen de groei van de moleculaire laag beïnvloeden. We bestuderen stralingsschade aan moleculaire lagen als gevolg van blootstelling aan elektronen met lage energie, met implicaties voor technologische processen zoals elektronenbundellithografie. We bestuderen de emissie van foto-elektronen en secundaire elektronen uit de moleculaire lagen en benadrukken de kritische rol van de onbezette elektronische toestanden boven het vacuümniveau in deze processen. Ten slotte beschrijven we het ontwerp van, en de eerste wetenschappelijke metingen in, een cryogene samplekamer voor LEEM die nieuwe LEEM-experimenten mogelijk maakt voor vragen op het gebied van oppervlaktefysica en fysica van gecondenseerde materie bij lage temperaturen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.