Universiteit Leiden

nl en

Kleur aan de Top: Ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities

Datum
dinsdag 26 maart 2024
Tijd
Locatie
Universiteitsgebouw Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Zaal
A0.06

Kleur aan de Top

Veel organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren ingezet op beleid rond diversiteit en inclusie, met aandacht voor divers talent op leiderschapsposities. Het rapport Kleur aan de Top bespreekt de resultaten van het eerste onderzoek naar ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities in Nederland.

Tijdens dit evenement zal Judi Mesman het rapport over de resultaten van het onderzoek Kleur aan de Top aanbieden aan Loes Mulder (secretaris-generaal van het ministerie van OCW) en Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme).

Meer weten over het onderzoek?

Voor dit onderzoek zijn diepte-interviews uitgevoerd met 40 mensen van kleur die na mei 2020 zijn benoemd in een leiderschapspositie – zoals directeur of bestuurder - in de (semi-)publieke sector. Het rapport beschrijft wat zij tegenkomen op de weg naar de top en hun ervaringen in hun huidige leiderschapsrol.

Judi Mesman
Judi Mesman

Meer weten over Judi Mesman?

Judi Mesman (1974) is hoogleraar op het gebied van jeugd en samenleving (sinds 2009). Zij bestudeert de intergenerationele overdracht van attitudes en gedrag met betrekking tot thema’s rond sociale rechtvaardigheid zoals racisme, seksisme, homofobie, en andere vraagstukken rond maatschappelijke ongelijkheid op individuele en institutionele niveaus.

 

Voor wie is de lezing?

We verwelkomen iedereen met interesse in diversiteit, inclusie en publiek leiderschap. De lezing dient als een gelegenheid voor o.a. publieke professionals, wetenschappers en studenten om zich te verdiepen in de wereld van diversiteit in de Nederlandse (semi-) publieke sector.

Toegang is gratis, maar inschrijving is verplicht.
De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.

Hoe ziet de middag eruit?

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

Tijd Wat
14.45- 15.00  Inloop
15.00 - 15.30  Introductie en presentatie onderzoeksrapport door Judi Mesman
15.30 – 15.45 

 Aanbieding rapport aan Loes Mulder en Rabin Baldewsingh

15.45 - 16.30 

 Panelgesprek

16.30 - 17.30   Borrel
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.