Universiteit Leiden

nl en

Kleur aan de Top: Ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities

Datum
dinsdag 26 maart 2024
Tijd
Locatie
Universiteitsgebouw Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511DC Den Haag
Zaal
2.01

Kleur aan de Top

Veel organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren ingezet op beleid rond diversiteit en inclusie, met aandacht voor divers talent op leiderschapsposities. Het rapport Kleur aan de Top bespreekt de resultaten van het eerste onderzoek naar ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities in Nederland.

Tijdens dit evenement zal Judi Mesman het rapport over de resultaten van het onderzoek Kleur aan de Top aanbieden aan Loes Mulder (secretaris-generaal van het ministerie van OCW) en Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme).

Meer weten over het onderzoek?

Voor dit onderzoek zijn diepte-interviews uitgevoerd met 40 mensen van kleur die na mei 2020 zijn benoemd in een leiderschapspositie – zoals directeur of bestuurder - in de (semi-)publieke sector. Het rapport beschrijft wat zij tegenkomen op de weg naar de top en hun ervaringen in hun huidige leiderschapsrol.

Het panelgesprek

Aansluitend aan de presentatie van de bevindingen van het onderzoeksrapport 'Kleur aan de Top' vindt een panelgesprek plaats voor een nadere reflectie. Het panelgesprek wordt geleid door John Oliviera, Uitgever van OneWorld en Kroonlid van de Raad voor Cultuur. 

Leden van het panelgesprek zijn:

  • Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris generaal Ministerie van VWS;
  • Shermin Amiri, senior adviseur en interim manager in de publieke sector;
  • Hui-Hui Pan: oprichter Pan Asian Collective, connector, media en cultuur DI&E expert.
v.l.n.r. John Oliviera, Abigail Norville, Shermin Amiri en Hui-Hui Pan.

Hoe ziet de middag eruit?

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

Tijd Wat
14.45- 15.00  Inloop
15.00 - 15.30  Introductie en presentatie onderzoeksrapport door Judi Mesman
15.30 – 15.45 

 Aanbieding rapport aan Loes Mulder en Rabin Baldewsingh

15.45 - 16.30 

 Panelgesprek

16.30 - 17.30   Borrel

Voor wie is de lezing?

We verwelkomen iedereen met interesse in diversiteit, inclusie en publiek leiderschap. De lezing dient als een gelegenheid voor o.a. publieke professionals, wetenschappers en studenten om zich te verdiepen in de wereld van diversiteit in de Nederlandse (semi-) publieke sector.

Toegang is gratis, maar inschrijving is verplicht.
De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.

Judi Mesman
Judi Mesman

Meer weten over Judi Mesman?

Judi Mesman (1974) is hoogleraar op het gebied van jeugd en samenleving (sinds 2009). Zij bestudeert de intergenerationele overdracht van attitudes en gedrag met betrekking tot thema’s rond sociale rechtvaardigheid zoals racisme, seksisme, homofobie, en andere vraagstukken rond maatschappelijke ongelijkheid op individuele en institutionele niveaus.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.